No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Tài liệu tuyên truyền về Đại Hội II Liên hiệp Hội Sơn La
Lượt xem: 4373
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI II


VÀ MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRƯỚC MẮT CỦA LIÊN HIỆP HỘINgày 25/03/2016,lãnh đạo LHHSL đã báo cáo về kết quả đại hội II và một số công việc trước mắt của Liên hiệp hội tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh do Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì.BBT đăng tài liệu trên để các hội thành viên tham khảo, sử dụng sử để tuyên truyền trong hệ thống tổ chức của mính.


***


Đại hội II, nhiệm kỳ 2015-2020 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào chiều ngàỳ 25 và sáng 26 tháng 12 năm 2015 tại hội trường số 01 Khách sạnh Công ty du lịch công đoàn Sơn La.


I. BỐI CẢNH ĐẠI HỘI


- Bối cảnh chung của đất nước, của tỉnh. Đại hội XIV đảng bộ tỉnh và đại hội XII của đảng.


- Trực tiếp tác động có mấy yếu tố:


+LHHVN đã tổ chức thành công đại hội VII giữa năm 2015. Thủ tướng Chính phủ vừa mới phê duyệt Điều lệ LHHVN là tổ chức chính trị xã hội, lần đầu tiên thực hiện thống nhất ở hai cấp Trung ương và Tỉnh, Thành phố. ( Phân tích )


+Cơ chế chính sách của đảng và nhà nước đối với các hội quần chúng chưa ổn định, tiếp tục có sự thay đổi. Luật về hội đã được quốc hội thảo luận nhưng chưa được thông qua.


+Chủ trương của tỉnh có sự thay đổi lớn về nhân sự chủ chốt của LHH. Trước đại hội, BCH LHH bàu bổ sung 01 ủy viên BTV, 01 PCT là cán bộ lãnh đạo đương chức để cơ cấu làm cán bộ chủ chốt Đại hội II của LHH.


II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ QUY MÔ ĐẠI HỘI


1. Chủ đề đại hội.


- Đại hội II, nhiệm kỳ 2015-2020 có chủ đề : “Đoàn kết- Trí tuệ- Đổi mới - Phát triển". ( Chủ đề Đại hội I là “Đoàn kết - Trí tuệ - Phát triển”. Đại hội II bổ sung " Đổi mới").


2. Nội dung đại hội


- Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ I( 2010-2015), đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ II( 2015-2020; Thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH, Ban kiểm tra khóa I; Vấn đề thống nhất thực hiện Điều lệ Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam khóa VII; Bàu BCH, BTV, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Ban kiểm tra LHH khóa II.;Công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội.


3. Quy mô đại hội.


- Các hội thành viên: 15 hội thành viên chuyên ngành và 3 hội viên tập thể.


15 Hội chuyên ngành gồm: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn, Hội khoa học cầu đường, Hội Kiến trúc sư, Hội Dược học, Hội điều dưỡng, Hội Đông Y, Hội Y học, Hội Cựu giáo chức, Hội Luật Gia, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch, Hội Chi hội khoa học đất;


03 hội viên tập thể( trung tâm giống cây trồng, Công ty Bắc Sơn), câu lạch bộ khoa học sinh hóa đại học Tây Bắc.


( So với đại hội I, tăng 05 thành viên chuyên ngành và 03 hội viên tập thể)


- Đại biểu: Dự đại hội có 130 đại biểu chính thức hơn 60 khách mời là lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp hội các tỉnh bạn, lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh.


Liên hiệp hội Việt Nam có Đ/c Nghiêm Vũ Khải, PCT dự và có bài phát biểu. Cùng đi có lãnh đạo quỹ Vifotex. Các tỉnh bạn có Tỉnh Hòa Bình, Yên bái, Lai Châu).


Về phái lãnh đạo tỉnh, đ/c Lò Mai Kiên, ủy biên BTV tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo.


( So với đại hội I, tăng 50 đại biểu chính thức và 20 đại biểu khách mời)


- Thời gian đại hội. Đại hội tiến hành 02 phiên:


Phiên nội bộ, chiều 25/12/2015. Phiên chính thức, sáng 26/12/2015. ( Đại hội I chỉ tổ chức 01 phiên)


III. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ 5 NĂM 2010-2015.


