Bài viết Tư vấn, phản biện

  • 3 bản tham vấn mang tính chất phản biện
    Cập nhật ngày 24/01/2013
    Vừa qua, nhóm chuyên gia của Liên hiệp các hội KH&KT Sơn La đã có ý kiến tham vấn về Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La đến năm 2020( theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ) và hai Dự thảo luật (theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh). Ý kiến tham vấn sâu mang tính chất...

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867186

Số người Onlne: 51