No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Xu hướng sản xuất Xanh
Lượt xem: 111

anh tin bai

XU HƯỚNG SẢN XUẤT XANH

Bối cảnh phát triển bền vững đã làm nảy sinh khái niệm Sản xuất Xanh (Green Manufacturing - GM). GM đề cập đến những quy trình sản xuất ít gây ô nhiễm, tác động đến môi trường thấp hơn, tạo ra lượng chất thải ít hơn, giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên và sử dụng công nghệ sạch. Đồng thời, GM không chỉ hỗ trợ tái chế và tái sử dụng chất thải mà còn hỗ trợ giảm lượng khí nhà kính.

Ngoài ra, từ góc độ kỹ thuật, phương pháp GM (thường được thực hiện bởi các kỹ sư) còn được định nghĩa là phản ứng của các tổ chức đối với các chính sách môi trường, bằng cách nhấn mạnh nhu cầu phát triển vòng đời sản phẩm bền vững bao gồm việc quản lý của các bên liên quan liên quan đến chuỗi giá trị.

Hình 1. Chu trình quy trình Sản xuất Xanh.

anh tin bai

Yêu cầu thị trường hiện tại

Các yêu cầu hiện tại của ngành sản xuất đề cập đến một loạt các hướng kinh doanh về tự động hóa, số hóa và bền vững. Tự động hóa và số hóa đã xác định Công nghiệp 4.0 và chuẩn bị bước tiếp theo, đó chính là Công nghiệp 5.0. Tính bền vững kết hợp một loạt các nguyên tắc về giảm thiểu tác động của doanh nghiệp đối với môi trường, thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp đó.

Các yêu cầu của thị trường được phát triển bởi yêu cầu của khách hàng và các nhu cầu liên quan. Trong số các yêu cầu thị trường này, có các yêu cầu sau:

Các cách tiếp cn tích hp đề cp đến toàn bquy trình được tạo ra trong các hệ thống và hệ thống con.

Giao thông vn ti - hp lý hóa mng lưới phân phối để giảm tác động đến môi trường. Chú trọng giảm số lượng các trung gian trong mạng lưới phân phối để mạng lưới này hoạt động hiệu quả hơn.

Địa đim - địa đim sn xut rt quan trng vì chúng tích hợp nhiều cách tiếp cận bền vững. Những địa điểm này phải được chiếu sáng, có phương tiện đi lại dễ dàng, cung cấp phương tiện di chuyển dễ dàng cho nhân viên và các chi tiết khác.

Sdng nước hiu quả là mt khía cnh khác của sản xuất. Hợp lý hóa lượng nước và giảm dấu chân nước là các bước cho sự bền vững.

Sdng năng lượng hiu quả là ưu tiên hàng đầu của GM. Áp dụng các khía cạnh khác nhau của công nghệ thông tin để giảm tiêu thụ năng lượng.

Vt liu và tài nguyên - trng tâm là tái chế, tái sử dụng, tái chế sản xuất, sửa chữa và các chức năng khác làm giảm số lượng nguyên liệu thô. Khi sản phẩm không còn được khách hàng sử dụng, nó có thể quay trở lại quy trình sản xuất dưới dạng nguyên liệu thô, do đó, đáp ứng khái niệm logistic ngược. Tài nguyên phải được sử dụng với số lượng hiệu quả để giảm tác động của sản xuất đối với môi trường.

Đổi mi được kết ni cht chvi GM và nó được liên kết trực tiếp với số hóa và tự động hóa. Toàn cầu hóa liên quan đến đổi mới và thích ứng. Những khía cạnh này là yêu cầu của thị trường và khách hàng.

Tự động hóa là mt phn đặc đim ca cuc cách mạng công nghiệp hiện nay và là một điều cần thiết cho sản xuất hiện tại.

Số hóa là mt đặc đim khác ca cuc cách mạng công nghiệp hiện nay, Công nghiệp 4.0, do đó, là một yêu cầu của thị trường. Số hóa là bước tiến quan trọng, hỗ trợ kết nối, giao tiếp giữa máy móc sản xuất và con người.

Ci thin cht lượng không khí là vn đề được

các nhà máy sản xuất hướng đến. Thông thường, chất lượng không khí thấp trong các quy trình sản xuất này và do đó cần phải cải thiện chất lượng không khí trong sản xuất.

Ưu tiên - các hoạt động của quy trình sản xuất phải được ưu tiên và được tiếp cận theo tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp.

anh tin bai

Lợi ích và động lực của Sản xuất Xanh

Quy trình GM bao gồm sáu giai đoạn cơ bản: thiết kế, thu mua, sản xuất, đóng gói và phân phối, khách hàng sử dụng trọn vòng đời và tái sản xuất (Hình 1).

Mô hình này là kết quả của các yếu tố thị trường, công nghệ, số hóa và tự động hóa quy trình. Việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về rủi ro môi trường đã góp phần tạo ra những hướng sản xuất mới bằng cách thiết kế hệ thống thân thiện môi trường và ít gây ô nhiễm. Hiện tại, việc xác định các cải tiến môi trường có thể thực hiện được đối với các hoạt động, quy trình và hệ thống vận hành là rất cần thiết. 

