No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022
Lượt xem: 17180
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017


ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

NHIỆM KỲ 2017-2022


Trong không khí tưng bừng của phụ nữ cả nước kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được long trọng tổ chức từ ngày 07/3/2017 đến ngày 09/3/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Phiên khai mạc Đại hội vào sáng ngày 07/3/2017 được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và Truyền hình Quốc hội, phát thanh trực tiếp trên VOV hệ thời sự và chính trị tổng hợp.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, hội nhập, phấn đấu vì sự bình đẳng của phụ nữ Việt Nam và sự phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII.

I. BỐI CẢNH, Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ ĐẠI HỘI

1. Bối cảnh:

- Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra trong thời điểm phụ nữ cả nước cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với niềm tin sâu sắc và tinh thần đổi mới mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

- Năm 2017 là năm Đảng bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XII) vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

- Bối cảnh trên mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn cho phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam.

2. Ý nghĩa:

- Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của xã hội đối với phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam.

- Với chủ đề“Đoàn kết - Đổi mới - Bình Đẳng - Hội nhập”,Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XII đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ cả nước, phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới vì mục tiêu“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”,vì sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ.

- Động viên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Nhiệm vụ Đại hội

- Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017 và bầu Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

- Quyết định thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi).

II. ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

* Đại biểu mời: Đại hội được vinh dự được đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trực tiếp dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và thủ đô Hà Nội; đại diện lãnh đạo các tỉnh/thành; nữ Ủy viên BCH TW Đảng là Bí thư, Phó Bí thư các Tỉnh/Thành ủy; nữ Ủy viên BCH TW Đảng khóa XI; các nữ Thứ trưởng và tương đương; Mẹ Việt Nam Anh hùng; nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; lão thành cách mạng; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí đại diện đơn vị kết nghĩa và đông đảo cơ quan báo chí theo dõi và đưa tin, phản ánh các hoạt động của Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư BCH TW Đảng Nguyễn Phú Trọng

Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư BCH TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng và gửi tặng các đại biểu nữ bông hoa tươi thắm nhân ngày 8/3. Thay mặt cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao vai trò, đóng góp của phụ nữ Việt Nam, của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xuất phát từ những thời cơ, thuận lợi cũng như thách thức đang đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 6 vấn đề cần chú trọng trong phong trào phụ nữ và công tác Hội thời gian tới:

Một là,Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan cũng như thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội phụ nữ để có những biện pháp cụ thể đưa những tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời chăm lo bảo vệ phẩm giá, quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Hai là,Hội cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thu hút đông đảo chị em tham gia, đóng góp công sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ ngay từ cơ sở. Cần nghiên cứu phát động nhiều phong trào thiết thực hơn nữa nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, động viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua do Hội phát động. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phong trào Vì người nghèo, mái ấm tình thương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh... Tăng cường nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ba là,nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng gia đình; đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh trách nhiệm người công dân, phụ nữ còn có trách nhiệm lớn lao trong gia đình với thiên chức là người mẹ sinh thành và nuôi dạy thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân của đất nước. Phụ nữ phải là “người thắp lửa cho mỗi nhà”, không chỉ chăm lo gia đình mà còn cần thiết thắp lên niềm tin, ước mơ và hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình. Các cấp Hội tiếp tục tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về hôn nhân - gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ - trẻ em, bảo vệ môi trường... Phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Nêu cao lòng nhân ái, khoan dung, đức tính dịu hiền, tình đoàn kết, quý trọng, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn; lên án những hành vi vô đạo đức, vô trách nhiệm trong quan hệ gia đình.

Bốn là,tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân; đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phương pháp vận động phụ nữ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua hoạt động thực tiễn. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, bộ, ngành từ trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm là,tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cuả các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. Đa dạng hóa nội dung hoạt động nhằm đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư; cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa trong hoạt động của Hội. Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.

Sáu là,Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Hội HPN Việt Nam cần tổ chức thật nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên của Hội. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đi sâu giáo dục, bồi dưỡng, động viên hội viên phát huy quyền làm chủ, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia các hoạt động chính trị - xã hội với đầy đủ trách nhiệm của người làm chủ. Kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hóa về phẩm chất, lối sống, chủ động phát hiện và tham gia đấu tranh ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong xã hội, ngăn ngừa những tiêu cực ngay chính trong gia đình mình, trong những người thân của mình. Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

2. Đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012

2.1. Về phong trào phụ nữ trong 5 năm qua:

Năm năm qua, tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống, việc làm của nhân dân. Trong bối cảnh đó, các tầng lớp phụ nữ cả nướcđã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò to lớn và đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ ngày càng chủ động thực hiện quyền công dân, nghĩa vụ với đất nước. Phụ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Lần đầu tiên Việt Nam có 3 Uỷ viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội là nữ.

Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, các tầng lớp phụ nữ hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Phụ nữ trong các ngành công nghiệp thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, góp phần đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Phụ nữ ngành giáo dục thi đua “dạy tốt, học tốt”, góp phần đưa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo vào cuộc sống. Các nữ trí thức, nhà khoa học say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia chủ trì nhiều đề tài là cơ sở hoạch định chính sách. Số chị em có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, được phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư tăng hơn nhiệm kỳ trước và ngày càng được trẻ hoá. Nữ cán bộ ngành y tế với trình độ chuyên môn ngày càng cao, tận tuỵ với bệnh nhân, đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phụ nữ vừa tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, vừa tích cực phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ngày càng có thêm nhiều nữ văn nghệ sỹ với các tác phẩm sáng tạo, khơi dậy và phát huy các giá trị nhân văn trong cộng đồng. Các nữ vận động viên không ngừng rèn luyện, chinh phục đỉnh cao, góp phần làm rạng danh Tổ quốc.

Phụ nữ lực lượng vũ trang luôn thể hiện ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao thế và lực nước ta trên trường quốc tế.

Đội ngũ nữ doanh nhân năng động, sáng tạo, vượt khó, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mang lại lợi ích kinh tế cho nước nhà và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Đại bộ phận nữ thanh niên xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện. Phụ nữ cao tuổi là chỗ dựa tinh thần, làm gương cho con cháu, tích cực thực hiện phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Chị em phụ nữ các dân tộc luôn đoàn kết, phát triển sản xuất, phát huy bản sắc văn hoá và chung tay giữ gìn biên cương thân yêu của Tổ quốc. Phụ nữ các tôn giáo tham gia hoạt động thiện nguyện, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các nhóm phụ nữ yếu thế, dễ bị tổn thương, phụ nữ sống ở khu vực đặc biệt khó khăn đã khắc phục hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên. Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong gia đình, phụ nữ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phấn đấu nuôi dạy thế hệ công dân tương lai của đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Bên cạnh những thành quả rất đáng phấn khởi nêu trên, phụ nữ vẫn đang phải đối mặt với không ít thách thức. Đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề, chuyên môn kỹ thuật thấp. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý còn hạn chế về năng lực cạnh tranh. Tỷ lệ phụ nữ làm công tác quản lý, lãnh đạochưa đạt chỉ tiêu đề ra, chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái có xu hướng gia tăng. Một bộ phận phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, chưa chủ động rèn luyện các phẩm chất đạo đức, chưa làm tròn trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Những khó khăn, hạn chế nói trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cũng như kết quả hoạt động của các cấp Hội.

2.2. Về kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017:

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, vận động, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, các cấp Hội đã quyết tâm triển khai thắng lợi phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm, qua đó thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ. Có thể khái quát ở 9 kết quả nổi bật như sau:

- Việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức, với nhiều mô hình đa dạng, thiết thực. Việc tuyên truyền, giáo dục các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” được triển khai đồng bộ nhằm định hướng hội viên, phụ nữ phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước. Việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình của phụ nữ gắn với các hoạt động, phong trào thi đua lớn của đất nước được chú trọng.

- Việc vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được kết quả ấn tượng: vận động được trên 12 triệu hội viên, phụ nữ tham gia với tổng số tiền tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuấtlên tới gần 8,2 nghìn tỷ đồng (vượt chỉ tiêu gần 3,2 nghìn tỷ đồng).

- Các cấp Hội phát huy hiệu quả hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững thông qua nhiều biện pháp đồng bộ. Hội tiếp tục là đoàn thể nhận uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội với số vốn lớn nhất và tỷ lệ hoàn trả cao nhất. Hoạt động tài chính vi mô của Hội khẳng định tính chuyên nghiệp và ngày càng phát triển bền vững. Các cấp Hội đã hỗ trợ gần 5,4 triệu lượt hộ nghèo (trong đó trên 2,4 triệu lượt hộ do phụ nữ làm chủ) và trên 430 nghìn hộ phụ nữ nghèo đã thoát nghèo; thành lập được trên 6.500 mô hình kinh tế hợp tác, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ.

- Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai bằng nhiều mô hình, cách làm phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng; khẳng định vai trò, đóng góp của các cấp Hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ những thành công ban đầu, Cuộc vận động đã được đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “tương thân, tương ái”, các cấp Hội đã vận động ủng hộ được trên 1.000 tỉ đồng để chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có con em đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; thăm hỏi kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, hoạn nạn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động, xây dựng, sửa chữa 19.688 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, vượt 96,9% so với chỉ tiêu Nghquyết.

