No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Hội nghị trao đổi nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên
Lượt xem: 597
Hội nghị trao đổi nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên


Ngày 08/12/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) đã tổ chức Hội nghị trao đổi nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên (Hội nghị). Đây là hoạt động trong thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên


Dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đại diện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành; Ban Thường vụ, Thường trực các hội thành viên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Liên hiệp Hội Sơn La.


Đồng chí Phạm Thị Hà - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.


Thay mặt Liên hiệp Hội,Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực đã báo cáo khái quát về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) của Liên hiệp Hội: Hoạt động TVPB&GĐXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống Liên hiệp Hội từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được cụ thể hóa bằng các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2003 của Thủ tướng chính phủ và gần đây nhất là Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Thay thế Quyết định số 22/QĐ-TTg) về hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tuy nhiên, đối với Liên hiệp Hội và các hội thành viên, đây cũng là công việc khó, đòi hỏi cán bộ có năng lực, bản lĩnh và tâm huyết. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn ở tỉnh, công tác tham vấn, tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức tọa đàm, hội thảo, đề tài tư vấn, nghiên cứu sâu chuyên đề, tham gia góp ý kiến, phản ánh bằng văn bản hoặc qua Email với lãnh đạo tỉnh, tham luận trực tiếp, viết bài nghiên cứu trao đổi... Liên hiệp Hội đã chủ động đề xuất tư vấn, phản biện được nhiều vấn đề với Tỉnh, có nhiều nội dung do lãnh đạo tỉnh yêu cầu và các sở, ban, ngành đề nghị.

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg trong điều kiện thực tiễn của địa phương, Liên hiệp Hội đã chủ động nắm tình hình hoạt động của tỉnh và các sở, ban, ngành để phát hiện, đề xuất các vấn đề cần TVPB&GĐXH; tiến hành xây dựng kế hoạch, thu thập tài liệu, nghiên cứu thực tế và tập hợp đội ngũ trí thức tổ chức tham vấn, tư vấn, phản biện với tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và các sở, ngành được trên 42 vấn đề bằng nhiều hình thức (hội thảo khoa học, hội nghị tư vấn, phản biện, viết bài nghiên cứu trao đổi), trong đó có những vấn đề nổi bật: (1) góp ý vào dự thảo Văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, XIV, XV; Văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Sơn La lần thứ XIX (2) Đánh giá thứ hạng Sơn La trong khu vực miền núi phía Bắc; (3) Các chỉ số giám sát xã hội của Sơn La; (4) Cải cách hành chính; (5) Phát hiện, kiến nghị sửa đổi 01 văn bản của UBND tỉnh về đất đai; (6) Tổ chức tư vấn, phản biện nhiều dự thảo văn bản do các ngành chuẩn bị trình UBND tỉnh; (7) Đề án Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Kế hoạch của Chấp hành Đảng bộ tỉnh tỉnh hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (8)Tham gia ý kiến trực tiếp và bằng văn bản hơn 40 dự án Luật (Có 03 dự án luật được Đoàn đại biểu Quốc hội đặt hàng, trong đó năm 2021: 01 dự án Luật Sở hữu trí tuệ); (9) Xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam rong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”...(10) 06 dự thảo đề án được Ban Thường vụ tỉnh ủy giao tại Công văn số 205-CV/TU và Công văn số 208-CV/TU ngày 06/01/2021, Công văn 216-CV/TU ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và nhiều dự thảo văn bản của khác Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh. Nhiều ý kiến TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban ngành đánh giá cao, ghi nhận và tiếp thu.

Trong quá trình tổ chức hoạt động TVPB&GĐXH, Liên hiệp Hội và các hội thành viên còn có những khó khăn, hạn chế nhất định: một số ý kiến tư vấn, phản biệncòn chưa được cấp có thẩm quyền quan tâmtiếp thu; việc phối hợp với các sở, ngành xác định nhiệm vụ TVPB&GĐXH hằng năm còn lúng túng; một số trí thức tại các sở, ngành khi được mời tham gia hoạt động TVPB&GĐXH còn chưa dành thời gian để nghiên cứu, để có chính kiến chuyên sâu; số nhiệm vụ phản biện thực hiện còn hạn chế so với thực tế các đề án, nhiệm vụ trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với đội ngũ trí thức cũng như các chủ trương về kinh tế - xã hội được phê duyệt hằng năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực báo cáo hoạt TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội Ông Trần Đình Yến - Nguyên Chủ tịch LHH phát biểu tham luận
Ông Đinh Đức Ba - Phó Chủ tịch Hội KH Kinh tế tỉnh Sơn La phát biểu tham luận Ông Nguyễn Văn Bao - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La phát biểu tham luận
Ông Nguyễn Ngọc Hân - Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La phát biểu tham luận Ông Nguyễn Thế Luận - Phó Chủ tịch Hội Ngành nghề & NNNT tỉnh Sơn La phát biểu tham luận
Đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủySơn Laphát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội thảo các đại biểu đã phát biểu chia sẻ các nội dung, kinh nghiệm, khó khăn và một số kết quả đạt được trong hoạt động tư vấn, phản biện của cơ quan, tổ chức, đồng thời nêu ra một số vấn đề cần đặt ra trong công tác tham mưu, tư vấn với tỉnh, các sở, ban, ngành trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ phát huy được tiềm năng nội lực của tỉnh để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Thị Hà tổng hợp thống nhất chung ý kiến: Hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội và các hội thành viên, là công việc khó, đòi hỏi cán bộ có kiến thức, năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, có tầm đáp ứng yêu cầu trong việc xác định vấn đề cần TVPB&GĐXH và tổ chức thực hiện. Để hoạt động TVPB&GĐXH có hiệu quả, chất lượng trong công tác tham mưu với tỉnh, các sở, ban, ngành trong thời gian tới Liên hiệp Hội và các hội thành viên sẽ quan tâm, chú trọng thực hiện các nội dung: Xây dựng ngân hàng chuyên gia phục vụ cho hoạt động TVPB&GĐXH trên các lĩnh vực ở Tỉnh; Tổ chức mời chuyên gia của Liên hiệp Hội Việt Nam tập huấn về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức thực hiện hoạt động TVPB&GĐXH cho Liên hiệp Hội và các hội thành viên; Tăng cường công tác phối hợp giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong hoạt động TVPB&GĐXH và các vấn đề chung của Liên hiệp Hội; Xây dựng quy chế về hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trình UBND tỉnh xem xét ban hành làm cơ sở cho hoạt động TVPB&GĐXH của hệ thống Liên hiệp Hội ở địa phương.


Tin: Hữu Đức, ảnh: Phan ThànhThông tin doanh nghiệp
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Những lời căn dặn của Bác Hồ trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”
 • Thực phẩm siêu chế biến từ thực vật làm tăng 13% nguy cơ tử vong sớm
 • Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu giáo chức Việt Nam và 11 năm thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La
 • 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7-2024​
 • Bảng lương mới của viên chức từ 01/7/2024 sẽ thay đổi
 • Liên hiệp Hội Sơn La: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
 • Khuyến nông gặp nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp
 • Luật đất đai 2024, quy định bổ sung chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất
 • Luật đất đai năm 2024 thống nhất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hội Khuyến học tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024
 • Những kỷ lục chưa dễ vượt qua của làng báo việt
 • Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1741
  • Trong tuần: 25 900
  • Tất cả: 14196337
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này