No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Báo cáo tổng kết năm 2014 của LHH
Lượt xem: 3057

BÁO CÁO


Tổng kết công tác năm 2014


và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Liên hiệp hội


( Tóm tắt)


I. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU NĂM 2014.


1. Công tác cũng cố và phát triển tổ chức.


- Đã phát triển thêm 04 hội thành viên( Hiệp hội du lịch, Hội cựu giáo chức, Hội y học, Hội Luật gia) và 02 hội viên tập thể (Công ty TNHH Bắc Sơn - Huyện Bắc Yên, Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La). Tổng số hội thành viên là 18. Trên 1,8 vạn trí thức( chiếm 57% trí thức toàn tỉnh) tham gia tổ chức hội.


- Đảng đoàn Liên hiệp hội đã được thành lập vào ngày 26/4/2014. Liên hiệp hội Sơn La trở thành một trong số đơn vị của Hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam vừa có Đảng đoàn Liên hiệp hội, vừa có chi bộ và tổ chức công đoàn tại cơ quan Liên hiệp hội.


2. Công tác chuyên môn


2.1. Hoạt động tư vấn, phản biện và khoa học.


- Trực tiếp tham vấn với Tỉnh ủy, HĐND, UBND 4 vấn đề: Tổ chức gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo; Báo cáo tổng hợp các chỉ số giám sát xã hội đối với quản trị hành chính và dịch vụ công tỉnh Sơn La, trọng tâm là CCHC; Tái cơ cấu trong lĩnh vực KHCN và đổi mới quản lý nhiệm vụ KHCN; Kiến nghị tỉnh sửa đổi 01 Quyết định về đất đai. Đồng chủ trì 03 Hội thảo khoa học cấp tỉnh có giá trị tư vấn: Tiêu chí và thứ hạng Sơn La trong khu vực Tây Bắc( đồng chủ trì với Hội khoa học Kinh tế); Mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo( đồng chủ trì với Ban chỉ đạo 2968 tỉnh); Cơ chế huy động người dân và doanh nghiệp tham gia xây dựng chính sách pháp luật( đồng chủ trì với VCCI). Một số đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp hội đã được tỉnh tiếp thu ( như tổ chức tôn vinh, các kiến nghị về CCHC, thứ hạng Sơn La trong các tỉnh Tây Bắc, chính sách đất đai, quản lý nhà nước về KHCN). Ngoài ra, tham gia nhiều vấn đề với Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành về xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, đề án, báo cáo...Tham gia một số hội đồng tư vấn khác như Hội đồng KHCN tỉnh, Hội đồng bình chọn sản phẩm tiêu biểu ngành nghề nông nghiệp nông thôn, Hội đồng xét đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian...


2. 2. Hoạt động Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng, Tôn vinh.


-Tổ chức thành công Hội thi và cuộc thi. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV có 49 tác giả và động tác giả ở 16 đơn vị tham gia 26 giải pháp trên các lĩnh vực. Có 12 giải pháp đạt giải cấp tỉnh; 06 giải pháp được chọn dự thi toàn quốc năm 2015. Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ lần thứ I năm 2013 có hơn 120 tác giả và đồng tác giả tham gia gần 80 mô hình, sản phẩm, có 25 mô hình, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh, có 13 mô hình, sản phẩm tham gia cả 02 cuộc thi toàn quốc năm 2013(đạt 02 giải ) và năm 2014( đạt 02 giải). Liên hiệp hội Sơn La là một trong ít tỉnh 03 năm liền được Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi toàn quốc tặng bằng khen. - Năm 2014, tiếp tục hướng dẫn các cá nhân tham gia giải thưởng KHCN VN, giải thưởng “top ten” dành cho các doanh nghiệp có thương hiệu, Hội thi sáng chế toàn quốc, nhưng không có đơn vị và cá nhân đạt giải. Hiện đang hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia giải thưởng WIPO và Giải thướng cúp vàng sở hứu trí tuệ năm 2014.