- Công tác tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội luật pháp, chính sách về bình đẳng giới được phát huy và có nhiều chuyển biến rõ nét. Các cấp Hội đã kiên trì, nỗ lực, đề xuất thành công 119 chính sách, điển hình là chính sách giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ nữ cấp cơ sở, hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, quy định tỷ lệ cụ thể nữ ứng cử viên trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp..., góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ, nữ cấp uỷ, nữ đại biểu Quốc hội và Hội dồng nhân dân các cấp so với nhiệm kỳ trước.

- Hội thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội ở cơ sở; đa dạng hoá các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; có nhiều hình thức phong phú tập hợp các đối tượng phụ nữ. Hai tổ chức thành viên là Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả. Đến nay cả nước có gần 17 triệu hội viên, tăng hơn 1,6 triệu so với đầu nhiệm kỳ. Đội ngũ cán bộ cán bộ cấp huyện và cơ sở được tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, đạt chuẩn chức danh (vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ).

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng. Hội tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với trên 300 tổ chức của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh viện trợ quốc tế ngày càng thu hẹp, các cấp Hội đã tích cực vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, đặc biệt phụ nữ yếu thế, phụ nữ khó khăn, phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số.

- Chủ trì thực hiện thành công 5 đề án và tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng 4 đề án của Chính phủ trong nhiều lĩnh vực thiết thân đối với phụ nữ, qua đó huy động nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các ngành vào công tác phụ nữ và bình đẳng giới; đồng thời là nền tảng để tiếp tục phát huy phương thức hoạt động hiệu quả này trong nhiệm kỳ mới.

Những nỗ lực, đóng góp của hội viên, phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý 16.587 huân, huy chương các loại; 2.399 chị được phong tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước; các cấp Hội được tặng 36 Huân chương Độc lập các hạng, 285 Huân chương Lao động các hạng, 53 Cờ thi đua Chính phủ, 787 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Hạn chế và nguyên nhân

- Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ có nơi, có lúc chưa kịp thời. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống còn chậm đổi mới, thiếu chủ động phản ánh và quyết liệt đấu tranh với các hành vi xâm hại thân thể và nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em.

- Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách còn lúng túng về cách làm; chưa đạt chỉ tiêu về giám sát chính sách ở cấp cơ sở. Hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn còn hạn chế, chưa phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo; thiếu cơ chế tăng cường đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia giỏi về giới và công tác phụ nữ, công tác Hội.

- Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện còn biểu hiện hành chính, rập khuôn, dàn trải; tính chủ động của các cấp Hội chưa cao. Một số địa phương còn tâm lý trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết từ cấp trên, ít sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Chưa đạt chỉ tiêu 100% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh đạt chuẩn chức danh theo quy định.

- Hội chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu, phù hợp đưa phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực để động viên, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự đóng góp của phụ nữ. Nội dung, hình thức sinh hoạt Hội ở cơ sở chưa thiết thực, hấp dẫn; việc tập hợp, thu hút hội viên ở một số nhóm phụ nữ, tại một số địa bàn còn lúng túng.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trước hết và chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Đội ngũ cán bộ chưa bắt kịp xu thế đổi mới và yêu cầu ngày càng cao của công tác phụ nữ. Một bộ phận cán bộ Hội chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu đổi mới công tác phụ nữ, công tác Hội, về chức năng đại diện của tổ chức Hội, vai trò và trách nhiệm của mình; trình độ, năng lực,bản lĩnh còn hạn chế. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ thiếu chiến lược. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội còn chậm; chưa chú trọng nghiên cứu dự báo tình hình để làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội và đề xuất các chính sách cho phụ nữ.

Đại hội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong trào và hoạt động Hội, đó là:

Một là, các cấp Hội phải bám sát và cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chọn khâu đột phá, tập trung nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ cấp bách; trong từng thời điểm biết chọn chủ đề ưu tiên; kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài là bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Hai là, mọi hoạt động của tổ chức Hội đều phải xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ. Để tạo sự gắn bó của hội viên, phụ nữ với tổ chức Hội, cần đáp ứng lợi ích thiết thực về vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ; phát huy khả năng to lớn và vai trò chủ thể của phụ nữ. Khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, nhân ái, trí tuệ, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam thành sức mạnh nội lực chủ động giải quyết các vấn đề của bản thân, của gia đình và thực hiện trách nhiệm đối với xã hội.

