No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
Lượt xem: 54

Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ

Ngày 23/04/2024, Tại Khách sạn Mường Thanh, UBND tỉnh Sơn La tổ chức triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Nhà tài trợ Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID), Dự án "Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học ở Việt Nam" (VFBC); Văn phòng Hợp phần Quản lý rừng bền vững (DAI) Hà Nội; Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh Sơn La; Văn phòng DAI tại Sơn La; đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;  Lãnh đạo UBND huyện Mường La, Bắc Yên; Lãnh đạo Liên Hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La; Hiệp hội thủy điện nhỏ tỉnh Sơn La; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các huyện: Mường La, Bắc Yên, Phù Yên; Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La; Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa; 12 công ty thuỷ điện và một số chủ rừng là cộng đồng bản có diện tích rừng quy mô, tập trung trên địa bàn huyện Mường La, Bắc Yên.

file-icon

Nhằm quản lý, phát triển các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh an toàn, hiệu quả, ổn định, bền vững, đảm bảo hài hòa giữa việc phát triển kinh tế, giải quyết sinh kế cho người dân gắn với bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh trật tự tại các địa phương thuộc lưu vực thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt Đề án điểm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 15/8/2023.

file-icon

Ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phạm vi xây dựng Đề án điểm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại 04 lưu vực thủy điện nhỏ, gồm 12 thủy điện: Lưu vực Nậm Chiến, huyện Mường La: Thủy điện Nậm Chiến 1, Nậm Chiến 2, Chiềng Muôn, Pá Chiến; Lưu vực suối Nậm Hồng, huyện Mường La: Thủy điện Chiềng Công 1, Chiềng Công 2, Nậm Pia; Lưu vực Suối Nậm Chim, huyện Bắc Yên: Thủy điện Nậm Chim 1, Nậm Chim 2, Xím Vàng 2; Lưu vực Suối Sập, huyện Bắc Yên, Phù Yên: Thủy điện Suối Sập 1, Suối Sập 3. Thời gian thực hiện Đề án trong giai đoạn 3 năm 2023-2025.

Tỉnh sẽ triển khai xây dựng 05 mô hình điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại các lưu vực thuỷ điện nhỏ, gồm:

Mô hình thí điểm hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo phương thức trả tiền trực tiếp giữa các Doanh nghiệp, nhà máy thủy điện đang sử dụng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng và chi trả trực tiếp cho các chủ rừng tại một số lưu vực thí điểm;

Mô hình điểm tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng cho bảo vệ và phát triển rừng tại các lưu vực thủy điện nhỏ trên diện tích hơn 6.700ha. Theo đó, hơn 5.700ha rừng đặc dụng thuộc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La giao khoán cho 23 cộng đồng quản lý bảo vệ trên địa bàn xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; hơn 900ha diện tích rừng đặc dụng Tà Xùa và diện tích rừng phòng hộ, sản xuất giao cho 4 cộng đồng bản quản lý trên địa bàn xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên.

Mô hình trồng khôi phục, phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ bảo vệ môi trường trên diện tích 556ha tại 3 lưu vực Nậm Chiến, Nậm Hồng, Suối Sập với 9 thủy điện.

Mô hình chuyển đổi từ đất canh tác nương rẫy trồng cây nông nghiệp ngắn ngày sang hỗ trợ trồng các loài cây ăn quả, cây lâm nghiệp phân tán có tác dụng phòng hộ tạo nguồn sinh thủy cho các công trình thủy điện nhỏ. Tổng số cây trồng tại 4 lưu vực gồm 20.000 cây lâm nghiệp bản địa lâu năm như: Giổi ăn hạt, Trám đen….

Mô hình thí điểm kinh doanh tín chỉ Các-bon rừng theo các chương trình, dự án được UBND tỉnh phê duyệt trên diện tích hơn 64.489,44 ha, thuộc địa phận các xã, bản trên địa bàn 2 huyện Mường La, Bắc Yên.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện đề án là trên 63,4 tỷ đồng trong đó: 45,2 tỷ đồng từ lồng ghép nguồn ngân sách nhà nước, trên 15,6 tỷ đồng từ tiền dịch vụ môi trường rừng hỗ trợ trồng rừng bảo vệ 02 lưu vực Suối Sập và Nậm Chiến, trên 2,6 tỷ đồng nguồn đóng góp của các doanh nghiệp thuỷ điện. Cùng với đó là nguồn kinh phí từ Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tài trợ.

Việc triển khai Đề án nhằm từng bước nâng cao chất lượng, tăng độ che phủ rừng, duy trì nguồn sinh thủy ổn định; đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng, vận hành, nhất là trong mùa mưa lũ; đảm bảo nguồn sinh thủy phục vụ cho sản xuất điện năng, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Huy động các nguồn lực từ các Doanh nghiệp, thủy điện; lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ chi trả môi trường rừng để hỗ trợ đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng tại các lưu vực thủy điện nhỏ, góp phần cải thiện sinh kế người dân, phát triển an toàn bền vững các lưu vực thủy điện nhỏ. Đồng thời, thông qua xây dựng mô hình gắn kết giữa các nhà máy thủy điện tham gia, chia sẻ lợi ích với các cộng đồng địa phương về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, góp phần nâng cao mức độ tham gia của cộng đồng địa phương, hạn chế xung đột tác động đến rừng, bảo vệ môi trường sinh thái các lưu vực thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh.

 file-icon

                                           Ông Trần Chính Khuông – Cố vấn Biến đổi khí hậu của USAID phát biểu

file-icon

                                                             Ông Hoàng Văn Mát - Phó Giám đốc dự án VFBC

file-icon

Ông Abraham Guillen, Giám đốc hợp phần quản lý rừng bền vững (DAI)

Phát biểu tại hội nghị đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID), lãnh đạo Dự án "Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học ở Việt Nam" (VFBC) và Giám đốc Hợp phần Quản lý rừng bền vững (DAI) đánh giá cao sự đồng hành của tỉnh Sơn La, đồng thời khẳng định với sự vào cuộc của UBND tỉnh, các sở, ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp vùng dự án tin tưởng rằng đề án thí điểm sẽ thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của USAID và VFBC đối với tỉnh, Sơn La là tỉnh đầu tiên triển khai Đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ do vậy sẽ có nhiều thách thức trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị cácểơ, ngành lien quan và UBND các huyện Mường La, Bắc Yên phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia dự án VFBC hợp phần Quản lý rừng bền vững để triển khai dự án đạt hiệu quả cao và là cơ sở để triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

file-icon

Lễ ký cam kết thực hiện đề án điểm

Tại hội nghị lãnh đạo UBND 02 huyện Mường La, Bắc Yên và các Công ty/Doanh nghiệp thuỷ điện tham gia đề án điểm đã kỹ biên bản cam kết hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình điểm theo Đề án./.

                                                Hải Thành

Thông tin doanh nghiệp
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai”
 • Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1559
  • Trong tuần: 18 200
  • Tất cả: 14062277
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này