Có thể nhận thấy rằng, những lợi ích này là giảm chi phí, hiệu quả về số lượng nguyên liệu thô, giảm lượng khí thải carbon, cải thiện hình ảnh và thương hiệu, và cải thiện thời gian sản xuất.

Những định hướng trong tương lai của GM sẽ góp phần phác thảo nên những đặc trưng cho Công nghiệp 5.0. Trên thực tế, cách tiếp cận này nhằm mục đích giảm thiểu hành động của con người, tự động hóa hoàn toàn và sản xuất hàng loạt tùy chỉnh. Theo đó, có thể thực hiện một loạt các hoạt động để góp phần giảm tác động của doanh nghiệp đối với môi trường.

Mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp là giảm chi phí và nâng cao năng lực sản xuất. Nếu các khía cạnh này được hoàn thành bằng việc giảm thiểu chất thải, quản lý chất thải, sử dụng lượng nước và năng lượng hiệu quả, cũng như sự tham gia của người lao động vào quá trình ra quyết định, thì hình ảnh về giai đoạn sản xuất tiếp theo sẽ được vạch ra. Hơn nữa, nhiều nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng, tương lai của các mạng GM sẽ được hỗ trợ bởi các công nghệ thông minh (như Internet vạn vật) để kết nối các loại nhà cung ứng với khách hàng đa dạng. Việc này là do sự chuyển đổi kỹ thuật số đã cho phép Cuộc cách mạng công nghiệp 5.0 diễn ra.

Bảng 1. Lợi ích của Sản xuất Xanh.

Lợi ích

Mô tả

Giảm chi phí

Máy móc, thiết bị và hệ thống trở nên tiết kiệm năng lượng hơn. Đồng thời, đầu tư vào công nghệ hiện đại góp phần đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp và cũng là cách để giảm chi phí trong một thời gian dài. Hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến việc giảm các hoạt động gây ô nhiễm góp phần phát triển một môi trường làm việc thuận lợi, tạo động lực. Như vậy, năng suất có thể tăng.

Hiệu quả về số lượng nguyên vật liệu

Nhiều doanh nghiệp chấp nhận tham gia vào logistics ngược. Khái niệm này có nghĩa là một sản phẩm đến cuối vòng đời của nó sẽ được trả lại cho nhà sản xuất. Việc sử dụng nguyên vật liệu thu hồi từ sản phẩm trả lại cho nhà sản xuất có thể giảm chi phí nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm mới. Cách tiếp cận logistic ngược này có tác động tích cực không chỉ đối với nhà sản xuất mà còn đối với môi trường vì nó góp phần giảm thiểu lượng chất thải.

Giảm dấu chân carbon

Việc thực hiện quy trình Sản xuất Xanh góp phần giảm thiểu lượng khí nhà kính phát sinh. Điều này có thể làm giảm lượng khí thải carbon. Việc giảm đáng kể lượng carbon dioxide sẽ mang lại cho doanh nghiệp một số lợi ích, góp phần xây dựng hình ảnh hoặc quan hệ đối tác với chính phủ. Hiện nay, trọng tâm là cách tiếp cận để giảm phát thải khí nhà kính.

Cải thiện hình ảnh và thương hiệu

Trong môi trường kinh doanh, có một loạt các mạng lưới kinh doanh phát triển các đối tác theo các tiêu chí nhất định và tạo niềm tin theo những ý nghĩa nhất định của việc bảo vệ môi trường. Một doanh nghiệp phát triển Sản xuất xanh có thể cải thiện nỗ lực tiếp thị của mình. Một nhà sản xuất đầu tư vào thiết bị sản xuất có thể cải thiện cả hình ảnh và thương hiệu của mình.

Cải thiện thời gian sản xuất

Việc sử dụng thiết bị xanh và sáng tạo có thể được thiết kế để hợp lý hóa thời gian và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động trong quy trình sản xuất. Giảm thời gian sản xuất có nghĩa là hiệu quả chi phí và cải thiện kết quả tài chính.

                                                                                              Theo Bản tin Startup số 27/2023

 

Thông tin doanh nghiệp
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
 • Chỉ số Papi tỉnh Sơn La năm 2023 trong cả nước và vùng TD&MNPB
 • Chỉ số PAPI Sơn La đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước
 • Hạn chế thấp nhất trình trạng ô nhiễm nguồn nước
 • 10 mô hình doanh thu phổ biến nhất của khởi nghiệp
 • Bác Hồ luôn nhớ về xứ Huế
 • Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng phát triển nhanh và bền vững
 • Nhà sáng chế chiếc máy vì môi trường
 • Việt Nam là 1 trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ về đổi mới sáng tạo
 • “Hạnh phúc cho mọi người” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3-2024
 • Hội thảo tư vấn Giải pháp nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà hàng, khách sạn
 • AI cảnh báo thế hệ lừa đảo tài chính mới
 • Khối thi đua các Tổ chức Hội tỉnh Sơn La Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023
 • ONE DX - Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Xây dựng 04 luật sửa đổi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024
 • Chế độ xã hội chủ nghĩa đem lại sự giải phóng hoàn toàn cho người phụ nữ
 • Robot xếp bao tự động CDA RBGB - Một hướng đi cho ngành cơ khí chế tạo ​
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1629
  • Trong tuần: 23 776
  • Tất cả: 13973366
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này