Lúc thành lập vào năm 2010, bộ máy LHHSL hoàn toàn là kiêm nhiệm, chưa có biên chế, trụ sở phải đi nhờ, kinh phí, phương tiện làm việc chưa có, công việc không ai giao cụ thể, hoàn toàn tự thân vận động, nhiều mặt lúng túng. Mô hình tổ cức bộ máy, cơ chế chính sách trong toàn hệ thống LHH lại chưa thống nhất. Chế độ đối với cán bộ lãnh đạo chuyên trách LHH cấp tỉnh rất thấp. Nhân sự LHH phát sinh khó khăn, Tổng thư ký bị tai nạn mất, ủy viên thường vụ, Trưởng ban kiểm tra xin miễn nhiệm...


Đến nay, nhìn lại, mới 5 năm, LHHSL đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, rất đáng được khích lệ. Thể hiện trên các mặt như sau:


1. Cũng cố và phát triển tổ chức.


Đến nay, Bộ máy LHH có 29 ủy viên BCH; BTV có 9 ủy viên, Thường trực có 3 đồng chí, gồm 01 CT và 02 PCT chuyên trách. Cơ quan LHH có 10 cán bộ chuyên trách, trong đó 8 chuyên trách trong biên chế, 01 ngoài biên chế và 01 hợp đồng 68. Trình độ cán bộ LHH có 02 chuyên viên cao cấp, 03 thạc sỹ, 5 đại học. Cơ quan LHH được thành lập 01 Văn phòng và 02 Ban chuyên môn( Ban Thông tin, phổ biến kiến thức, Ban Tư vấn phản biện và khoa học công nghệ).


Liên hiệp hội có Đảng đoàn gồm 5 ủy viên. Cơ quan có chi bộ và tổ chức công đoàn. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên được đào tạo, bồi dưỡng. Trong 5 năm, có 4 cán bộ được đi học quản lý nhà nước, lý luận, văn bằng 02; 02 cán bộ được kết nặp đảng; 03 cán bộ được đề bạt( trưởng, phó phòng ban Liên hiệp hội). ( Trong khối tổ chức hội quần chúng ở địa phương, duy nhất LHH có đảng đoàn). Mô hình tổ chức bộ máy của LHHSL vào loại hoàn thiện nhất, có cơ aun, chi bộ, công đoàn, đảng đoàn.


Trụ sở LHH được bố trí riêng, rộng rãi, được tu sửa nâng cấp khang trang, trang thiết bị làm việc được đầu tư khá đầy đủ và hiện đại, phương tiện lớn có 01 ô tô 04 chỗ. Kinh phí được nhà nước quan tâm cân đối, bảo đảm chi bộ máy và hoạt động chuyên môn thuận lợi. Chế độ phụ cấp lãnh đạo chuyên trách được điều chỉnh với mức cao nhất trong khung quy định của Chính phủ.


Các hội thành viên đầu tiên chung sức sáng lập Liên hiệp hội gồm có 10 hội là: Hội Khoa học kinh tế, Hội Khuyến học, Hội Dược học, Hội Ngành nghề - Nông nghiệp - Nông thôn, Hội Điều dưỡng, Hội Kiến trúc sư, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường, Hội Khoa học Lịch sử, Chi hội Khoa học về đất, Hiệp hội doanh nghiệp. Trong 5 năm, LHHSL đã phát triển mới được 5 hội thành viên( Hội đông y, Hội y học, Hội luật gia, Hội cựu giáo chức, Hiệp hội du lịch) và 3 hội viên tập thể( Trung tâm giống cây trồng và thủy sản, Công ty Bắc Sơn, Câu lạc bộ khoa học khoa sinh hóa Trường đại học Tây Bắc). Số hội viên trong hệ thống LHHSL có trên 20 vạn( tập trung chủ yếu ở Hội Khuyến học) trong đó có khoảng 1,7 vạn trí thức, chiếm hơn 50% trí thức toàn tỉnh. LHHSL và các hội thành viên có quy chế phối hợp hoạt động. Nhiều hội thành viên của LHHSL là hội mạnh trong hệ thống hội ngành toàn quốc( như Hội Khuyến học, hội Khoa học Kinh tế, Hội Khoa học lịch sử...Có hội được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động. Có Hội được đi dự đại hội MTTQVN..). Liên hiệp hội đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng các hội thành viên, tọa đàm, hội thảo về việc cũng cố tổi chức, nâng cao chất lượng hoạt; khảo sát lên danh sách các ngành có điều kiện vận động thành lập hội mới, các đơn vị có khả năng vận động tham gia hội viên tập thể, hội viên liên kết.


