No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
“Đảng ta’’ - Bài báo Bác Hồ viết năm 1949
Lượt xem: 256

 

Kỉ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2

 

“ĐẢNG TA’’ - BÀI BÁO BÁC HỒ VIẾT NĂM 1949

 

Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh Trần Thắng Lợi, đã viết bài báo “Đảng ta” đăng trên Tập san Sinh hoạt nội bộ, số 13, tháng 1-1949. (1)

Mở đầu bài báo, sau khi điểm qua phong trào cộng sản trên thế giới, Người viết: “Đảng ta tuy trẻ trung, nhưng đã lập được những công trạng rất to tát”. Tiếp đến, Người đã nhắc lại vài mẫu chuyện của Đảng:

“Năm 1921, trong cuộc Đại hội của Đảng Xã hội Pháp mở ở Tua (Tours), Đảng ấy chia làm hai phái. Phái thiểu số thì cứ giữ lấy Đảng Xã hội cũ. Phe đa số thì lập thành Đảng Cộng sản Pháp. Trong phái này có một người cộng sản đầu tiên của Đông Dương là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Từ đó, chủ nghĩa cộng sản bắt đầu vượt qua lưới sắt của chủ nghĩa đế quốc Pháp và dần dần thấm vào nước ta.

Năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc cùng anh em cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Hội này đưa thanh niên trong nước ra Quảng Châu, huấn luyện họ, rồi phái họ trở về tuyên truyền và tổ chức khắp cả nước…

Sau đó, trong nước dần dần thành lập ba nhóm cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn…

Cuối năm 1929, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Tàu, cùng với đại biểu các nhóm khai hội ở Hương Cảng…Để giữ bí mật, các đại biểu khai hội bên sân đá banh của người Tàu. Vừa giả xem đá banh, vừa bàn bạc về Đảng.

Sau cuộc bàn bạc sôi nổi, và sau lời giải thích rõ ràng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, mọi người đều tán thành thống nhất cả ba nhóm thành một đảng.

Thế là Đảng ta chân chính thành lập…

Từ đó trở đi, phong trào cách mạng ở nước ta đều do Đảng ta lãnh đạo”.

Sau khi điểm qua các phong trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo như: Xô - viết Nghệ - Tĩnh, thành lập chiến khu Việt Bắc, rồi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Người viết: “Năm nay, Đảng ta mới 19 tuổi. Nhưng suốt 19 năm ấy, năm nào cũng là một năm đấu tranh dũng cảm. Kinh qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiều bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tư tưởng thống nhất, mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang ngày nay”.

Người căn dặn: “Tuy vậy, chúng ta tuyệt đối không được tự kiêu, tự đại.

Chúng ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm. Mỗi đồng chí ta cần phải mạnh dạn và thành thật kiểm điểm mình, kiểm điểm đồng chí mình:

- Đã bỏ hết bệnh chủ quan, hẹp hòi chưa?

- Đã bỏ hết tư ý tiểu khí chưa?

- Đã luôn cố gắng học tập, luôn luôn cầu tiến bộ chưa?

- Đã thực hiện đoàn kết 100 % chưa?

- Đã thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư chưa?

- Đã thật là người kiểu mẫu trong phong trào thi đua ái quốc chưa? Nếu chưa thì phải làm cho kỳ được”.

Kết thúc bài báo, Người viết: “Sứ mệnh của Đảng ta rất to. Công việc Đảng ta rất nhiều. Đảng đòi hỏi chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ của đảng viên.

Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh được làm đảng viên của Đảng Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy. Như thế, thì dân tộc giải phóng nhất định thành công, thế giới cách mạng nhất định thành công”.

Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Đảng ta”, cách mạng nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, sự nghiệp đổi mới đất nước thu được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, trong Đảng hiện nay đang nổi lên một số mặt yếu kém rất đáng quan tâm. Từ Đại hội XII, Đảng ta đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi…”(2) Trước những nguy cơ và thách thức đó đối với Đảng cầm quyền, và để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng đặt ra những vấn đề cơ bản, cấp bách, là vấn đề sống còn của toàn Đảng và của cả chế độ ta.

Trong chặng đường cách mạng sắp tới, Đảng cầm quyền có trách nhiệm rất nặng nề và vai trò to lớn đối với Tổ quốc, với dân tộc. Sứ mệnh lịch sử đó đòi hỏi Đảng ta ngày càng phải trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định là tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, kiên quyết, nghiêm túc và bảo đảm tính hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách  Hồ  Chí  Minh. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch hành động thật cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém và phương hướng nêu gương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, Đảng sẽ khẳng định vị thế cầm quyền, năng lực, bản lĩnh cầm quyền, chịu trách nhiệm cầm quyền trước nhân dân và lịch sử dân tộc.

                                                                                Nguyễn Xuyến

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh Toàn tập - NXB CTQG - H - 1995 - T 5 - tr 546-547 - 548 - 549 và 550.

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII – Phụ trương đặc biệt Báo Nhân Dân ngày 25-3-2016 – tr 1.

 

Thông tin doanh nghiệp
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai”
 • Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
 • Chỉ số Papi tỉnh Sơn La năm 2023 trong cả nước và vùng TD&MNPB
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1519
  • Trong tuần: 18 472
  • Tất cả: 14057661
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này