No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm và làm việc với Tỉnh Sơn La
Lượt xem: 538
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TỈNH SƠN LA

Toàn cảnh buổi làm việc


Ngày 07/12/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tới tham và làm việc với tỉnh ủy Sơn La. Về phía đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có đồng chí Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.Về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, tập thể lãnh đạo và chuyên viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La.


Đồng chí Nguyễn Hữu Đông – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc


Tại buổi làm việc đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2022.

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; trong tỉnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của đại biểu HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của UBND tỉnh, sự chủ động tham gia tích cực, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, chúng ta đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chuyển từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

(1) Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 4,47%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 16.083 tỷ đồng, bằng 117,9% dự toán HĐND giao; GRDP bình quân đầu người ước đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020); thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán Trung ương giao.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lĩnh vực công nghiệp được duy trì phát triển, tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả. Hoạt động thương mại tiếp tục được duy trì ổn định; công tác xúc tiến thương mại, kết nối, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa được đẩy mạnh; đã xuất khẩu và giới thiệu 17 sản phẩm nông sản sang thị trường 21 nước và vùng lãnh thổ (tăng 05 nước so với năm 2020); giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt trên 161,2 triệu USD, tăng 42,21% so với năm 2020, trong đó trên 150 triệu USD giá trị hàng hóa nông sản thực phẩm, tăng 44,23% so với năm 2020.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ. Các chỉ số đánh giá địa phương tiếp tục có kết quả tích cực: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 đạt 84,84%, tăng 2,91%, tăng 3 bậc so với năm 2019, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh đạt 89,83% đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 tăng 2 bậc, thuộc nhóm trung bình của cả nước. Công tác thu hút đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng tiếp tục được đẩy mạnh.

(2) Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

(3) Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững:

(4) Công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,81%; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm, bị hủy kết quả bầu cử).

Đảng đoàn Liên hiệp hội Sơn La đã báo cáo tóm tắt những đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh Sơn La trong công tác tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác vận động và tập hợp đội ngũ trí thức; hoạt động của Liên hiệp hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.


Đ/c Phạm Thị Hà – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Sơn La báo cáo tại buổi làm việc


 


Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 08/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TWvề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đội ngũ trí thức Sơn La không ngừng phát triển, lớn mạnh; tăng nhanh về số lượng, nâng lên về chất lượng và có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Hiện nay, đội ngũ trí thức toàn tỉnh có khoảng 57.680 người; trong đó: Trí thức là cán bộ, công chức và viên chức 34.708 (Chiếm 60,1%), Trí thức làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức ngoài Nhà nước khoảng 22.972 người (Chiếm 39,9%). Toàn tỉnh có khoảng 34.630 trí thức có trình độ đại học và trên đại học; trong đó: Phó Giáo sư 05 người, tiến sỹ 129 người; Bác sỹ chuyên khoa II là 46 người; thạc sỹ khoảng 1.330 người; chuyên khoa I khoảng 270 người.Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, của mọi tầng lớp nhân dân; trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ trí thức toàn tỉnh.

Trong năm qua Liên hiệp Hội Sơn La đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: vận động và tập hợp đội ngũ trí thức tham gia công tác tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức thành công chương trình Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, các hoạt động thông tin tuyên truyền và khoa học công nghệ được đẩy mạnh…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy của Liên hiệp hội trung ương và địa phương và các nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La như: Công tác thông tin, phổ biến kiến thức, Côtăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Liên hiệp hội và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; về vấn đề mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động của Liên hiệp Hội Sơn La…

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định tỉnh Sơn La luôn coi phát triển nguồn nhân lực là một khâu đột phá, đồng chí đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ trí thức của tỉnh trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La, trong đó vai trò tập hợp, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức của Liên hiệp hội Sơn La đã có những kết quả đáng ghi nhận. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tân, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Liên hiệp Hội tỉnh Sơn La hoạt động có hiệu quả, thiết thực, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Tỉnh nhất trí chủ trương tạo điều kiện về vốn đối ứng để Liên hiệp hội Sơn La tiếp cận với nguồn vốn thực hiện dự án phi chính phủ của Quỹ Môi trường toàn cầu.


Đồng chí Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc


 

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cám ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh Sơn La đối với Liên hiệp hội địa phương đồng thời đánh giá cao các kết quả mà Liên hiệp hội Sơn La và đội ngũ trí thức của tỉnh đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Liên hiệp hội SƠn La cần bám sát 28 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của tỉnh để chủ động tham mưu, đề xuất. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Liên hiệp Hội địa phương nâng cao chất lượng hoạt động.

 


Đ/c Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Sơn La

 


Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam

 

Kết thúc chương trình làm việc Đoàn công tác của Liên hiệp hội VIệt Nam đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp Hội Sơn La.

 


Đ/c Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La

 


Hải Thành

 

 

Thông tin doanh nghiệp
 • những kỷ lục chưa dễ vượt qua của làng báo việt
 • Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 943
  • Trong tuần: 11 122
  • Tất cả: 14127456
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này