Ba là, xây dựng cơ quan chuyên trách Hội vững mạnh; đội ngũ cán bộ Hội các cấp có tâm huyết, trách nhiệm, tận tình, năng lực, có kỹ năng vận động phụ nữ, có kinh nghiệm thực tiễn, chuyên nghiệp là nhân tố quyết định thành công của phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội. Mỗi cán bộ Hội đều phải nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm và thực hành nhuần nhuyễn phương pháp công tác của người cán bộ làm công tác vận động quần chúng “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Bốn là, để thực hiện tốt vai trò đại diện, các cấp Hội cần tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; chủ động phản biện xã hội, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành, hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt, kiểm tra, giám sát các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; tiếp tục đề xuất các chương trình, đề án có liên quan đến phụ nữ.

Năm là, chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu của phong trào phụ nữ và công tác Hội.

3. Các tham luận Đại hội: Đại hội đã nhận được:

+ 12 tham luận của các Bộ, ngành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị- Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội.

+ 4 tham luận của các Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân: Tỉnh ủy Bến Tre, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tỉnh ủy Lai Châu

+ 12 tham luận của các tập thể Hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, Hội LHPN huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), Hội LHPN huyện Đông Anh (Thành phố Hà Nội), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam, Chi hội Phụ nữ Phan Đình Phùng (Hội LHPN phường Hạ Lý, TP. Hải Phòng)

+ 9 tham luận của cá nhân tiêu biểu: Chị Võ Thị Chút (Tiên Phước, Quảng Nam), Chị Nguyễn Thị Nhung (huấn luyện viên đội tuyển bắn súng Quốc gia), Chị Thái Hương (Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn TH); Chị Mai Thị Bích Nguyện (Hiệu trưởng trường THCS An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình); PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà (Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc); Chị Nguyễn Thị Lộc, (TP. Hồ Chí Minh - Mẹ của sinh viên Trần Thị Diệu Liên, Sinh viên nhận học bổng toàn phần Đại học Harvard); Chị Bàn Thị Thành (xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn); Chị Bùi Thị San (xã An Lạc, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình).

Đã có 23 tham luận được trình bày tại Đại hội, trong đó có 5 tham luận dưới dạng clip ngắn. Nội dung các tham luận đều ghi nhận, đánh giá những kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trên các lĩnh vực; về vai trò của Hội LHPN trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới; dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự, các hình thức tập hợp, thu hút hội viên … Các tham luận đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam ngày càng phát triển, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình giai đoạn cách mạng mới.

Đối với Đảng và Nhà nước:Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ, gia tăng tỉ lệ nữ lãnh đạo, quản lý, các chính sách hỗ trợ việc làm cho lao động nữ, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ... đặc biệt các cơ chế, chính sách đặc thù quan tâm giải quyết một số vấn đề bức xúc đang đặt ra đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, nhóm phụ nữ yếu thế, nữ thanh niên, nữ trí thức. Chỉ đạo các Bộ/ngành liên quan tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa hơn nữa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới cho toàn xã hội về tầm quan trọng của thực hiện bình đẳng giới đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xóa bỏ định kiến giới trong gia đình và xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan tới bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ ở các cấp, các ngành; định kỳ tổ chức sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ nữ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu. Có chính sách, biện pháp cụ thể thực thi bình đẳng về cơ hội cho nữ trí thức trong mọi hoạt động nghề nghiệp (theo Hiến pháp 1992 sửa đổi 2013), trong các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và khoa học, nên chăng có quy định một tỉ lệ % nhất định dành cho nữ; có quy định hợp lý về độ tuổi lao động cho nữ trí thức hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo và Khoa học – Công nghệ…

Đối với TW Hội LHPN Việt Nam: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt các hoạt động phối hợp. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố tổ chức Hội, đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, xây dựng đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật cho các cán bộ làm chính sách, pháp luật của Hội ở các cấp. Triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Quy chế giám sát và phản biện xã hội từ Trung ương đến các các cơ sở Hội nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong việc phát huy dân chủ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân. Hỗ trợ để phát triển mạnh hơn nữa mạng lưới Hội Nữ trí thức ở các tỉnh, thành phố và tạo điều kiện thuận lợi để mạng lưới các tổ chức Hội Nữ trí thức hoạt động có hiệu quả…

4. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 5 năm tới (2017-2022): Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước cũng như sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, căn cứ tình hình dự báo trong những năm tới, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017-2022.

* Mục tiêu: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* 7 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2017-2022:

- Đến cuối nhiệm kỳ, cấp trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 05 chính sách/đề án; cấp tỉnh và huyện tham mưu đề xuất ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hàng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo có liên quan.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 02 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong toàn quốc.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

- Hàng năm, các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, phối hợp hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

- Đến cuối nhiệm kỳ, toàn quốc tăng thêm 1 triệu hội viên; đảm bảo không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia hoạt động Hội.

- Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội cấp trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 01 lần/nhiệm kỳ.

* 2 khâu đột phá

- Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ.

- Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

* Phong trào thi đua, cuộc vận động: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* 3 nhiệm vụ trọng tâm:

-Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

- Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

- Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

* 6 nhóm giải pháp lớn:

- Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động

- Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ

- Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội

- Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp

5. Thông qua toàn văn Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII thông qua gồm 08 chương và 25 điều:

Chương I: Chức năng và nhiệm vụ

Chương II: Hội viên và tổ chức thành viên

Chương III: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và hệ thống tổ chức, cơ quan lãnh đạo các cấp Hội

Chương IV: Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở

Chương V: Công tác kiểm tra

Chương VI: Khen thưởng, kỷ luật

Chương VII: Tài chính của Hội

Chương VIII: Chấp hành Điều lệ Hội

6. Một số điểm mới trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

6.1. Điểm mới trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022:

Trong nhiệm kỳ XII, bám sát những nhiệm vụ lớn của đất nước trong giai đoạn hiện nay (như xây dựng nền hành chính kiến tạo, phục vụ; tái cơ cấu nền kinh tế; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm…), phát huy những thế mạnh trong thời gian vừa qua, Hội LHPN Việt Nam xác định “Phụ nữ vừa là đối tượng chăm lo, hướng đến của tổ chức Hội, vừa là chủ thể thực hiện thành công phong trào thi đua và các hoạt động do Hội triển khai”. Từ quan điểm đó, các điểm mới trong nội dung và phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022:

Thứ nhất là phát huy quyền làm chủ của phụ nữ, thể hiện ở 2 phương diện: phát huy vai trò, nội lực để tự giải quyết các vấn đề của mình và tổ chức cho phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng Hội.

Để phát huy nội lực của phụ nữ, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra các giải pháp vận động phụ nữ giúp nhau như tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ, kết nghĩa, hỗ trợ nhau về nguồn lực và kinh nghiệm sản xuất; tăng cường mối liên kết hội viên các tổ chức thành viên (Hội Nữ trí thức, Hiệp hội nữ doanh nhân) với các nhóm phụ nữ nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao trình độ, tự tin hội nhập.

Để phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng Hội, trong nhiệm kỳ tới các cấp Hội sẽ có nhiều biện pháp để thu hút phụ nữ tham gia các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở các địa phương; tạo diễn đàn để phụ nữ thể hiện tiếng nói, quan điểm của mình và hướng tới đánh giá kết quả hoạt động Hội thông qua sự hài lòng của hội viên, phụ nữ

Thứ hai là thu hút phụ nữ tham gia hoạt động và tổ chức Hội bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng tổ chức hoạt động, sinh hoạt Hội linh hoạt, phù hợp với sự đa dạng của các đối tượng phụ nữ. Không chỉ quản lý, tổ chức hoạt động theo địa bàn hành chính mà tăng cường phối hợp với các đoàn thể, tổ chức để đưa hoạt động đến với các đối tượng phụ nữ một cách linh hoạt. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để phụ nữ khẳng định mình, thể hiện vai trò, khả năng đóng góp vào sự phát triển của Hội, của cộng đồng và các chị em phụ nữ khác (như tổ tư vấn cộng đồng, hoạt động xã hội từ thiện …).

Thứ ba là kiện toàn, củng cố hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, trong đó chú trọng phân định rõ nhiệm vụ của từng cấp; đầu tư cho nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sở chỉ đạo hoạt động; cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm giấy tờ, hội họp; đổi mới công tác thi đua, đánh giá xếp loại cán bộ Hội và các cấp Hội

Thứ tư là để làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, các cấp Hội sẽ chú trọng hoạt động giám sát và phản biện xã hội (tập trung cho đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách phát huy vai trò của lực lượng lao động nữ hội nhập kinh tế, thực hiện an sinh xã hội); lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị xâm hại.

Thứ năm là tiếp tục tăng cường huy động sự tham gia, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ thông qua xây dựng các đề án, đăng ký nhận phần việc trong các hoạt động chung như vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường….

6.2. Điểm mới Điều lệ (sửa đổi, bổ sung):

Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng với yêu cầu của phong trào phụ nữ, hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong giai đoạn tới. So với Điều lệ Hội khóa XI, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII có những điểm mới cơ bản sau:

Một là bổ sung quy định tư cách pháp nhân của tổ chức Hội trong phần mở đầu và tại Điều 10 để khẳng định địa vị pháp lý của tổ chức Hội và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội.

Hai là sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ của tổ chức Hội tại Điều 2: - Để cụ thể hoá chức năng vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, tại Khoản 3 bổ sung cụm từ “bình đẳng giới” sau cụm từ “trẻ em”. Sắp xếp, diễn đạt lại các ý tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 cho ngắn gọn, không trùng lặp, đảm bảo bao quát các lĩnh vực hoạt động của Hội.