2. Hoạt động chuyên môn.


-Tư vấn, phản biện. Tư vấn, tham vấn cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh được 6 vấn đề(phục vụ 02 kỳ đại hội đảng bộ tỉnh, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, đánh giá thứ hạng Sơn La trong khu vực miền núi phía Bắc, Các chỉ số giám sát xã hội của Sơn La, Cải cách hành chính; Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo); Phát hiện, kiến nghị sửa đổi 01 văn bản về đất đai; Tham gia ý kiến trực tiếp và bằng văn bản hơn 15 dự án Luật; Tham gia bằng văn bản về chiến lược phát triển KH&CN tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh uỷ cung cấp số liệu, tư liệu chuẩn bị báo cáo của Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện Nghị quyết 27 của BCHTW về xây dựng đội ngũ trí thức. Trực tiếp tham gia tổ giúp việc rà soát, cung cấp tư liệu, số liệu phục vụ đại hội XIV đảng bộ tỉnh.


Một số hội thành viên cũng tích cực hoạt động tham vấn, tư vấn.. Điển hình là Hội khoa học kinh tế, Hội khoa học lịch sử, Hội khuyến học, Hội luật gia, Hiệp hội du lịch ...Liên hiệp hội và một số hội thành viên tham gia hội đồng tư vấn của UBMTTQ VN, Chủ tịch Hội khoa học Kinh tế được tín nhiệm làm chủ nhiệm hội đồng


Phản biện thì LHH và các hội thành viên hoạt động còn hạn chế. Nhưng Tư vấn thì LHHSL là đơn vị vào loại.mạnh. Chưa LHH nào được Tỉnh ủy mời thuyết trình như Sơn La. Chưa ở đâu, LHH được Tỉnh ủy trung tập tham gia tổ công tác giúp việc đại hội như LHHSL)


- Hoạt động KHCN. LHH Chủ trì nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và tổ chức 12 Hội thảo khoa học, trong đó có một số hội thảo mang tính chất tư vấn, tham vấn, như hội thảo về nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Sơn La, Mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo, Tiêu chí tỉnh phát triển khá, tham gia ý kiện lựa chọn địa điểm xây dựng quần thể tượng đại Bác hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc, cơ chế lấy ý kiến của doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng chính sách. Liên hiệp hội cũng đã biên soạn và báo cáo 02 chuyên đề tại hội nghị Báo cáo viên toàn tỉnh và 02 chuyên đề tại trường đại học Tây Bắc. Đại diện LHHSL là thành viên Hội đồng KHCN Cấp tỉnh và Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, hàng năm đã trực tiếp tham gia và trực tiếp làm chủ tịch hội đồng tuyển chọn, nghiệm thu nhiều đề tài, dự án KHCN, trực tiếp tư vấn tại nhiều cuộc họp liên ngành do Thường trực UBND tỉnh chủ trì về lĩnh vực KHCN.


Các hội thành viên đã tổ chức 90 cuộc hội thảo khoa học, chủ trì 17 đề tài khoa học cấp tỉnh, 70 đề tài cấp ngành. Chủ trì nhiều đề tài, dự án cấp tỉnh điển hình có Hội khoa học lịch sử, Hội khuyến học, Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn. Các hội thuộc khối y – dược hàng năm có hàng trăm đề tài cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa và điều trị bệnh cho nhân dân.


- Hội thi, Cuộc thi, giải thưởng. LHHSL đã chủ trì thành công 02 hội thi sáng tạo kỷ thuật toàn tỉnh, 02 cuộc thi sáng tạo TTNNĐ, thu hút nhiều đơn vị, nhiều tác giả, nhiều sản phẩm, mô hình tham gia. Hội thi sáng tạo kỹ thuật có 30 tác giả đạt giải cấp tỉnh, 02 tác giả đạt giải toàn quốc. Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ có 70 tác giả đạt giải cấp tỉnh, 7 tác giả và nhóm tác giả đạt giải cao toàn quốc. Như vậy, đến nay, LHHSL là một trong 45 đơn vị chủ trì được cả Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo TTNNĐ, tham gia có hiệu quả với Hội thi, cuộc thi toàn quốc.