- Tổ chức gặp mặt tôn vinh 163 trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo theo tiêu chí cụ thể vào ngày KHCN VN 18/5/2014, được các ban ngành quan tâm phối hợp, đội ngũ trí thức hưởng ứng nhiệt tình, đ/c Chủ tịch tỉnh, Phó bí thư tỉnh ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo. Sự kiện được tổ chức quy mô, với hình thức sân khấu hoá, tạo hiệu ứng tốt, được dư luận chú ý, được Tỉnh ghi nhận, hoan nghênh.


2. 3. Hoạt động thông tin phổ biến kiến thức


Năm 2014 đã xuất bản 04 số Bản tin trí thức với KH&CN, phát hành với số lượng 500 cuốn/số; Diễn đàn trí thức điện tử thu hút số lượt người truy cập tăng lên nhanh chóng, hiện đã có gần 350 ngàn lượt người truy cập. Hiện đã phát triển được trên 30 cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, có một số có học hàm, học vị cao. Tin, bài, ảnh, videoclip chất lượng, kịp thời, phong phú, phản ánh hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên; tuyên truyền, phổ biến phổ biến kiến thức, chủ trương chính sách mới của Trung ương và của tỉnh; Có nhiều bài nghiên cứu trao đổi, mang tính chất tham vấn với tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Có một số bạn đọc, nhà khoa học, tổ chức khoa học và doanh nghiệp liên hệ để đi sâu tìm hiểu khai thác thông tin.


Đã xuất bản kỷ yếu gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo; Biên tập một số báo cáo chuyên đề ( Tấm gương tự học, nghiên cứu và tấm gương làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Một số chí dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về KHCN và trí thức; Phong trào trí thức và điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La; Liên hiệp các hội KH&KT trong hệ thống Tổ chức hội ở Việt Nam). Các báo cáo đã được báo cáo tại trường đại học Tây Bắc, tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh.


2.4. Quan hệ hợp tác.


Tăng cường quan hệ hợp tác, tranh thủ được phối hợp có hiệu quả của nhiều ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, các hội thành viên, cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh &Truyền hình để tổ chức hội thảo khoa học, tham vấn, tổ chức hội thi, cuộc thi, hoạt động tôn vinh, tuyên truyền, xuất bản...


Đăng cai thành công Hội nghị giao ban LHH các tỉnh Miền Bắc tháng 4 /2014, chuẩn bị chu đáo nội dung và khâu tổ chức, được Liên hiệp hội Việt nam và các tỉnh bạn đánh giá tốt. Đi dự và tham luận tại các cuộc hội thảo khoa học do Liên hiệp hội các tỉnh bạn tổ chức( Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Dương). Đi trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác đảng đoàn tại Liên hiệp hội các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Thái Bình, Bắc Giang. Duy trì quan hệ với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.


Đã dự một số hội nghị hợp tác quốc tế, vận động tổ chức phi chính phủ, tiếp cận một số tổ chức quốc tế, gửi một số dự án tranh thủ nguồn vốn( nhưng chưa có kết quả).


3. Các hội thành viên.


Các hội hoạt động đúng điều lệ, tôn chỉ mục đích, nhiều hội hoạt động có hiệu quả, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, được cấp uỷ và chính quyền đánh giá tốt.


Nhiều hội cũng cố và phát triển được tổ chức, thành lập hội cấp huyện, chi hội cơ sở, kết nạp mới hội viên (Các hội khuyến học, Hội khoa học kinh tế, Hội khoa học lịch sử, Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn, Hội khoa học cầu đường, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch, Hội cựu giáo chức).