Ba là sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức thành viên tại Điều 8:

- Bổ sung thẩm quyền xem xét, quyết định việc công nhận và thôi công nhận tổ chức thành viên cho Ban Thường vụ Hội LHPN cấp tỉnh.

- Bổ sung quy định về hội viên của các tổ chức thành viên là hội viên của Hội.

- Bổ sung một số quyền, nhiệm vụ của tổ chức thành viên.

Bốn là bổ sung quy định về vai trò, chức trách của Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn để quy định rõ trách nhiệm của toàn bộ đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách các cấp.

Năm là bổ sung quy định cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt khi nghỉ chờ hưu tại Điều 14 để phù hợp với tình hình thực tế.

Sáu là bổ sung quy định liên quan đến công tác kiểm tra tại Điều 21:

- Bổ sung quy định về công tác giám sát” cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn hiện nay của Hội.

- Bổ sung đối tượng kiểm tra là các tổ chức thành viên.

Bảy là bổ sung quy định trách nhiệm đóng góp của tổ chức thành viên đối với nguồn tài chính của Hội tại Điều 24

Ngoài những vấn đề điều chỉnh căn bản nêu trên, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ, kỹ thuật soạn thảo cho logic và phù hợp với tình hình mới.

7. Bầu cử BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII và các chức danh lãnh đạo Hội

Đại hội đã quyết định số lượng BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017-2022 là 171 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 161 ủy viên. Gi

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã thống nhất số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch là 33 ủy viên và đã bầu 31 ủy viên tại Hội nghị Ban chấp hành khoá XII lần thứ 1. Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XI tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII. Ban chấp hành cũng đã bầu 04 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gồm: đ/c Bùi Thị Hòa, đ/c Trần Thị Hương, đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, đ/c Nguyễn Thị Tuyết.

Ban Chấp hành TW Hội khóa XII thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và gắn bó sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam và gánh vác trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 (Có tài liệu đính kèm)

*****

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, mở ra bước phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ ĐẠI HỘI:

1. Chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” và trao giải thưởng Kovalevskaia:

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài THVN vào tối 7/3/2017 tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Chương trình tôn vinh 100 phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ Việt Nam 5 năm qua và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2016.

100 đại biểu phụ nữ tiêu biểu được biểu dương là những điển hình trong phát triển sản xuất, làm giàu trong nông nghiệp; là những người tiên phong trong thời kỳ hội nhập và phát triển; là những nữ khoa học luôn đam mê và cống hiến hết mình vì cộng đồng; là những nữ doanh nhân không ngừng nghiên cứu mở rộng thị trường, đem lại lợi nhuận cao, tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho nhiều lao động nữ; là những tấm gương trong hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm sóc thương binh; xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 được trao cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học gồm: Tập thể nữ khoa học nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về Khoa học và công nghệ nano, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vàGS.TS. NguyễnKim Phi Phụng,giảng viênbộ môn Hoá hữu cơ, khoa Hoá học, Trường Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tại sự kiện đã diễn ra phần đối thoại, giao lưu trực tiếp củaThủ tướng Chính phủ với chị em phụ nữ tiêu biểu và các đại biểu tham dự. Trả lời các đại biểu nữ về vấn đề bình đẳng giới, khởi nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh:

- Để thực hiện các vấn đề liên quan tới bình đẳng giới cần phải xây dựng Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới gắn với triển khai Luật bình đẳng giới; Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam, đồng thời bố trí nguồn lực và lồng ghép tốt các chương trình để đem lại hiệu quả tốt nhất; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ này và cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để các cấp các ngành hiểu được những nội dung căn bản trong bình đẳng giới.

- Về vấn đề khởi nghiệp, Thủ tướng cho biết: Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội để thông qua Luật phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó chú trọng đến vấn đề chủ doanh nghiệp là nữ giới. Ở Việt Nam năm 2016, cả nước đã phát triển được 110.100 doanh nghiệp, trong đó số lượng doanh nghiệp do nữ giới làm chủ ngày một tăng lên, nhưng vẫn ở tỷ lệ nhỏ.Chính phủ đã có chương trình hỗ trợ cho phụ nữ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, đi liền với chương trình khởi nghiệp. Ở Việt Nam, gần 50% là lao động nữ và chương trình khởi nghiệp đặt ra cho tất cả các giới, nhưng đặc biệt quan tâm hơn nữa đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nữ làm chủ. Nhân dịp này, Thủ tướng mong muốn chị em phụ nữ cả nước tiếp tục học tập, tự trau dồi nâng cao kiến thức để số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới; phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 35% doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp do nữ làm chủ.Thủ tướng cam kết sẽ trực tiếp phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2027" do Hội LHPN Việt Nam đề xuất trong thời gian tới, trong đó giải quyết các vấn đề về vốn, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức. Thủ tướng nhấn mạnh, việc quan tâm đến phụ nữ là nguyện vọng của Chính phủ và cam kết sẽ lắng nghe những nguyện vọng để tạo điều kiện cho phụ nữ nhiều hơn nữa để chị em có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

