No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Phương án phân vùng kinh tế -xã hội giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 3601
Phương án phân vùng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

Hiện nay, nước ta được phân thành sáu vùng kinh tế - xã hội gồm: (1) Vùng trung du và miền núi phía bắc (14 tỉnh), bao gồm tiểu vùng Đông Bắc (10 tỉnh là Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang) và Tiểu vùng Tây Bắc (gồm 4 tỉnh là Hòa Bình, Sơn La, Điên Biên, Lai Châu). (2).Vùng đồng bằng sông Hồng (11 tỉnh, thành phố); (3) Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung (14 tỉnh, thành phố); (4)Vùng Tây Nguyên (05 tỉnh); (5) Vùng Đông Nam Bộ (06 tỉnh, thành phố) và (6) Vùng đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, thành phố).

Triển khai Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí và đề xuất các phương án phân vùng giai đoạn 2021 – 2030. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ hai phương án phân vùng.

1. Phương án 1

* Giữ nguyên hai Vùng:

(1) Đồng bằng sông Hồng và (2) Đồng bằng sông Cửu Long;

* Tách Vùng trung du và miền núi phía bắc hiện tại thành 02 vùng: (3) Vùng Đông Bắc và (4)Tây Bắc;

* Tách Vùng duyên hải miền trung hiện tại thành 2 vùng: (5) Bắc Trung Bộ và (6)Nam Trung Bộ (tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào vùng Nam Trung Bộ), điều chỉnh một tỉnh (Bình Thuận) sang Vùng Đông Nam Bộ và gộp bốn tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông) vào Vùng Nam Trung Bộ.

* (7) Vùng Đông Nam Bộ mới: được hình thành trên cơ sở vùng Đông Nam Bộ hiện nay và bổ sung thêm hai tỉnh là Lâm Đồng và Bình Thuận.Minh hoạ phân vùng theo Phương án 1.

2. Phương án 2 được đa số các Bộ, ngành địa phương đồng thuận, đó là tách Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung thành hai vùng: Vùng Bắc Trung Bộ và Vùng Nam Trung Bộ (tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Vùng Bắc Trung Bộ); mở rộng Vùng đồng bằng sông Hồng thêm các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang để trở thành Vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Nếu phân vùng theo Phương án 2, Vùng miền núi phía bắc gồm 10 tỉnh; Vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ gồm 15 tỉnh (Mở rộng thêm bốn tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang từ vùng TD&MNPB hiện nay); Vùng Bắc Trung Bộ gồm năm tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; Vùng Nam Trung Bộ gồm tám tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận; các Vùng: Tây Nguyên (năm tỉnh), Đông Nam Bộ (sáu tỉnh, thành phố) và Vùng đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, thành phố) vẫn giữ nguyên như hiện nay.


Minh hoạ Phương án 2, được đa số Bộ, ngành, địa phương và chuyên gia ủng hộ.


Hoàn thiện phương án trình Chính phủ quyết định

Theo chỉ đạo củaChính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến của các bộ ngành, các địa phương để hoàn thiện Báo cáo trình Chính phủ quyết định về phương án phân vùng.

3. Lịch sử phân vùng miền núi phía Bắc

Lịch sử phân vùng của vùng miền núi phía Bắc biến động nhiều nhất.

- Giai đoạn Vùng Đông Bắc và vùng Đông Bắc riêng biệt. Năm 1986,nước ta được quy hoạch thành 8 vùng kinh tế: Đông bắc (11 tỉnh); Tây Bắc (3 tỉnh); Đồng bằng sông Hồng (11); Bắc trung bộ (6 tỉnh); Duyên hải Nam Trung bộ (6 tỉnh); Tây Nguyên (4 tỉnh); Đông Nam bộ (8 tỉnh, Thành phố); Đồng bằng sông Cửu Long (12 tỉnh).3 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc làLai Châu, Sơn La, Hòa Bình.

Quyết định Số 712-TTg ngày30/8/1997của Thủ tướng chính phủphê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996 – 2010, cũng tiếp tục xác định gồm 3 tỉnh(Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu), nay là 4 tỉnh do Lai Châu tách thành 02 tỉnh Lai Châu, Điện Biên.