Hàng năm Liên hiệp hội hướng dẫn các đơn vị và doang nghiệp, cá nhân tham gia một số giải thưỏng: Giải thướng sáng tạo KHCN Việt Nam, Giải thương cúp vàng thương hiệu việt ứng dụng khoa học công nghệ, Giải thưởng các gương mặt tiêu biểu trên mặt trận kinh tế, Giải thưởng trí thức vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam, đề cử gương mặt tiêu biểu các nhà sáng chế không chuyên... Đã có 9 doanh nghiệp và gần 38 tác giả tham gia. Có 02 tác giả đạt giải Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, 2 nhà sáng chế không chuyên được vinh danh toàn quốc.


- Thông tin, phổ biến kiến thức. Đến nay, LHHSL là 01 trong 38/63 tỉnh thành trong cả nước vừa có bản tin, vừa có Diễn đàn điện tử. Bản tin Trí thức với KH&CN được xuất bản năm 2011 và Diễn đàn trí thức điện tử được xuất bản năm 2012, đã có gần 50 cộng tác viên trong tỉnh và trong cả nước, đã có gần 100 bài nghiên cứu trao đổi, trong đó có nhiều bài mang tính chất tư vấn, phản biện, được dư luận đánh giá tốt. Diễn đàn Susta.vn, ngoài tin bài, còn có nhiều video clip phổ biến kiến thức, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, giới thiệu các tấm gương "nhà khoa học chân đất", đã có gần 1,5 triệu lượt người truy cập, có một số doanh nghiệp, bạn đọc liên hệ tra cứu, khai thác thông tin, trao đổi chuyên môn. Liên hiệp hội Sơn La cũng thường xuyên phối hợp với Báo Sơn La, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài phát thanh truyền hình thành phố, trang Web sở KH&CN để tuyên truyền, nhất là về Hội thi, cuộc thi, hoạt động tôn vinh. Có nhiều tin bài đăng trên trang Web của Liên hiệp hội Việt Nam, Tạp chí của bộ KH&CN.


Các hội thành viên cũng có nhiều hình thức thông tin, phổ biến kiến thức. Hội Khoa học kinh tế, Hội khoa học lịch sử có bản tin, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch có trang Web, Hội khuyến học có ấn phẩm chuyên đề; Các hội khác tổ chức tuyên truyền thông qua Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh và thông qua Bản tin, trang website của Liên hiệp hội hoặc qua website của các sở chuyên ngành; Trong 5 năm, các hội đã có trên 500 tin bài phổ biến kiến thức, hàng trăm bài nghiên cứu trao đổi, mở 550 lớp tập huấn cho hàng chục ngàn lượt hội viên về các kiến thức sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, bảo vệ sức khoẻ... Hội khuyến học còn xuất bản các số chuyên đề, sổ tay công tác hội, hướng dẫn xây dựng xã hôi học tập ở cấp xã, phường, bản, tổ khu phố, gia đình, dòng họ hiếu học...


- Hoạt động tôn vinh. LHHSL là đơn vị tiên phong trong cả nước tổ chức tôn vinh quy mô toàn tỉnh, có tiêu chí cụ thể, hình thức sân khấu hóa. Chính LHHVN năm 2015 đã tham khảo cách làm của Sơn La để tổ chức tôn vinh toàn quốc. Một số tỉnh cũng tham khảo cách làm của Sơn La. Liên hiệp hội chủ trì tổ chức 02 cuộc gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ vào dịp ngày khoa học Việt Nam 18/5 năm 2014 và năm 2015. Đã đề cử tôn vinh 283 đại biểu. Lễ tôn vinh được tổ chức với quy mô lớn, sân khấu hóa, trang trọng, sinh động, nhận được sự đồng thuận, phối hợp của các cấp, các ngành, đội ngũ trí thức và xã hội, tạo hiệu ứng tốt, được dư luận đánh giá cao.


