No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Trường Chính trị tỉnh Sơn La chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới
Lượt xem: 144

 

Trường Chính trị tỉnh Sơn La chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

                                                           Bạc Thị Bình

                                             Trường Chính trị tỉnh Sơn La

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, Người nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Để có cán bộ tốt, thì cần phải huấn luyện cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đây là một trong những biện pháp cơ bản để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, trong sạch, năng động và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay cần phải có được một đội ngũ giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có kiến thức chuyên môn tốt, thành thạo kỹ năng giảng dạy, phẩm chất đạo đức tốt và tâm huyết với nghề nghiệp. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, ngày 19/5/2021, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, quy định cụ thể yêu cầu chuẩn hóa toàn diện các mặt công tác của các trường chính trị tỉnh, trong đó có yêu cầu về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức các trường chính trị, là cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện công tác trường chính trị theo hướng đồng bộ, hệ thống, khoa học, chuẩn mực.    

Trường Chính trị tỉnh Sơn La là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quan trọng của tỉnh. Trong những năm qua nhà trường luôn đặc biệt coi trọng và xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hàng đầu. Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức luôn là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của Nhà trường.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao. Tính đến ngày 15/5/2023, tổng số viên chức của Trường Chính trị tỉnh là 46 người, trong đó có 35 giảng viên, giảng viên chính (giảng viên 22, giảng viên chính 13); 11 chuyên viên, cán sự (chuyên viên 08, chuyên viên chính 02, cán sự 01 đồng chí); trình độ chuyên môn: có 02 tiến sĩ; 34 thạc sỹ; 09 cử nhân (trong đó có 02 đồng chí đang học thạc sĩ); trung cấp 01 đồng chí (văn thư). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp và tương đương 30 đồng chí; trung cấp 14 đồng chí, chưa qua đào tạo 02 đồng chí.

Trong những năm qua Nhà trường luôn đặc biệt quan tâm để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà trường đáp ứng yêu cầu trường chính trị đạt chuẩn giai đoạn mới.

Triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 19/01/2023; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tổ công tác 473 về triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển Trường Chính trị Sơn La đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trường Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TCT ngày 07/6/2023 về Đào tạo về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu thực tế có kỳ hạn đối với viên chức, giảng viên giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai thực hiện. Tiến hành rà soát tiêu chuẩn, điều kiện cử 06 viên chức đăng ký dự thi thăng hạng viên chức (thăng hạng giảng viên lên giảng viên chính) năm 2023; tiếp tục đôn đốc viên chức tích cực phấn đấu tích lũy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong những năm tiếp theo; trình cấp có thẩm quyền xét duyệt cử 04 giảng viên tham gia đào tạo hoàn chỉnh cao cấp lý luận tại Hà Nội; Cử 01 giảng viên đăng ký dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Nhà nước và pháp luật tại Hà Nội; 03 đồng chí đăng ký, tham gia đào tạo cử nhân văn bằng 2 ngôn ngữ Anh; tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ về tin học, ngoại ngữ đảm bảo quy định về vị trí việc làm.

Được sự quan tâm của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường được đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn tích cực tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy lý luận chính trị. Các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên ngày càng đi vào chiều sâu và có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế tri thức. Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 19/5/2023 Trường Chính trị tỉnh đã triển khai nghiên cứu và đưa vào ứng dụng 07 đề tài, đề án cấp trường, 03 đề tài cấp khoa phòng; năm 2023 trường đã phê duyệt tên và triển khai nghiên cứu 05 đề tài khoa học cấp trường, 05 đề tài khoa học cấp khoa. Về đề tài khoa học cấp tỉnh, Trường đã đăng ký thành công 02 đề tài khoa học cấp tỉnh và hoàn thành xây dựng Thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh theo tiến độ. Đặc biệt trường đã tham mưu tổ chức thành công 01 Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới” vào ngày 20/9/2022. Từ năm 2022 đã xuất bản 03 kỳ/năm cuốn Bản tin “Thông tin lý luận thực tiễnđảm bảo nội dung theo quy định của Luật Xuất bản; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của website Trường Chính trị tỉnh Sơn La với hệ thống tin, bài đăng có chất lượng...

Bên cạnh đó việc giữ gìn và xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ giảng viên cũng được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường đã ban hành kế hoạch số 25-KH/TCT ngày 31/3/2023 về kế hoạch xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2023 “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Sơn La, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc”; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chủ động-Đồng bộ-Đột phá-Kỷ cương-Chất lượng-Hiệu quả” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động; phát động thi đua năm 2023 trong toàn đơn vị; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Thi đua khen thưởng (Quyết định số 117-QĐ/TCT ngày 12/5/2023 của Trường Chính trị tỉnh Sơn La).

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, thì hiện nay đội ngũ giảng viên của Nhà trường cũng còn có những mặt hạn chế cần quan tâm khắc phục. Đội ngũ giảng viên Nhà trường tuy được đào tạo khá bài bản, chính quy nhưng lại ít có điều kiện nghiên cứu, thâm nhập thực tế để làm phong phú thêm nội dung giảng dạy. Tỷ lệ giảng viên trẻ trong đội ngũ giảng viên của nhà trường chiếm tỷ lệ cao, giảng viên nữ chiếm số đông, đa phần các đồng chí giảng viên đặc biệt là giảng viên nữ đang trong độ tuổi nuôi con nhỏ nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc bố trí lịch giảng tại các lớp, đặc biệt là các lớp ở xa. Năng lực nghiên cứu khoa học của một bộ phận giảng viên còn hạn chế thể hiện ở cả số lượng và chất lượng các bài viết cá nhân được đăng trên nội san, trang thông tin điện tử của trường và các tạp chí trung ương, địa phương, số công trình khoa học chưa nhiều, nhiều bài viết chất lượng chưa cao. Mặt khác ý thức học tập của một bộ phận học viên chưa thật sự nghiêm túc, còn có tư tưởng học để chuẩn hóa bằng cấp chứ không phải học để nâng cao nhận thức, để phục vụ cho công tác sau này nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và khắc phục hững hạn chế, thiếu sót, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên của Nhà trường đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên theo tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn, trong khuôn khổ bài viết này, xin được đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa đến việc nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên theo kịp yêu cầu của giai đoạn mới.

Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng đề án phát triển đội ngũ giảng viên trong giai đoạn tới, có chính sách hỗ trợ kinh phí cho giảng viên khi tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ được kịp thời và hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp với các huyện ủy, thành ủy trong việc bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện cho giảng viên được tham gia nghiên cứu thực tế có kỳ hạn tại cơ sở. Tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học. Đổi mới quản lý và đa dạng hóa các nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học. Xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Tăng cường công tác thanh tra chuyên môn và bố trí thời gian dự giờ thăm lớp, thường xuyên tổ chức các hoạt động thao giảng, hội thi, hội thảo để đề ra phương hướng, kịp thời phát hiện các vướng mắc để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị.

Thứ hai, Đội ngũ giảng viên cần tích cực, chủ động và nỗ lực phấn đấu làm tốt một số nội dung sau:

Một, thường xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trau dồi đạo đức cách mạng của người giảng viên lý luận chính trị. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của giảng viên đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Tích cực đẩy mạnh và chủ động thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính  trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế về hệ thống quy tắc chuẩn mực đạo đức nhà giáo đối với các giảng viên trường chính trị bao gồm tác phong, văn hóa, lối sống, thái độ, quan hệ giao tiếp, trang phục. Phải coi việc rèn luyện phẩm chất đạo đức là một thói quen, một nếp sống hàng ngày, thường xuyên.

Hai là, Không ngừng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm bằng những kế hoạch cụ thể.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy của đội cán bộ, giảng viên là nhiệm vụ thiết yếu và thường xuyên của người giảng viên. Để trở thành người có nhân cách trước hết phải là con người có tri thức, có kiến thức. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ giảng viên phải thường xuyên cập nhật thông tin để tiếp cận một cách sâu rộng vào kho tàng văn hóa của nhân loại về các lĩnh vực trong xã hội, khoa học... Mỗi cán bộ giảng viên cần chủ động, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tìm ra cách truyền đạt có hiệu quả nhất cho từng đối tượng học viên. Chú trọng bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực và bổ sung kiến thức thực tế cho mỗi bài giảng được phân công. Mỗi giảng viên cần xây dựng ý thức trách nhiệm của người giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Thường xuyên rèn luyện và trau dồi kỹ năng trong giảng dạy như: Kỹ năng thiết kế mục tiêu bài giảng, kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động lớp học, Kỹ năng ứng dụng các phương tiện hỗ trợ và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lý luận chính trị. Đặc biệt mỗi giảng viên nên rèn cho mình thói quen lấy ý kiến phản hồi của học viên tại các lớp sau mỗi tiết giảng, bài giảng để rút kinh nghiệm và điều chỉnh những cái chưa phù hợp khi có sự phản hồi từ học viên.

Ba là, Tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Để thực hiện tốt giải pháp này, mỗi giảng viên cần tự nhận thức được về tầm quan trọng, và vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Là giảng viên giảng dạy lý luận chính trị thì nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế là nhiệm vụ không thể trách rời và là nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chí để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi giảng viên. Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế sẽ giúp mỗi giảng viên tự nhìn nhận được khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn của mình. Đánh giá được chất lượng giảng dạy thông qua việc vận dụng vào thực tiễn. Thông qua kết quả nghiên cứu khoa học nghiên cứu thực tế sẽ giúp mỗi giảng viên tiếp cận, bổ sung thực tiễn vào bài giảng góp phần làm phong phú sinh động và nâng cao chất lượng bài giảng trên lớp, tạo hứng thú cho người học.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên Nhà trường là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là một tất yếu khách quan của sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với quyết tâm chính trị to lớn và niềm tin được hình thành từ một đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích đã đạt được, Trường Chính trị tỉnh Sơn La quyết tâm đổi mới toàn diện, chuẩn hóa đội ngũ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tranh thủ các nguồn lực để sớm xây dựng Trường Chính trị Sơn La đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2025 và chuẩn mức độ 2 vào năm 2030./.

Thông tin doanh nghiệp
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
 • Chỉ số Papi tỉnh Sơn La năm 2023 trong cả nước và vùng TD&MNPB
 • Chỉ số PAPI Sơn La đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước
 • Hạn chế thấp nhất trình trạng ô nhiễm nguồn nước
 • 10 mô hình doanh thu phổ biến nhất của khởi nghiệp
 • Bác Hồ luôn nhớ về xứ Huế
 • Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng phát triển nhanh và bền vững
 • Nhà sáng chế chiếc máy vì môi trường
 • Việt Nam là 1 trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ về đổi mới sáng tạo
 • “Hạnh phúc cho mọi người” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3-2024
 • Hội thảo tư vấn Giải pháp nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà hàng, khách sạn
 • AI cảnh báo thế hệ lừa đảo tài chính mới
 • Khối thi đua các Tổ chức Hội tỉnh Sơn La Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023
 • ONE DX - Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Xây dựng 04 luật sửa đổi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024
 • Chế độ xã hội chủ nghĩa đem lại sự giải phóng hoàn toàn cho người phụ nữ
 • Robot xếp bao tự động CDA RBGB - Một hướng đi cho ngành cơ khí chế tạo ​
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 295
  • Trong tuần: 22 442
  • Tất cả: 13972032
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này