Có một số hội tăng cường được hoạt động tham vấn, hội thảo khoa học, nghiên cứu đề tài, dự án khoa học như Hội khoa học kinh tế, Hội khoa học lịch sử, Hội khuyến học, Hội ngành nghiệp nông nghiệp nông thôn. Riêng Hội Khoa học Kinh tế đã thành lập hội đồng tư vấn. Năm 2014, trong hệ thống các hội thành viên đã tổ chức 5 cuộc hội thảo khoa học, thực hiện 03 đề tài và 01 dự án khoa học cấp tỉnh.Hội khoa học kỹ thuật cầu đường có hoạt động tư vấn chuyên nghiệp, tạo được việc làm và thu nhập. Hội khoa học kinh tế, Hội khoa học Lịch sử duy trì tốt bản tin, hiệp hội doanh nghiệp duy trì trang Website và các hoạt động xã hội, nhân đạo, gặp mặt tôn vinh doanh nhân. Hội khuyến học có nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, tổ chức sự kiện; Hiệp hội du lịch mới thành lập cũng đã tích cực tổ chức các hội thảo khoa học và hoạt động tham vấn với tỉnh; Hội cựu giáo chức tổ chức sự kiện gặp mặt cựu giáo chức nhân 01 năm thành lập Hội và ngay nhà giáo Việt Nam, tạo được ấn tượng tốt. Hội y học, Hội dược học tích cực vận động các hội viên tham gia hội thi và vận động tài trợ cho hội thi. Hội khuyến học, Hội khoa học Kinh tế, Hội khoa học lịch sử tiếp tục đứng ở tốp đầu trong hệ thống Hội ngành toàn quốc.


II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015


1. Công tác tổ chức


Chuẩn bị nội dung, nhân sự và tổ chức đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2016-2020 của Liên hiệp hội Sơn La (dự kiến quý III năm 2015).


Tổ chức lại Văn phòng và thành lập mới 02 ban chuyên môn theo mô hình tổ chức mới.


Phát triển 1-2 hội thành viên, chi hội KHKT hoặc hội viên tập thể. Thành lập trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn chuyên gia của Liên hiệp hội.


2. Công tác chuyên môn


Trình UBND tỉnh ra quyết định ban hành Quy chế tư vấn phản biện của Liên hiệp hội; Tổ chức 2-3 cuộc tư vấn phản biện, 2-3 cuộc Hội thảo khoa học; Tập trung hội thảo, tham vấn, lấy ý kiến của đội ngũ trí thức phục vụ chuẩn bị Đại hội XIV đảng bộ tỉnh. Tổ chức gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo KHCN tỉnh lần thứ II vào ngày 18/5/2015. Xúc tiến chuẩn bị trình UBND tỉnh về việc thành lập Giải thưởng khoa học công nghệ cấp tỉnh.


Tổ chức Cuộc thi STTTNNĐ toàn tỉnh lần thứ 2 năm 2015, chuẩn bị Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 5 năm 2016.


Xuất bản 04 số bản tin “Trí thức với khoa học và công nghệ”; xuất bản 01 chuyên san về Đại hội nhiệm kỳ II của Liên hiệp hội. Duy trì tốt hoạt động của Diễn đàn trí thức (trang website) cập nhật tin, bài, ảnh, video clip, phim tài liệu khoa học. Xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu vào trang Website về các giải pháp Hội thi, Giải thưởng khoa học, sáng chế.


BBT

Thông tin doanh nghiệp
 • Năm Thìn trong lịch sử kinh tế Việt Nam
 • Con rồng cháu tiên trong kiến trúc - mỹ thuật Việt Nam xưa
 • Danh nhân thế giới tuổi Thìn
 • Danh nhân Việt Nam tuổi Thìn
 • Bác Hồ với sự kiện thành lập Đảng
 • Chỉ số ICT tỉnh Sơn La năm 2022
 • Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La 2024
 • ​Sơn La: Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cấp trung học phổ thông một cách bền vững ​
 • Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam qua các giai đoạn phát triển
 • Chiến thắng của chính nghĩa
 • Các mô hình “Kinh tế - X” và xu hướng dịch vụ hóa sản xuất
 • Tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu nhân dịp đầu năm mới 2024 ​
 • 93 dự án đoạt giải tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh
 • Việc làm xanh và doanh nghiệp xanh ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi (MENA)
 • 95 dự án tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Sơn La năm 2024
 • Hội thảo “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong các hoạt động của Liên hiệp Hội” và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quyết định lịch sử trong mùa xuân đại thắng
 • Tem chống hàng giả iSeal và giải pháp công nghệ chống hàng giả cho doanh nghiệp
 • Triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sơn La năm 2024
 • Toàn văn Nghị quyết 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 843
  • Trong tuần: 11 614
  • Tất cả: 13821168
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này