2. Triển lãm “Phụ nữ Việt Nam- Dấu ấn 30 năm đổi mới” được diễn ra từ ngày 06 đến hết ngày 09/3/2017 do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiệntại địa điểm tổ chức Đại hội - Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.Triển lãm gồm 3 chủ đề thể hiện những dấu ấn nổi bật nhất của phụ nữ Việt Nam trong 30 năm đổi mới: Phụ nữ Việt Nam góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Vị thế của người phụ nữ được nâng cao; Chất lượng cuộc sống được cải thiện. Với hàng trăm gương mặt phụ nữ tiêu biểu, triển lãm vừa thể hiện dấu ấn, khoảnh khắc của mỗi cá nhân nhưng cũng là những dấu ấn của đất nước, của Hội LHPN Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới.

3. Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội: được diễn ra vào tối 9-10/03/2017 tại Nhà hát Âu Cơ và 4 điểm ngoài trời tại 4 quận/huyện TP Hà Nội: quận Hai Bà Trưng, quận Cầu Giấy, huyện Đông Anh và huyện Đan Phượng, TP Hà Nội./.

PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ ĐẠI BIỂU


1. Số lượng đại biểu:

Tổng số đại biểu được triệu tập dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là 1.156 đại biểu. Trong đó:

- Đại biểu đương nhiên là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khoá XI: 158 = 13,66%;

- Đại biểu bầu tại Đại hội đại biểu phụ nữ các tỉnh/thành, đơn vị: 911 = 78,81%;

- Đại biểu chỉ định: 87 = 7,53%, gồm: đại biểu 11 dân tộc có số dân dưới 5000 người; các đồng chí Trưởng, Phó Ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam (không là Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa XI); đại biểu tiêu biểu thuộc các Bộ, ngành cơ quan Trung ương được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII; đại biểu là Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh, thành nghỉ hưu hoặc chuyển công tác tại thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh (từ tháng 9/2016 đến hết tháng 12/2016) hoặc đang nghỉ chờ hưu; đại biểu có bài tham luận tại Đại hội; đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và đại biểu tiêu biểu trên một số lĩnh vực.

Tình hình biến động đại biểu dự Đại hội như sau:

- Có 03 đại biểu vắng mặt suốt thời gian Đại hội có lý do (01 đại biểu chỉ định thuộc Đoàn Sóc Trăng; 01 đại biểu chỉ định thuộc Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và 01 đại biểu ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI).

- Có 20 đại biểu dự khuyết được cử thay thế 20 đại biểu chính thức vắng mặt có lý do thuộc 15 đoàn đại biểu của các tỉnh/thành/đơn vị: Hà Nội, Hà Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Kiên Giang, Tuyên Quang, Hải Dương, Lai Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bình Thuận và Hội Nữ trí thức.

- Có 01 đại biểu thuộc cơ cấu đại biểu đương nhiên chuyển sang cơ cấu đại biểu chỉ định vì lý do chuyển công tác sau khi quyết định triệu tập đại biểu Ủy viên BCH đương nhiệm đã được ban hành (Đại biểu Tô Thị Bích Châu, Đại biểu quốc hội khóa XIV, Thành ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh, chuyển sang giữ chức Chủ tịch MTTQ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20/02/2017).

Như vậy, đại biểu chính thức dự Đại hội là 1.153, gồm:

- 156 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm;

- 911 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ các tỉnh/thành, đơn vị;

- 86 đại biểu chỉ định.

2. Thành phần đại biểu:

2.1. Đại biểu là cán bộ chuyên trách các cấp Hội: 821 = 71,21%

Trong đó:

Cấp Trung ương: 60 đại biểu

Cấp tỉnh: 430 đại biểu

Cấp huyện: 250 đại biểu

Cấp cơ sở: 81 đại biểu

2.2. Đại biểu là cán bộ chuyên trách công đoàn: 24 = 2.09%

2.3. Đại biểu khối lực lượng vũ trang nhân dân: 38 = 3.29 %

2.4. Đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương:

161 = 13,96%

2.6 Đại biểu là doanh nhân: 35 = 3,04%

2.7. Đại biểu đại diện cho 53 dân tộc thiểu số: 192 = 16,65%

2.8. Đại biểu tiêu biểu các tôn giáo (Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành, Blamôn): 26 = 2,25%