- Giai đoạn vùng TD&MNPB

Năm 2001,Nhà nước điều chỉnh quy hoạch các vùng, chuyển từ 8 vùng kinh tế thành 6 vùng kinh tế xã hội là:vùngTrung du - Miền núi phía Bắc(TD - MNPB)(15 tỉnh); vùng đồng bằng sông Hồng (12 tỉnh, thành phố); vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung (14 tỉnh, thành phố); vùng Tây Nguyên (5 tỉnh); vùng Đông Nam Bộ (8 tỉnh, TP); vùng Đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, thành phố).

Trong đó, vùngTD - MNPBgồm 02 tiểu vùng:Đông Bắc(11 tỉnh):Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, và Quảng Ninh).Tây Bắc(3 tỉnh:Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình;đến tháng 1/2004 tăng thêm 01 tỉnh, thành 4 tỉnh, do Lai châu tách thành 02 tỉnh Lai Châu và Điện Biên).


- Điều chỉnh vùng TD&MNPB

Nghị địnhsố 92/2006 ngày07/9/2006của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cũng đã khẳng định lại 6 vùng kinh tế xã hội. Có 01 chi tiết rất đáng chú ý là, Nghị định (Điều 15), đã điều chỉnh Tỉnh Quảng Ninh từ vùng TD&MN Bắc bộ về thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng. Cũng có nghĩa, Tiểu vùng Đông Bắc còn 10 tỉnh, không có tỉnh Quảng Ninh như trước.

Gần đây nhất, Quyết định Số 1064/QĐ-TTg ngày8/7/2013của Thủ tướng chính phủphê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi phía bắc đến năm 2020,thì vùng Trung du vàmiềnnúi vẫn xác định có 02tiểuvùng:Tiểu vùng Tây Bắcgồm 4 tỉnh:Hòa bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.CònTiểu vùng Đông bắcgồm các tỉnh còn lại (Lào Cai, Yên bái, Cao bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang).

Quyết định số 1095/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/8/2016 của Bộ LĐTBXH công bố tỷ lệ hộ nghèo các vùng, các tỉnh năm 2016, thì vùng Tây Bắc cũng gồm 4 tỉnhHòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

- Dự kiến vùng miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2030

Hoặc chuyển hai tiểu vùngĐông Bắc và Tây Bắc thành hai vùng lớn (Mối vùng 7 tỉnh như phương án 1).

Hoặc chuyển vùng TD&MNPB thành vùng miền núi phía bắc (10 tỉnh), còn 4 tỉnh (Thái nguyên,Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang)đưa vào vùng mới gọi là vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ (phương án 2).


Theo tổng hợp ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến nay, Phương án 1 được một Bộ và bốn địa phương ủng hộ; Phương án 2 được 10/14 Bộ, ngành và 49/59 địa phương ủng hộ.


Phan Đức (Sưu tầm, tổng hợp) Nguồn báo nhân dân điện tử nhandandientu; susta.vnThông tin doanh nghiệp
 • Tiếp tục phát hiện loài ếch bám đá mới cho khoa học ở tỉnh Sơn La
 • Xây dựng mô hình “Bản du lịch xanh” trong Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
 • Sơn La trong Chiến dịch Thượng Lào 1953
 • Hội thảo khoa học Mối quan hệ giữa trồng cây ăn quả với nghề nuôi ong mật trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi tin rằng trong tương lai chắc sẽ có đại diện của thanh niên Việt Nam bay vào vũ trụ” ​
 • Liên hiệp Hội Sơn La: Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
 • Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhân Ngày KH&CN Việt Nam
 • Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La tổ chức Lễ Trao Huy hiệu Đảng
 • Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2023-2028
 • Các loại hệ thống quản lý tri thức
 • Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên
 • Nghệ thuật nghi binh trong Chiến dịch Tây Nguyên ​
 • Quan hệ Việt Nam – Cuba: Hình mẫu của quan hệ quốc tế
 • Cuộc tản cư của đồng bào Sơn La trong kháng chiến chống Pháp (1947 – 1953)
 • Đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La - năm 2023
 • Chỉ số CCHC và Chỉ số Hài lòng Sipas 2022 của tỉnh Sơn La
 • Kinh nghiệm sử dụng lãnh đạo chuyển đổi trong doanh nghiệp
 • Nhà ngục Sơn La- Di tích lịch sử đặc biệt
 • PAPI năm 2022 của Tỉnh Sơn La
 • Hội thảo khoa học “Chiến thắng thượng Lào 1953 - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm” ​
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 797
  • Trong tuần: 10 494
  • Tất cả: 13412721
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này