No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Thành tích đáng nể của 10 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2022
Lượt xem: 218
Thành tích đáng nể của 10 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2022
Thành tích đáng nể của 10 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2022Giải thưởng Quả Cầu vàng do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ từ 35 tuổi trở xuống, có thành tích xuất sắc về khoa học công nghệ. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2003. Mỗi năm lựa chọn và trao giải thưởng cho 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất. Mỗi cá nhân đạt giải thưởng được nhận Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" của Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn, cúp Quả Cầu vàng, giấy chứng nhận đạt giải thưởng và phần thưởng tiền mặt kèm theo.


Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu vàng năm 2022 đã xét chọn 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; Công nghệ y dược; Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường; Công nghệ vật liệu mới.


Dự kiến, Trung ương Ðoàn sẽ tổ chức lễ trao Giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2022 vào cuối tháng 11/2022, tại Thủ đô Hà Nội.
Dưới đây là danh sách 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất sẽ được trao Giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2022Chú thích ảnh: Chu Đức Hà, Lê Phạm Tuyên, Lê Thành Long, Lê Thị Phương, Lương Văn Thiện, Nguyễn Huy Đạt, Phan Lê Minh Tú, Trần Ngọc Đăng, Trần Thị Như Hoa, Trương Lâm Sơn Hải (Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới).I. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa


1. TS Lương văn thiện


30 tuổi. Giảng viên khoa Công nghệ thông tin. Trưởng nhóm nghiên cứu AIoT Lab, Trường Đại học Phenikaa.


Thành tích: 19 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 18 bài báo thuộc danh mục Q1 (10 bài là tác giả chính), tác giả chính 1 bài báo thuộc danh mục Q2; tác giả chính 10 bài báo khoa học đã đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế; có 1 sản phẩm được ứng dụng phạm vi địa phương/đơn vị; chủ trì 1 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu; tác giả của 1 sách giáo trình được nhà xuất bản uy tín phát hành.


2. TS Lê Thanh Long


34 tuổi, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;


Thành tích: Có 11 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, tác giả chính 4 bài báo thuộc danh mục Q1; 13 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (10 bài là tác giả chính); 10 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế...


3. TS Lê Phạm Tuyên


32 tuổi, Trưởng nhóm nghiên cứu giải phẫu, Phòng Nghiên cứu và phát triển, Công ty AgileSoD A, Hàn Quốc.


Thành tích: Có 10 bằng độc quyền sáng chế quốc gia; 7 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, tác giả chính 3 bài báo thuộc danh mục Q1, 4 bài báo thuộc danh mục Q2; 8 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế; 12 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc gia...


II. Lĩnh vực Công nghệ y - dược


4. TS Trần Ngọc Đăng


34 tuổi, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh;


Thành tích: Có 56 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó 39 bài báo thuộc danh mục Q1 (7 bài là tác giả chính); 26 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (17 bài là tác giả chính); 4 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế. TS Đăng còn chủ trì 5 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó, 3 đề tài cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu; tác giả của 2 sách chuyên khảo, chương sách thuộc lĩnh vực xét thưởng.


5. TS Phan Lê Minh Tú


33 tuổi, Đại học Gachon, Hàn Quốc; Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam.


Thành tích: Có 26 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 21 bài báo thuộc danh mục Q1 (14 bài là tác giả chính); 3 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (1 bài là tác giả chính); 1 Poster xuất sắc tại hội thảo quốc tế.


III. Lĩnh vực Công nghệ sinh học


6. TS Chu Đức Hà


34 tuổi, Khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.


Thành tích: Có 4 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích quốc gia; 20 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 12 bài báo thuộc danh mục Q1 (1 bài là tác giả chính). TS Hà có tới 123 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (70 bài là tác giả chính); 14 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; có 1 sản phẩm khoa học công nghệ được ứng dụng phạm vi địa phương/đơn vị.


IV. Lĩnh vực Công nghệ môi trường


7. TS Trương Lâm Sơn Hải


35 tuổi, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;


Thành tích: Có 2 bằng độc quyền sáng chế quốc gia; 7 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, tác giả chính 4 bài báo thuộc danh mục Q1; 4 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước. TS Hải còn chủ nhiệm 2 đề tài cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu; đồng chủ trì 1 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu.


8. TS Nguyễn Duy Đạt


34 tuổi, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.


Thành tích: Có 22 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 14 bài báo thuộc danh mục Q1 (9 bài là tác giả chính); tác giả chính 2 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học trong nước; 5 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế (4 bài là tác giả chính); chủ nhiệm 1 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu.


V. Lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới


9. TS Lê Thị Phương


34 tuổi, Viện Khoa học - Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;


Thành tích: Có 2 bằng độc quyền sáng chế quốc tế, 3 bằng độc quyền sáng chế quốc gia; 27 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 20 bài báo thuộc danh mục Q1 (9 bài là tác giả chính); 15 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc tế.10. TS Trần Thị Như Hoa


33 tuổi, Khoa Khoa học vật liệu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.


Thành tích: Có 22 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế, trong đó, 13 bài báo thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính); 5 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (4 bài là tác giả chính); 18 bài báo khoa học đã công bố trên hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. TS Hoa chủ trì, đồng chủ trì 4 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học; tác giả của 1 chương sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực xét thưởng.


Phan Đức Ngữ

(Tổng hợp, biên tập từ nguồn báo chí)
Thông tin doanh nghiệp
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
 • Chỉ số Papi tỉnh Sơn La năm 2023 trong cả nước và vùng TD&MNPB
 • Chỉ số PAPI Sơn La đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước
 • Hạn chế thấp nhất trình trạng ô nhiễm nguồn nước
 • 10 mô hình doanh thu phổ biến nhất của khởi nghiệp
 • Bác Hồ luôn nhớ về xứ Huế
 • Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng phát triển nhanh và bền vững
 • Nhà sáng chế chiếc máy vì môi trường
 • Việt Nam là 1 trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ về đổi mới sáng tạo
 • “Hạnh phúc cho mọi người” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3-2024
 • Hội thảo tư vấn Giải pháp nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà hàng, khách sạn
 • AI cảnh báo thế hệ lừa đảo tài chính mới
 • Khối thi đua các Tổ chức Hội tỉnh Sơn La Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023
 • ONE DX - Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Xây dựng 04 luật sửa đổi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024
 • Chế độ xã hội chủ nghĩa đem lại sự giải phóng hoàn toàn cho người phụ nữ
 • Robot xếp bao tự động CDA RBGB - Một hướng đi cho ngành cơ khí chế tạo ​
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1667
  • Trong tuần: 23 814
  • Tất cả: 13973404
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này