No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 266

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 40 năm

Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Sáng 24/3/2023, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại buổi lễ

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Các đồng chí Bí thư và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức, cơ quan Trung ương; các viện nghiên cứu, trường đại học, Tập đoàn doanh nghiệp KH&CN trong cả nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện các nhà khoa học, đại biểu trí thức người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; đại diện trí thức của 93 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam; cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ cũng về dự đông đủ.

Trong Diễn văn Kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức và 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH. Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định: “Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia”; cách đây 60 năm (ngày 18/5/1963) tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày nay), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, nói chuyên và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức nước nhà. Tại đây Người có căn dặn rằng: “Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, tri thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”. Học tập, thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng người tài đức, trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển vô cùng nhanh chóng của KH&CN hiện nay, quan điểm của Đảng ta về phát triển đất nước là “phải bằng và dựa vào KH&CN”, “phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN trong nước và nước ngoài, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, từ 15 hội thành viên của ngày đầu thành lập, đến nay toàn hệ thống đã có 156 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 93 Hội ngành toàn quốc.

Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã thành lập gần 600 tổ chức KH&CN trực thuộc, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Vifotec, Nhà xuất bản tri thức và Báo Tri thức và Cuộc sống, tập hợp được hơn 2,2 triệu trí thức trong số 3,7 triệu hội viên, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước.

anh tin bai

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ cả nước rất vinh dự và tự hào được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự và chỉ đạo: “Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, là nguồn động viên vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước, của cá nhân Đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Ban, bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương đối với đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ nước nhà, đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”, TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hội Việt Nam nhấn mạnh.

anh tin bai

TSKH. Phan Xuân Dũng trình bày Diễn văn khai mạc buổi lễ

Đại diện cho Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH. Phan Xuân Dũng hứa với Tổng Bí thư, với Đảng rằng đội ngũ trí thức KH&CN đất nước tập hợp xung quanh mái nhà chung là Liên hiệp Hội Việt Nam đã đoàn kết, đoàn kết thì càng đại đoàn kết hơn, đã thành công, thành công thì lại càng đại thành công hơn, để thực hiện tốt những mong muốn của Tổng Bí thư đã phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ VII của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày 03/6/2015, đó là: “Liên hiệp Hội Việt Nam phải thực sự là nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam”, và phải “làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc, phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, tính đạo đức, lối sống theo truyền thống dân tộc”.

Đại hội XIII của Đảng đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút nhân tài. Văn kiện Đại hội chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới” và “Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng. Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức”.

Theo đó, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã trở thành hoạt động cơ bản của Liên hiệp Hội Việt Nam, là kênh quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc lấy ý kiến để quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, dân tộc.

Trong những năm gần đây, mỗi năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai khoảng 500 – 600 nhiệm vụ; trong 5 năm qua đã tư vấn, phản biện được khoảng 3.000 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế; các dự thảo luật quan trọng, các dự án đầu tư điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức khoa học và công nghệ.

Thông qua các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các cấp ủy Đảng và chính quyền lấy ý kiến đóng góp của trí thức khoa học và công nghệ về các dự thảo văn kiện, quy hoạch phát triển, đề án, dự án lớn… được các ban, bộ, ngành nghiên cứu tiếp thu...

Đánh giá cao những thành tích hoạt động trong suốt 40 năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động; nhiều nhà khoa học đã được vinh danh Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và có nhiều giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

 

Một số hình ảnh về Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam:

anh tin bai

Tổng Bí thư gặp gỡ các trí thức tại buổi lễ

anh tin bai

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương – Bà Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân.

 

anh tin bai

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân.

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao Biểu trưng tặng các đồng chí nguyên Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ.

anh tin bai

Đại diện 13 đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp Hội Việt Nam

 

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã công bố các quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân; các hình thức tôn vinh, khen thưởng tri ân các cán bộ, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho Liên hiệp Hội Việt Nam.

 

file-icon


Trước đó, vào chiều ngày 23/3/2023, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023)./.

                      Minh Nguyệt

Thông tin doanh nghiệp
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai”
 • Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
 • Chỉ số Papi tỉnh Sơn La năm 2023 trong cả nước và vùng TD&MNPB
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 69
  • Hôm nay: 2299
  • Trong tuần: 19 252
  • Tất cả: 14058441
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này