No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại buổi chào mừng ngày KH&CN Việt nam 18/5 và tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2015
Lượt xem: 4291

BÀI PHÁT BIỂU


của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh


tại buổi chào mừng ngày KH&CN Việt nam 18/5 và tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2015

Kính thưa: Giáo sư Đặng Vũ Minh, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam.


Thưa các trí thức tiêu biểu và các điển hình lao động sáng tạo có mặt tại buổi gặp mặt, tôn vinh ngày hôm nay;


Thưa toàn thể các đồng chí!


Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


Hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi được tham dự sự kiện chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2015 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì cùng với Sở KH&CN, Trườngđại học Tây Bắc tổ chức. Đây là là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các trí thức tiêu biểu, các điển hình lao động sáng tạo, các đại biểu khách quý lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc buổi gặp mặt, tôn vinh của chúng ta thành công tốt đẹp.


Thưa quý vị đại biểu, khách quý!


Thưa toàn thể các đồng chí!


Trí thức nói chung, trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ nói riêng là vốn quý của dân tộc, của đất nước và của từng địa phương. Đảng vàNhà nước và luôn quan tâm đã có nhiều hình thức tôn vinh như: khen thưởng, trao giải thưởng, phong tặng danh hiệu, gặp mặt, biểu dương, tuyên dương… Trong những năm qua, tỉnh ta đã tổ chức triển khai có hiệu quả một số hình thức tôn vinh, biểu dương theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.


Để thể hiện sự quan tâm tôn vinh và trân trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã nhất trí chủ trương và giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì định kỳ tổ chức gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ. Thông qua đó nhằm động viên, khích lệ, phát huy phong trào học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo và cống hiến của đội ngũ trí thức, người lao động trong công cuộc xây dựng tỉnh Sơn La sớm trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc; phát huy hiệu quả hoạt động các tổ chức xã hội, đoàn thể với đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động gắn với phát huy truyền thống và tôn vinh trí thức tiêu biểu, lao động sáng tạo, tài năng trẻ.


Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, tôi hoan nghênh nhiều đề xuất, sáng kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong triển khai nhiệm vụ công tác và việc tổ chức tôn vinh lao động sáng tạo, trí thức tiêu biểu, tài năng trẻ ở quy mô cấp tỉnh.


Xin nhiệt liệt chúc mừng 120 trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ được tôn vinh kỳ này. Đề nghị toàn thể các đồng chí nhiệt liệt chào mừng và biểu dương.


Thưa quý vị đại biểu, khách quý!


Thưa toàn thể các đồng chí!


Những năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh ta tăng nhanh về số lượng, cơ cấu chuyển dịch tích cực, chất lượng được nâng lên, nhưng tỷ lệ trí thức trình độ cao của Sơn La còn rất thấp, chỉ bằng 50% so với bình quânchung của cả nước. Toàn tỉnh có gần 3 vạn trí thức, với trên 70 vạn lao động, hơn 2000 doanh nghiệp, hơn 30 vạn học sinh, sinh viên. trong thời gian qua tỷ lệ trí thức, người lao động, học sinh, sinh viên đạt tiêu chí tôn vinh chưa cao. Còn nhiều giải thưởng, danh hiệu cấp toàn quốc chưa đạt được hoặc có ít người đạt hoặc mới đạt ở mức thấp. Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và nền kinh tế còn hạn chế.


Để phát huy những danh hiệu đã đạt được, đồng thời phấn đấu ngày càng có thêm nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, người đạt tiêu chí trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ, đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu cao hơn;thông qua đó, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng Sơn trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Miền núi phía Bắc, phấn đấu trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc vào năm 2020 theo Quyết định số Quyết định số 1959/QĐ-TTg Ngày 29/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020. Tôi trân trọng đề nghị:


Một là, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, đội ngũ trí thức tỉnh ta tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác. Tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, học vị, học hàm. Ra sức làm việc sáng tạo, cống hiến, trở thành những con người tài năng thực sự. Nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ, tích cực tham gia và phấn đấu đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Chung tay xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành ngôi nhà chung của trí thức khoa học công nghệ Sơn La.


Hai là, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Phấn đấu nhiều thanh niên, công nhân, nông dân đạt giải thưởng, danh hiệu cao, được vinh danh toàn quốc; phấn đấu có người được cấp bằng phát minh, sáng chế.


Ba là,thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về khoa học và công nghệ. Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ xác định là Quốc sách hàng đầu; Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020. Tiếp tục thành lập tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xây dựng được thương hiệucác sản phẩm địa phương lại được sáng tạo của chính mình; từng bước phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Phấn đấu có nhiều doanh nhân đạt các danh hiệu cao quý.


Bốn là, cấp ủy chính quyền các câp, các nhà trường quan tâm, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên ra sức học tập sáng tạo, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tài năng trẻ trên toàn tỉnh, ngày càng nhiều trong tương lai sẽ trở thành trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo. Nhất là các sản phẩm phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh; Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.


Năm là, đội ngũ trí thức và người lao động thi đua lập thành tích xuất sắc để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;Chào mừng 120 năm thành lập tỉnh Sơn La(10/10/1895-10/10/2015).


Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!


Trong giai đoạn cách mạng mới,thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước đòi hỏi đội ngũ trí thức, người lao động và toàn thể học sinh, sinh viên tiếp tục quan tâm nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng các ngành chức năng có trách nhiệm tăng cường phối hợp tổ chức các phong trào, các sân chơi tri thức, vận động thi đua tham gia sâu rộng hơn, có các hình thức tôn vinh kịp thời, sinh động.


Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành các huyện, thành phố phối hợp, đề xuât hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, trọng dụng tài năng trong mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. góp phần vào công cuộc xây dựng tỉnh Sơn La phát triển toàn diện.


Kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.Chúc buổi gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp.


Xin trân trọng cám ơn!


Thông tin doanh nghiệp
 • những kỷ lục chưa dễ vượt qua của làng báo việt
 • Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 845
  • Trong tuần: 11 024
  • Tất cả: 14127358
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này