No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2022
Lượt xem: 1103
Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2022.

TÔN VINH TRÍ THỨC TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO
TỈNH SƠN LA NĂM 2022

Ngày 26/8/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã phối hợp với Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động, tỉnh đoàn Sơn La, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và các cơ quan hữu quan tổ chức “Gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2022”. Dự buổi lễ có GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, tỉnh đoàn Sơn La, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị có đại biểu được tôn vinh và 42 đại biểu được tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh với các đại biểu tôn vinh

Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ trí thức của tỉnh Sơn La đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ trí thức Sơn La giữ vai trò chính yếu trong hệ thống chính trị, đã và đang có đóng góp to lớn và quyết định trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương. Đội ngũ trí thức phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, đóng góp ý kiến để xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Chính quyền các cấp, cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân. Trí thức Sơn La thường xuyên quan tâm học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, Phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng được đẩy mạnh, thu hút ngày càng nhiều trí thức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia. Đội ngũ trí thức của Sơn La đã và đang góp phần to lớn và quyết định vào sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

Hiện nay, đội ngũ trí thức toàn tỉnh có khoảng 57.680 người; trong đó: Trí thức là cán bộ, công chức và viên chức 34.708 (Chiếm 60,1%), Trí thức làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức ngoài Nhà nước khoảng 22.972 người (Chiếm 39,9%). Toàn tỉnh có khoảng 34.630 trí thức có trình độ đại học và trên đại học; trong đó có: 05 Phó Giáo sư; 135 Tiến sĩ; 48 Bác sĩ chuyên khoa II; khoảng 1.330 thạc sĩ; 270 bác sĩ chuyên khoa I.

Trong 7 năm qua, tỉnh Sơn La đã tôn vinh đã tôn vinh 618 lượt trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ. Năm nay có 42 cá nhân được tôn vinh với các thành tích, trong đó có: 02 Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 24 Tiến sĩ; 02 Bác sĩ chuyên khoa II; 02 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 01 Bằng Lao động sáng tạo; 01 Giáo viên tiêu biểu toàn quốc; 05 học sinh giỏi bậc trung học phổ thông cấp quốc gia; 05 vận động viên đạt huy chương các giải thi đấu thể thao khu vực Đông Nam Á và thế giới.

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh và Ông Nguyễn Thành Công trao Cúp và hoa cho các PGS.TS và các Tiến sĩ được tôn vinh năm 2022

Đội ngũ trí thức và người lao động trong tỉnh đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, KH&CN, an ninh - quốc phòng... để ứng dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất đội ngũ trí thức đã và đang có những đóng góp to lớn và quyết định trong sự nghiệp đổi mới và phát triển tỉnh Sơn La. Một số kết quả đạt được, nổi bật của tỉnh năm 2021:

- Đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chuyển từ "không có Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phục hồi sản xuất, kinh doanh. Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng, điểm sáng là khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 7,19%, cao hơn 2,29 điểm % so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán Trung ương giao; GRDP bình quân đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 1 triệu so với năm 2020). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 19.000 nghìn tỷ đồng.

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh và Ông Nguyễn Thành Công trao Cúp và hoa cho các tiến sĩ được tôn vinh năm 2022

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn tỉnh có 235 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn; có 702 hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; có 20.000 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt; có 24 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, trong đó có 2 sản phẩm được bảo hộ tại Châu Âu và Thái Lan.

- Lĩnh vực công nghiệp được duy trì phát triển. Tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả 35 nhà máy, cơ sở chế biến nông sản, góp phần quan trọng tiêu thụ sản phẩm nông sản tươi; duy trì ổn định sản xuất và tiêu thụ, vận hành tốt các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh.

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh và Ông Vi Đức Thọ trao Cúp và hoa cho các tiến sĩ, chiến sĩ thi đua toàn quốc, cá nhân được bằng lao động sáng tạo dược tôn vinh năm 2022

- Hoạt động thương mại được duy trì ổn định. Công tác xúc tiến thương mại, kết nối, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hoá, nhất là sản phẩm nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp được quan tâm và đẩy mạnh; sản phẩm nông sản đã được đưa lên 35 sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông sản, đã xuất khẩu và giới thiệu 17 sản phẩm nông sản vào thị trường 21 nước và vùng lãnh thổ; giá trị hàng hoá tham gia xuất khẩu đạt trên 161,2 triệu USD, tăng 43,9% so với năm 2020, trong đó trên 150 triệu USD giá trị hàng hoá nông sản thực phẩm, tăng 45,1% so với năm 2020.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ. Triển khai Quy hoạch cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập; cấp điện cho thêm 5.950 hộ, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt 98,4%; có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 5 xã so với năm 2020).

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh và Ông Vi Đức Thọ trao Cúp và hoa cho các vận động viên, học sinh đoạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế

- Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh; đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2021, đã trao chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án, với tổng mức đầu tư 6.154 tỷ đồng; cấp mới chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 5.000 tỷ đồng.

- Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Các hoạt động văn hoá, thể thao được triển khai phù hợp với tình hình dịch Covid-19; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 còn 15,1%, giảm 3,28% so với năm 2020.

- Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 gắn với diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh trên địa bàn Tây Bắc của Quân khu 2 đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng và các tỉnh bạn đánh giá cao.

Hằng năm đội ngũ trí thức đã tích cực nghiên cứu đóng góp cho tỉnh hàng trăm sáng kiến, đề tài được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội tốt. Từ tháng 10/2021 đến nay đội ngũ trí thức tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 38 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 18 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021 sang, 20 nhiệm vụ mới (gồm 31 đề tài cấp tỉnh, 06 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi nhóm Trung ương quản lý, 01 đề tài cấp thiết thiết địa phương cấp Quốc gia). Các nhiệm vụ được cơ cấu trên các lĩnh vực như sau: Lĩnh vực nông nghiệp 25 nhiệm vụ (chiếm 67%); lĩnh vực xã hội nhân văn, y tế 9 nhiệm vụ (chiếm 23%); Lĩnh vực kỹ thuật công nghệ 04 nhiệm vụ (chiếm 10%); có thêm 03 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, cụ thể: 03 chỉ dẫn địa lý (Bơ Sơn La; Nhãn Sơn La; Xoài Sơn La) nâng tổng số sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ lên 24 sản phẩm; có 42 công trình, giải pháp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Các sáng kiến đã trực tiếp góp phần cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, trong công tác quản lý, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, tăng năng suất lao động sản xuất và đời sống nhân dân.

Đội ngũ trí thức và điển hình lao động sáng tạo trong các lĩnh vực đã phát huy truyền thống đoàn kết, phấn khởi, nhiệt tình, hăng say trong lao động, sáng tạo; tích cực trong nghiên cứu khoa học, áp dụng vào phong trào đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào đấu tranh trấn áp tội phạm giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại Lễ Tôn vinh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức và người lao động, đặc biệt là đóng góp của trí thưc tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo trong công cuộc kiên thiết và xây dưng tỉnh Sơn La. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 42 trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo được tôn vinh năm 2022, đồng thời đề nghị đội ngũ trí thức, điển hình lao động sáng tạo tiêp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh phong trào lao động, sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Ông Lường Minh Xuấn – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong kỳ tôn vinh 2022

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu


Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 16 cá nhân, Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạo, tỉnh đoàn tặng giấy khen cho 5 cá nhân là đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế.

                                                Tin: Hải thành, ảnh: Thủy Ngân

Thông tin doanh nghiệp
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai”
 • Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 3119
  • Trong tuần: 17 992
  • Tất cả: 14115730
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này