Một số hội cũng có hoạt động tôn vinh. Điển hình là Hội khuyến học tôn vinh gia đình, dòng họ hiếu học, các tấm gương vượt khó trong học tập, tham mưu cho UBND tỉnh biểu dương khen thưởng các điển hình xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hiệp hội doanh nghiệp có hình thức biểu dương, tôn vinh và tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng các doanh nhân tiêu biểu.


3. Hợp tác, đối ngoại. Đã đăng cai thành công Hội nghị giao ban LHH các tỉnh Miền Bắc năm 2014. Liên hiệp hội Sơn La và nhiều Liên hiệp hội tỉnh bạn có quan hệ trao đổi học tập kinh nghiệm, tham gia hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ. LHHSL thiết lập và tăng cường được mối hệ hợp tác với Liên hiêp hội Việt Nam, với các hội thành viên, với các ban Tỉnh ủy, MTTQVN tỉnh, các ngành chức năng, đoàn thể chính trị -xã hội, các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan báo chí...( LHHSL đượcLHHVN và các tỉnh bạn mời đi hội thảo liên tục. Quan hệ giữa LHHSL với các ban đảng, các cơ quan chức năng, với báo chí khá thuận lợi)


4. Các danh hiệu thi đua.


Liên hiệp hội Sơn La được tặng 03 bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam (về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, tổ chức Hội thi 2013, Cuộc thi 2014); 02 Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, 2014; 08 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam. Một số hội hoạt động hiệu quả được tỉnh và Trung ương hội tặng nhiều Bằng khen và xếp vào tốp đầu trên toàn quốc như Hội Khuyến học, Khoa học kinh tế, Khoa học Lịch sử, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Ngành nghề - nông nghiệp – nông thôn. Đặc biệt, Hội khuyến học nhiều năm liền được khối các hội suy tôn đề nghị và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua khối và là lá cờ đầu của hội ngành toàn quốc, được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen và nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba. Hội đồng thi đua khen thưởng của Liên hiệp hội đã trao 15 lượt Giấy khen đối với các hội thành viên có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và phát triển tổ chức. Trong hệ thống Liên hiệp hội Sơn La có 01 đại biểu được Liên hiệp hội Việt Nam tôn vinh toàn quốc năm 2015, đó là nhà giáo ưu tú Trần Luyến, PCT LHH, Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh.


IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II( 2015-2020)CỦA LIÊN HIỆP HỘI SƠN LA


A.Phương hướng mục tiêu.


Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển Liên hiệp hội Sơn La trở thành tổ chức chính trị -xã hội vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi, thu hút đông đảo, phát huy tích cực sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh đi đôi tăng cường hợp tác với trong nước, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Ngh quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng Liên hiệp hội Việt Nam vững mạnh.


B. Các chỉ tiêu chủ yếu


1. Chỉ tiêu về phát triển tổ chức.


- Tiếp tục cũng cố và phát triển các hội thành viên. Phát triển 2-3 hội thành viên chuyên ngành, 2-3 chi hội trực thuộc, 3-5 hội viên tập thể, hội viên liên kết, hội viên danh dự. Hội viên các hội tăng 10-15%, hội viên là trí thức tăng 20-25%. Duy trì và phát triển thêm các hội khá, xuất sắc, không có hội yếu kém.


-Thành lập được trung tâm trực thuộc LHH, hoạt động có hiệu quả.


2. Chỉ tiêu về hoạt động chuyên môn


- Hàng năm LHHSL tổ chức 3-4 cuộc tư vấn, phản biện. Hoạt động TV, PB của các hội thành viên được duy trì, mở rộng hơn 5 năm qua.


- Hàng năm LHHSL tổ chức 3-4 cuộc hội thảo khoa học. Trong 5 năm, chủ trì 01-02 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh, dự án tổ chức phi chính phủ; Các hội thành viên duy trì và mở rộng nhiều cuộc hội thảo khoa học, chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp ngành, cấp tỉnh hơn 5 năm qua.


- Hàng năm LHHSL chủ trì 01 Hội thi sáng tạo kỹ thuật hoặc 01 cuộc thi sáng tạo TTNNĐ, hướng dẫn tham gia các giải thưởng toàn quốc; mở rộng sang hội thi ý tưởng sáng tạo, hội thi chuyên đề. Trong nhiệm kỳ mới, phối hợp trình tỉnh thành lập giải thưởng KHCN cấp tỉnh.


