No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Danh sách gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2022
Lượt xem: 984
Danh sách gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2022

UBND TỈNH SƠN LA

LIÊN HIỆP CÁC HỘI

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Số: 09/TB-LHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2022
THÔNG BÁO

Danh sách gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2022Thực hiện Thông báo số 1289-TB/TU ngày 30/8/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biêu, điển hình lao động sáng tạo khoa học và công nghệ; Văn bản số 2272/UBND-KTN ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ;

Căn cứ kết quả cuộc họp liên tịch giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; kết quả cuộc họp Hội đồng thi đua Khen thưởng Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ngày 28/7/2022.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La thông báo danh sách gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2022 (Có danh sách kèm theo).

Mọi ý kiến (nếu có) đề nghị gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La, địa chỉ Số 56A, Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, trước ngày 08/8/2022.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Liên hiệp Hội VN;

- Thường trực Tỉnh ủy;


- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)


- Thường trực UBND tỉnh; (Báo cáo)

- Thường trực Liên hiệp Hội;

- Các sở, ngành, đơn vị;

- UBND các huyện/thành phố;

- Ban biên tập SUSTA.VN;

- Văn phòng, Ban TVPB&KHCN;

- Lưu.TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH


Phạm Thị HàDANH SÁCH TÔN VINH

TRÍ THỨC TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 09/TB-LHH ngày 29/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La)


TT


Họ và tên


Chức vụ hiện nay


Địa chỉ


Thành tích tôn vinh


I


Trí thức tiêu biểu (32)


1


Cao Đình Sơn


Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao công nghệ


Trường Đại học Tây Bắc


Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm nghiệp


2


Vũ Việt Hùng


Phó Trưởng phòng


Sở Giáo dục và Đào tạo


Phó Giáo sư, Tiến sỹ Toán học


3


Trần Hồng Vinh


Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình


Bệnh viện Đa khoa tỉnh


Tiến sỹ Y học Ngoại khoa


4


Nguyễn Bình Long


Phó Hiệu trưởng


Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh


Tiến sỹ Hóa học


5


Lò Châu Thỏa


Hiệu trưởng


Trường Trung cấp Luật Tây Bắc


Tiến sỹ Luật


6


Nguyễn Thùy Dương


Giáo viên


Trường Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh


Tiến sỹ Giáo dục học


7


Lại Huyền Trang


Giảng viên Khoa cơ sở


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Lịch sử


8


Giang Quỳnh Hương


Phó trưởng bộ môn khoa cơ sở


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Triết học


9


Đỗ Thị Thu Hiền


Giảng viên Khoa Kinh tế


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Tài chính - Ngân hàng


10


Đặng Trung Kiên


Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Quản trị kinh doanh


11


Đào Thị Vân Anh


Trưởng bộ môn, Khoa Kinh tế


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Tài chính - Ngân hàng


12


Vũ Quang Hưng


Viên chức, Khoa Kinh tế


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Quản trị kinh doanh


13


Nguyễn Tiến Dũng


Phó Trưởng phòng Đào tạo


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Sinh học


14


Đỗ Xuân Đức


Giảng viên, Khoa Nông Lâm


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Môi trường và phát triển bền vững


15


Hoàng Văn Thảnh


Phó Trưởng Khoa Nông Lâm


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Bảo vệ thực vật


16


Nguyễn Ngọc Duy


Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học


17


Hoàng Thị Thanh


Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán


18


Lê Thu Lam


Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Vật lý lý thuyết và vật lý toán


19


Phạm Đình Thành


Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Cơ sở toán học cho tin học


20


Lê Quốc Khánh


Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ


Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Hóa lý thuyết và hóa lý


21


Đặng Thị Nhuần


Giảng viên


Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Địa lí


22


Chu Thị Mai Hương


Giảng viên


Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Khoa học giáo dục


23


Lê Sĩ Bình


Phó Giám đốc


Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Hóa học


24


Nguyễn Văn Dương


Giảng viên


Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Sinh thái học


25


Lường Thị Định


Giảng viên


Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Giáo dục Mầm non


26


Hoàng Thị Thanh Giang


Giảng viên


Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc


Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý


27


Lê Thái Hà


Giám đốc


Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn


Bác sỹ chuyên khoa II Ngoại khoa


28


Phạm Thị Hường


Trưởng khoa Khoa Nhi


Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu


Bác sỹ chuyên khoa II Nhi khoa


29


Trung tá Nguyễn Quốc Việt


Trưởng Công an


Huyện Vân Hồ


Chiến sỹ thi đua toàn quốc Đề tài khoa học “Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La”


30


Nguyễn Đức Nguyên


Trưởng ban Ban Tuyên giáo


Huyện ủy Mộc Châu


Chiến sỹ thi đua toàn quốc


31


Nguyễn Trọng Nam


Kiểm lâm viên


Chi cục Kiểm lâm Sơn La


Bằng Lao động Sáng tạo: Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Locus Map Free cài đặt trên máy điện thoại cá nhân trong quản lý công tác nắm bắt cơ sở của Kiểm lâm địa bàn


32


Vũ Thị Hiền


Tổ trưởng Tổ Văn Sử Địa


Trường THPT Yên Châu


Giáo viên tiêu biểu toàn quốc


II


Các giải thưởng, danh hiệu khác (10)


33


Lê Minh Triết


Học sinh lớp 12

(năm học 2021 - 2022)


Trường THPT Chuyên Sơn La


Giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Toán


34


Lò Thị Thu


Học sinh lớp 12

(năm học 2021 - 2022)


Trường THPT Chuyên Sơn La


Giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Sử


35


Nguyễn Hoàng Tuấn


Học sinh lớp 12

(năm học 2021 - 2022)


Trường THPT Chuyên Sơn La


Giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn Sinh


36


Nguyễn Việt Hà


Học sinh lớp 12

(năm học 2021 - 2022)


Trường THPT Chuyên Sơn La


Giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh


37


Bùi Anh Đức


Học sinh lớp 12

(năm học 2021 - 2022)


Trường THPT Chuyên Sơn La


Giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh; vào chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 năm 2022


38


Lò Thị Hoàng


Vận động viên


Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La


Huy chương Vàng môn ném lao Sea games 31, phá kỷ lục Sea games


39


Bạc Thị Khiêm


Vận động viên


Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La


Huy chương Vàng Giải vô địch

Taekwondo Đông Nam Á; Huy chương Vàng Sea games 31


40


Quàng Thị Thu Nghĩa


Vận động viên


Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La


Huy chương Vàng môn pencak silat -

Sea Games 31


41


Tòng Văn Vũ


Vận động viên


Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La


Huy chương Bạc Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á


42


Lò Ngọc Sơn


Vận động viên


Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La


Huy chương Đồng Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á


Thông tin doanh nghiệp
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Những lời căn dặn của Bác Hồ trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”
 • Thực phẩm siêu chế biến từ thực vật làm tăng 13% nguy cơ tử vong sớm
 • Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu giáo chức Việt Nam và 11 năm thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La
 • 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7-2024​
 • Bảng lương mới của viên chức từ 01/7/2024 sẽ thay đổi
 • Liên hiệp Hội Sơn La: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
 • Khuyến nông gặp nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp
 • Luật đất đai 2024, quy định bổ sung chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất
 • Luật đất đai năm 2024 thống nhất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hội Khuyến học tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024
 • Những kỷ lục chưa dễ vượt qua của làng báo việt
 • Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 2087
  • Trong tuần: 26 246
  • Tất cả: 14196683
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này