No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”
Lượt xem: 539


Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”Ngày 15/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh…, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các đại biểu tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Liên hiệp Hội và các hội thành viên.


Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Từ năm 2015 đến nay, toàn hệ thống đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước. Tổ chức bộ máy các cấp của Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương từng bước củng cố, phát triển; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước từ 1,8 triệu trí thức năm 2015 đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức vào 2020 chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước, có 153 hội thành viên gồm: 63 Liên hiệp Hội địa phương và 90 hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Những năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ khi các tỉnh/thành phố trên cả nước được chủ động tổ chức và chung tay xây dựng Sách vàng sáng tạo hằng năm; chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng được nâng cao, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ được quan tâm chú trọng.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Hội nghị nhằm đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương phấn đấu là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cùng với các hội ngành thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội ngành thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước và bảo đảm quốc phòng, an ninh… Hội nghị đã nhận được hơn 40 ý kiến tham luận, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến nhằm tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, trong đó, tập trung vào việc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy việc thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về Liên hiệp Hội Việt Nam; củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, thực hiện thống nhất chế độ chính sách cán bộ từ Trung ương đến địa phương và làm tốt công tác hội viên… Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dươngnhững kết quả mà đội ngũ trí thức trên cả nước đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trân trọng cảm ơnđóng góp của đội ngũ trí thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí đề nghị,Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức tiếp tụcphát huy trách nhiệm, đẩy mạnh truyền bá tri thức, nâng cao dân trí, phục vụ cộng đồng; tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ trí thức. Nâng cao năng lực và đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chuyên môn, phát huy trí tuệ tham mưu, tư vấn, đề xuất giải pháp với các cơ quan Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn trong xã hội, góp phần phát triển đất nước...

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cần tập trung nghiên cứu những vấn đề mang tính chiến lược của đất nước như: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là biến đổi khí hậu ở miền Trung, miền núi phía Bắc, đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long có tác động đến toàn bộ sự phát triển bền vững của đất nước; vấn đề già hóa dân số, về kinh tế tri thức, sự phát triển bền vững về quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; đặc biệt là những vấn đề cấp bách, bất ngờ như dịch bệnh Covid-19 hay vấn đề phát triển công nghiệp dược… đây là những vấn đề mang tính chiến lược, do đó đề nghị các nhà khoa học đi trước một bước, tập trung nghiên cứu để tham mưu, đề xuất kịp thời với Chính phủ./.

Thông tin doanh nghiệp
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai”
 • Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 3033
  • Trong tuần: 17 906
  • Tất cả: 14115644
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này