- Đẩy mạnh hoạt động thông tin phổ biến kiến thức. Duy trì và năng cao chất lượng Bản tin Trí thức với KHCN, Diễn đàn trí thức Susta.vn, các trang Web và ấn phẩm của các hội thành viên, xuất bản một số ấn phẩm chuyên đề về Hội thi, Cuộc thi, tôn vinh. Dùy trì và tăng cường hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHCN trong một số hội thành viên có điều kiện. Có nhiều bài nghiên cứu trao đổi mang tính chất tư vấn, phản biện hơn nhiệm kỳ qua. Phối hợp đề xuất với tỉnh về việc thành lập giải báo chí KHCN hàng năm


- Hàng năm, LHHSL chủ trì tổ chức 01 kỳ tôn vinh trí thức tiêu biểu điền hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ. sáng tạo vào ngày KHCN VN 18/5. Các hội thành viên có hình thức tôn vinh phù hợp theo tiêu chí của hội. Toàn hệ thống LHHSL có đại biểu được LHHVN tôn vinh trí thức tiêu biểu toàn quốc, các hội thành viên có đại biểu được hội ngành toàn quốc tôn vinh.


3. Chỉ tiêu về danh hiệu thi đua khen thưởng


- LHHSL phấn đấu vào tốp đầu của khối Liên hiệp hội tỉnh thành phố thuộc hệ thống của LHHVN, nhận cờ thi đua khối các hội trong tỉnh, được LHHVN, UBND tỉnh và Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.


- Các hội thành viên cũng cải thiện được thứ hạng danh hiệu thi đua trong khối hội địa phương và hội ngành toàn quốc, phấn đấu có thêm một số hội vinh dự được nhà nước khen thưởng cao( Bằng khen thủ tướng chính phủ, Huân chương lao động hạng ba, Huân chương lao động hạng nhì).


V. VẤN ĐỀ ĐIỀU LỆ.


Khóa I, cũng như nhiều tỉnh khác, với tư cách là tổ chức hội độc lập, LHHSL sử dụng Điều lệ riêng, với tư cách là hội thành viên của LHHVN, LHHSL thực hiện theo Điều lệ LHHVN.


Bắt đầu từ khóa VII, nhiệm kỳ (2015-2020) của LHHVN, Thủ tướng ra quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015, phê chuẩn Điều lệ LHHVN, theo đó, Liên hiệp hội tỉnh, thành phố thực hiện theo điều lệ chung của LHHVN. Điều lệ của LHHVN có hẳn một chương về tổ chức bộ máy và cơ quan lãnh đạo của LHH tỉnh, thành phố. Đây là bước tiến quan trọng để khẳng định LHHVN là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN được thành lập ở 02 cấp Trung ương và Địa phương ( tỉnh, thành phố).


Đại hội II LHHSL đã thống nhất sử dụng chung Điều lệ LHHVN. Đồng thời đại hội giao cho BCH xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, quy chế phối hợp giữa LHH với các hội thành viên. BCH, BTV quyết định các vấn đề tổ chức bộ máy phù hợp với thực tế của địa phương theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.


VI. NHỮNG SỰ THAY ĐỔI NHÂN SỰ LHHSL.


1. Ban chấp hành.


Khóa I, lúc bàu cử là 23 ủy viên BCH. 50% là cơ quan Liên hiệp hội và các hội thành viên, 50% là đại diện các ban ngành, đơn vị.. Về sau, phát triển các hội thành viên, bàu bổ sung thêm, ủy viên BCH tăng lên 29, cơ quan Liên hiệp hội và các hội thành viên chiếm 2/3, các nganh, đơn vị chiếm 1/3.


Khóa II. Đại hội bàu cũng 29 ủy viên. Cơ quan Liên hiệp hội ( 06), các hội thành viên( 15,) chiếm 3/4 tổng số ủy viên; các ban ngành, đơn vị ( 8), chiếm 1/4


2. Ban thường vụ. Khóa I lúc bàu có 7 ủy viên, 3 ủy viên thuộc cơ quan Liên hiệp hội, 02 ủy viên thuộc các hội thành viên, 02 ủy viên thuộc các sở ban ngành; Khóa II bàu 9 ủy viên, cơ quan Liên hiệp hội 4, các hội thành viên 02, các ban ngành 03.


