No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Bài phát biểu bế mạc của Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 731
Bài phát biểu bế mạc của Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026


http://www.baosonla.org.vn/Uploads/Image52021/em1m031s.jpg


Đồng chí Nguyễn Thái Hưng phát biểu bế mạc Kỳ họp.


Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông,Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV;


Kính thưa các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;


Kính thưa các đồng chí nguyên Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;


Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị khách mời dựKỳ họp;


Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!


Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XV đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần phấn khởi và kết quả tốt đẹp của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tâm huyết của những đại biểu được Nhân dân tín nhiệm gửi gắm niềm tin, Kỳ họp HĐND tỉnh đã xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.


Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV đối với HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận 65 vị đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021.


Đồng thời, với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã lựachọn và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh. Việc tiến hành bầu cử các chức danh trên được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh. Đây là những quyết định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND tỉnh.


HĐND tỉnh trân trọng ghi nhận ý kiến phát biểu tâm huyết của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thể hiện quyết tâm cao của tập thể Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh khi nhận trọng trách, nhiệm vụ mà HĐND tỉnh thay mặt cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó. HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn rằng, các đồng chí vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình, sâu sát với địa phương và cơ sở, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc trong chỉ đạo điều hành, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Kính thưa quý vị đại biểu!


Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!


Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và trực tiếp tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XV là bước khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng và tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của HĐND tỉnh trong suốt cả nhiệm kỳ hoạt động của mình, nhiệm kỳ cùng với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.


Phát huy những kết quả đã đạt được, thay mặt HĐND tỉnh, tôi đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:


Một là,tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư; chủ động đánh giá lại các chỉ tiêu, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình để có quyết sách kịp thời, chính xác và hiệu quả trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những khó khăn trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản, phát triển du lịch, công tác giáo dục - đào tạo, các hoạt động văn hóa - xã hội...


Hai là,chỉ đạo rà soát tổng thể các nghị quyết về cơ chế, chính sách đã ban hành của tỉnh để nghiên cứu và đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của địa phương trong giai đoạn mới; nhằm khai thác đối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và 08 nghị quyết, 01 kết luận thực hiện Nghị quyết đã đề ra (tập trung ban hành cơ chế, chính sách trong 02 năm đầu nhiệm kỳ và tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh).


Ba là,nhanh chóng ổn định về tổ chức, ban hành Quy chế làm việc, Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND, UBND và các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để tổ chức thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; trước mắt, rà soát lại và ban hành Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh của nhiệm kỳ 2021-2026 để tạo sự thống nhất và phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan.


Bốn là,phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh để nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Để hoạt động của HĐND có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan của HĐND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ hai sắp tới (dự kiến là vào cuốitháng 7/2021).


Năm là,các vị đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh để báo cáo đầy đủ kết quả Kỳ họp và động viên Nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần cùng với cơ quan nhà nước các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời, trên cương vị công tác của mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên nghiên cứu, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và đôn đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới. Thường trực HĐND tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch để đại biểu HĐND tỉnh tham dự các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động do Bộ Nội vụ tổ chức. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ sớm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.


http://www.baosonla.org.vn/Uploads/Image52021/suvlexcf.jpg
Đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV trao đổi trong giờ giải lao.

Kính thưa quý vị đại biểu!


Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!


Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập hợp, chuyển tới kỳ họp này. Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. HĐND tỉnh cũng đề nghị cử tri trong tỉnh giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp, các sở, ban, ngành, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.


HĐND tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự đóng góp tích cực của các sở, ngành, các cơ quan tham mưu giúp việc đã chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ chu đáo cho Kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND tỉnh.


HĐND tỉnh xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách mời đã về dự Kỳ họp. Xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin doanh nghiệp
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai”
 • Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1279
  • Trong tuần: 17 920
  • Tất cả: 14061997
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này