2.9. Đại biểu là đảng viên: 989 = 85,95%

2.10. Đại biểu là quần chúng: 164 = 14,31%

2.11. Đại biểu tham gia cấp ủy Đảng các cấp: 429 = 37,21%

2.12. Đại biểu tham gia Quốc hội và HĐND các cấp: 301 = 26,11%

- Đại biểu Quốc hội: 21

- Đại biểu HĐND các cấp: 280

3. Trình độ của đại biểu:

3.1. Trình độ chuyên môn, học hàm, học vị:

- Sơ cấp: 11 = 0,95%

- Trung cấp: 45 = 3,90 %

- Cao đẳng 5 = 0,43%

- Đại học trở lên 970 = 84,13%

- Giáo sư, Phó Giáo sư: 19 = 1,64%

3.2. Trình độ Lý luận chính trị:

- Cao cấp, cử nhân: 836 = 72,50 %

- Trung cấp: 170 = 14,74%

4. Độ tuổi của đại biểu:

Độ tuổi trung bình của đại biểu là 48 tuổi. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu 79 tuổi, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; đại biểu trẻ tuổi nhất là chị Nguyễn Thu Minh Châu, 18 tuổi, học sinh lớp 12 chuyên toán trường chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

5. Về thành tích của đại biểu

- Đại biểu AHLLVTND, AHLĐ thời kỳ đổi mới: 4 = 0,35%

- Đại biểu được tặng Huân chương, Huy chương: 93 = 8,07%

- Đại biểu là Chiến sĩ thi đua các cấp: 305 = 26,45 %

- Đại biểu được nhận Bằng khen: 526 = 45,62%

- Đại biểu được tặng Kỷ niệm chương: 325 = 28,19%

- Đại biểu được nhận Giải thưởng quốc tế, quốc gia: 25 = 2,17%

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

----------------------------Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2017NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII – một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1153 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản ViệtNam; đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đến dự Đại hội.

Phát huy tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI trình và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản ViệtNam

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành và thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội biểu dương toàn thể hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội cả nước đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, quyết tâm triển khai thắng lợi phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ, chị em ngày càng tự tin, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội. Công tác phụ nữ và bình đẳng giới đã đạt những kết quả tích cực, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Hoạt động của Hội LHPN các cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, nhận thức, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc đạt nhiều kết quả thiết thực. Vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong vận động xã hội thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách được phát huy và có chuyển biến rõ nét. Các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều giải pháp mở rộng tính liên hiệp, thu hút vận động các tầng lớp phụ nữ, phối hợp với các cấp, các ngành và toàn xã hội góp phần giải quyết nhiều vấn đề của phụ nữ, gia đình, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tổ chức Hội được củng cố, phát triển; cán bộ Hội được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, ngày càng trẻ hóa. Hội đã chủ động giới thiệu nhiều cán bộ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI; thẳng thắn chỉ rõ 4 hạn chế, khuyết điểm; rút ra 5 bài học kinh nghiệm của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ 2012 – 2017.

II. Đại hội quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Mục tiêu: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Chỉ tiêu:

- Đến cuối nhiệm kỳ, cấp trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 05 chính sách/đề án; cấp tỉnh và huyện tham mưu đề xuất ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hàng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo có liên quan.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 02 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong toàn quốc.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

- Hàng năm, các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, phối hợp hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý

- Đến cuối nhiệm kỳ, toàn quốc tăng thêm 1 triệu hội viên; đảm bảo không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội.

- Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội cấp trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 01 lần/nhiệm kỳ.

3. Ba nhiệm vụ trọng tâm:

- Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

4. Sáu nhóm giải pháp lớn gồm Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ; Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp

Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội thống nhất tập trung nguồn lực để thực hiện hai khâu đột phá:

- Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ.

-Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

Đại hội giao Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XII nghiên cứu cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2022 đã được Đại hội thông qua.

III. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

IV. Đại hội quyết định cơ cấu, số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII gồm 171 uỷ viên. Tại Đại hội đã bầu 161 uỷ viên và giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII tiếp tục bầu bổ sung vào các thời điểm thích hợp khi có đủ điều kiện.

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vì sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ./.
Thông tin doanh nghiệp
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Những lời căn dặn của Bác Hồ trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”
 • Thực phẩm siêu chế biến từ thực vật làm tăng 13% nguy cơ tử vong sớm
 • Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu giáo chức Việt Nam và 11 năm thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La
 • 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7-2024​
 • Bảng lương mới của viên chức từ 01/7/2024 sẽ thay đổi
 • Liên hiệp Hội Sơn La: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
 • Khuyến nông gặp nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp
 • Luật đất đai 2024, quy định bổ sung chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất
 • Luật đất đai năm 2024 thống nhất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hội Khuyến học tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024
 • Những kỷ lục chưa dễ vượt qua của làng báo việt
 • Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1943
  • Trong tuần: 26 102
  • Tất cả: 14196539
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này