3. Thường trực: Khóa I có 4 đ/c hoàn toàn cán bộ ngoài biên chế: 01 CT, 01 PCT chuyên trách là cán bộ hưu trí.; 02 PCT kiêm nhiệm là cán bộ nghỉ hưu, CT của 02 hội thành viên. Khóa II Thường trực gồm 03 đ/c hoàn toàn chuyên trách: CT là đ/c Lường thị Loan, nguyên UV BTV TU, nguyên trưởng Ban nội chính tỉnh; 01 PCT cán bộ công chức trong biên chế, đó là đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh, nguyên PGĐ trường Chính trị tỉnh; 01 PCT là cán bộ nghỉ hưu, đó là đ/c Phan Đức Ngữ, tái cử.


4. Ban kiểm tra: Khóa I và khóa II đều 5 đ/c. Nhưng khóa I, trưởng ban là 01 đ/c UVBTV nằm ở ngành. Khóa II, trưởng ban là 01 đ/c PCT chuyên trách LHH (Với sự thay đổi cơ cấu nhân sự như trên, hoạt động của BCH, BTV, Thường trực có khả năng thuận lợi hơn.)


VII. THÔNG BÁO MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRƯỚC MẮT


1- Triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ V.


UBND tỉnh đã thông báo giao nhiệm vụ. LHH đã thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban chuyên môn.


Ban tổ chức gồm LHH, Sở KHCN, Sở TTTT, Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Báo Sơn la, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.


-Đối tượng: Bất cứ ai cũng được tham gia. Có sản phẩm sáng tạo trong vòng 5 năm trở lại đây.


- Các lĩnh vực dự thi: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;Y dược; Giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác ( Giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ mới, giải pháp tác nghiệp, giải pháp quản lý)


-Giải thưởng. Có 12 giải: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 06 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 15 triệu đồng.


Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen và các cơ quan, đoàn thể tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có


thành tích xuất sắc trong Hội thi. Ai được giải sẽ được đề nghị cấp có thẩm quyền cấp bằng lao động sáng tạo. Được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Được xem xét công nhận các danh hiệu thi đua theo quy định. Được chọn đi dự Hội thi sáng tạo toàn quốc.


-Thời gian: Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày 01/4/2016 - 10/10/2016. Chấm điểm và xét duyệt từ ngày 16/10/2016 – 05/11/2016. Lễ trao giải thưởng dự kiến từ ngày 20/11/2016 – 30/11/2016.


- Triển khai: LHH và BTC đã phát hành kế hoạch, thể lệ, đang triển khai tuyên truyền trên trang mạng LHH, báo Sơn La, đài phát thanh truyền hình tỉnh, màn hình lớn tại trung tâm cầu trắng.


Sẽ phát động tập trung tại Thành phố, cụm Phù Bắc yên, Cụm Sông Mã-Sốp cộp, Các huyện khác BTC sẽ gửi tài liệu, kiểm tra, đôn đốc, các huyện và ngành dọc phối hợp thực hiện. Các ngành thành viên BCT( KHCN, Y tế, TTTT, Nông nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh có văn bản chỉ đạo trong hệ thống ngành).


- Các kỳ hội thi trước mới có trên dưới 40 giải pháp dự thi/cuộc của 50 tác giả, tập trung ở thành phố và một số huyện. Với quy mô hơn 1 triệu dân, 70 vạn lao động, 3,5 vạn trí thức, gần 1.000 doanh nghiệp mà mới có từng ấy tác giả và sản phẩm dự thi là còn quá ít.


Tuy vậy, Sơn La cũng đã có 02 kỳ có tác giả đạt giải toàn quốc. à nước có hàng ngàn giải pháp tham gia, nhưng mối cuyoocj chỉ có 80 giải pháp vào chung kết. Sơn la 02 lần vào chung kết và có giải. Tuy mới là giải khuyến khích nhưng cũng rất vinh dự.( Năm trước là Anh Hà, điện lực Sơn la. Năm nay, chuẩn bị đi nhận giải vào tối 29/3 này là anh Việt, bệnh viện đa khoa tỉnh)


Các phần thưởng và vinh dự đang chờ đón mọi người ham mê sáng tạo.


Đề nghị hệ thống tuyên giáo và các hội thành viên quan tâm phối hợp tuyên truyền. Mọi chi tiết có trên trang Web Susta.vn. Đề nghị các đồng chí quan tâm tìm hiểu.


2- Tổ chức tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo lần thứ III vào ngày KHCN Việt nam 18/5.


LHHSL đang chuẩn bị cho sự kiện tôn vinh trí thức tiêu biểu điển hình lao động sáng tạo năm 2016.


- Chủ trì. LHH. Các đơn vị phối hợp chính: Sở KHCN, Trường đại học Tây Bắc.


- Thời gian: vào ngày KHCN VN 18/5.


- Địa điểm Dự kiến Trung tâm Văn hóa tỉnh.


- Đối tượng tôn vinh: Những người đạt tiêu chí quy định- chỉ tính số phát sinh mới trong kỳ tôn vinh( từ kỳ tôn vinh lần trướcđến kỳ tôn vinh lần sau).(


Tiến sỹ, Phó giáo sư, giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghễ sỹ nhân dân, nghệ nhân ưu tú, người được cấp bằng lao động sáng tạo, phát minh, sáng chế, được giải thưởng cao tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, giải thướng KHCN Việt Nam, Học sinh giỏi đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, nông dân tiêu biểu toàn quốc, tài năng trẻ được vinh danh toàn quốc, Huân chương lao động hàng ba trở lên, chiến sỹ thi đua toàn quốc...


LHH các các ngành liên quan đang bắt đầu hướng dẫn lập danh sách. Kỳ này dự kiến khoảng 80 đại biểu đạt tiêu chí.( năm ngoái là 120)


- Nội dung tôn vinh


+LHH báo cáo phong trào trí thức, diển hình lao động sáng tạo. Sở KHCN báo cáo thông điệp ngày KHCN VN. Liên Đoàn lao động tỉnh báo cáo về phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tọa đàm, giao lưu với các đại biểu tiêu biểu.


+ Vinh danh các đại biểu đạt tiêu chí. Xướng danh. Trao vòng hoa nguyệt quế và cúp tôn vinh( Lần lượt theo nhóm, từng người). Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo LHHVN sẽ trao vòng hoa và cúp tôn vinh. Chụp ảnh lưu niệm.


+ Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo LHHVN phát biểu chúc mứng.


- Hình thức tôn vinh:


Sân khấu hóa, có MC dẫn chương trình. Đan xen văn nghệ.


* Đề nghị


Các ngành trong khối Tuyên giáo và các hội thành viên quan tâm phối hợp để lập danh sách từ cơ sở lên cho chính xác, kịp thời. Tuyên truyền, cổ vũ cho sự kiện, động viên người được tôn vinh, ai đã được tôn vinh thì phát huy; ai chưa được thì phấn đấu.


( Nội dung có trên Diễn đàn Susta.vn. Đề nghi các đồng chí quan tâm tìm hiểu).


----------------------------
Thông tin doanh nghiệp
 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
 • Khởi nghiệp từ mô hình trải nghiệm nông trại
 • 4 mô hình xây dựng đơn vị đổi mới sáng tạo ở khu vực nhà nước
 • Loài nhái cây mới được mô tả ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên
 • Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ: Thúc đẩy tăng trưởng khởi nghiệp trong khu vực
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau”
 • Hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến phong trào nuôi ong mật tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2023
 • Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài Đánh giá tác động của các chính sách về phát triển cây ăn quả tỉnh Sơn La
 • RYNAN - Hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp 4.0
 • Ứng dụng thương mại điện tử trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả cho một số doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Triển khai cơ chế thử nghiệm cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo có tiềm năng tạo bứt phá cho nền kinh tế”
 • Đổi mới hoạt động của Cụm thi đua số 3 góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 • Tài liệu Hội thảo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số 3
 • Tài liệu Hội thảo PBKT Ứng dụng TMĐT trogn DN&HTX cây ăn quả
 • Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6, năm 2023
 • Hội thảo tư vấn Báo cáo kết quả thực hiện đề tài tư vấn, phản biện Đánh giá về tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Sơn La từ năm 2017 đến nay
 • Những người thầy giáo của của Bác Hồ
 • Tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Một số nội dung cần nghiên cứu, bổ sung trong dự thảo “Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”
 • Xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2023
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1581
  • Trong tuần: 13 358
  • Tất cả: 13689232
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này