No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Chỉ số ICT tỉnh Sơn La năm 2022
Lượt xem: 145

Chỉ số ICT tỉnh Sơn La năm 2022

Ngày 23/9/2023, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Hội tin học Việt Nam công bố Báo cáo Chỉ số Việt Nam ICT Index năm 2022 với 139 trang, rất nhiều biểu bảng số liệu, dưới dạng file pdf. Báo cáo gồm ba phần chính là (1) hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính toán; (2) Số liệu và thực trạng chung về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở Việt nam; Chỉ số ICT và thứ hạng của  các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh thành phố (trực thuộc trung ương), các ngân hàng, các Tập  đoàn  kinh tế và tổng công ty; (3) Công nghiệp CNTT và xếp hạng các tỉnh, thành phố.

Dưới đây trích biên tập và giới thiệu tóm tắt chỉ số ICT và công nghiệp CNTT của Sơn La trong cả nước và vùng Trung du và miền núi Phía Bắc (TD&MNPB).

1. Chỉ số ICT   

Chỉ số ICT là chỉ số sẵn sàng cho chính phủ điện tử, có giá trị tối đa là 1,0, gồm 3 chỉ số thành phần là: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực và ứng dụng CNTT.

Năm 2022, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu với giá trị 0,909; Đắc Lắc ở vị trí trung vị (thứ 31, với giá trị 0,4645, tương đương với giá trị trung bình của các tỉnh); đứng cuối là Cao Bằng với giá trị 0,2521.

Vùng TD&MNPB có 2 tỉnh lọt vào tốp 10 cả nước là Bắc Giang và Thái Nguyên, có 4/10  tỉnh tốp cuối, trong đó có  tỉnh đứng cuối cùng.

Chỉ số ICT của Sơn La có giá trị 0,3528, đứng  thứ 55 trong cả nước, tụt 7 bậc so với năm 2020 (Chỉ số ICI cả nước năm 2021 không xếp hạng). Trong vùng TD&MNPB Sơn La đứng thứ 11, giảm 3 bậc so với năm 2020. Riêng chỉ số thành phần ứng dụng CNTT đứng thứ 14 (cuối cùng) trong vùng và thứ 62 cả nước (Hạ tầng kỹ thuật đứng thứ 42, hạ tầng  kỹ thuật của xã hội thứ 51, hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan nhà nước thứ 38, hạ tầng nhân lực thứ 31, hạ tầng nhân lực của xã hội thứ 18, hạ tầng nhân lực của các cơ quan nhà nước thứ 56, ứng dụng CNTT nội bộ thứ 53, dịch vụ công trực tuyến thứ 62).

                    Bảng giá trị  ICT và thứ hạng của Sơn La

TT

Tỉnh

Chỉ số

HTKT

Chỉ số HTNL

Chỉ số UD

CNTT

Chỉ số ICT

Xếp hạng

Cả nước

TDMNPB

2022

2020

2022

2020

I

Cả nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đứng đầu (Đà Nẵng)

0,97

0,77

0,99

0,9094

1

1

 

 

2

Trung vị (Đắc Lắk)

0.60

0,41

0,38

0,4645

31

51

 

 

3

Đứng cuối (Cao Bằng)

0,25

0,26

0,24

0,2521

63

62

 

 

II

Vùng TD&MNPB

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bắc Giang

0,66

0,43

0,71

0,5971

5

29

1

4

2

Thái Nguyên

0,64

0,57

0,54

0,5832

6

44

2

6

3

Lào Cai

0,57

0,36

0,61

0,5139

17

22

3

2

4

Lạng Sơn

0,57

0,48

0,49

0,5137

18

21

4

1

5

Hà Giang

0,68

0,41

0,38

0,4653

30

23

5

3

6

Hòa Bình

0,53

0,43

0,34

0,4354

38

45

6

7

7

Phú Thọ

0,47

0,30

0,42

0,3979

44

31

7

5

8

Yên Bái

0,42

0,31

0,41

0,3776

48

57

8

10

9

Điện Biên

0,40

0,29

0,43

0,3726

49

59

9

11

10

Bắc Kạn

0,36

0,36

0,34

0,3555

53

56

10

9

11

Sơn La

0,49

0,41

0,16

0,3528

55

48

11

8

12

Tuyên Quang

0,34

0,39

0,28

0,3362

57

60

12

12

13

Lai Châu

0,38

0,11

0,39

0,2951

59

63

13

14

14

Cao Bằng

0,25

0,26

0,24

0,2521

63

62

14

13

 

 

2. Chỉ số Công nghiệp công nghệ thông tin  

Cả nước có khoảng 70.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CNTT với số nhân lực một triệu người, tổng doanh thu hơn 3,3 triệu tỷ đồng. Riêng 5 địa phương dẫn đầu về hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT là: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố  Hồ Chí Minh, Thành phố  Hà Nội và Bắc Giang chiếm tới 84% tổng doanh thu sản xuất, 73,2% doanh thu xuất khẩu, 84,9% giá trị nộp ngân sách nhà nước.

        Vùng TD&MNPB có 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang thuộc tốp đầu cả nước, nhưng cũng có có 4 tỉnh đứng tốp cuối, trong đó có tỉnh đứng cuối cùng.

       Doanh thu và nộp ngân sách lĩnh vực Công nghiệp CNTT của Sơn La còn ít, năm 2022 là trên 19 tỷ đồng, nộp nhân sách trên 3 tỷ đồng, thuộc hoạt động kinh doanh và phân phối, còn sản xuất và dịch vụ chưa có đóng góp.

Chỉ số công nghiệp CNTT của Sơn La là 0,0002, đứng thứ 59 trong cả nước, giảm 5 bậc so với 2020, đứng thứ 13 trong vùng, giảm 2 bậc. Về các chỉ số thành phần, chỉ số sản xuất đồng hạng 45 với 18 tỉnh, đứng ở vị trí 62. Chỉ số dịch vụ đồng hạng 44 với 20 tỉnh, đứng vị trí 60. Chỉ số kinh doanh và nộp ngân sách đều  đứng thứ 52.

                    Bảng giá trị chỉ số CN CNTT và thứ hạng của Sơn La

TT

Tỉnh

Chỉ số

sản xuất

Chỉ số dịch vụ

Chỉ số kinh doanh

Chỉ số CN

CNTT

Xếp hạng

Cả nước

TDMNPB

2022

2020

2022

2020

I

Cả nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đứng đầu (Hà Nội)

0,2840

1,0000

0,9542

0,6900

1

2

 

 

2

Trung vị (Trà Vinh)

0,0020

0,0014

0,0097

0,0033

31

51

 

 

3

Đứng cuối (Hà Giang) Bằng)Bằng)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

63

41

 

 

II

Vùng TD&MNPB

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thái Nguyên

0,5637

0,0068

0,0120

0,2306

5

4

1

1

2

Bắc Giang

0,1345

0,0155

0, 0149

0, 0630

7

8

2

2

3

Phú Thọ

0,0652

0,0002

0,0014

0,0065

11

22

3

5

4

Hòa Bình

0,0003

0,0218

0,0175

0,0163

15

17

4

4

5

Lạng Sơn

0,0002

0,0145

0,0070

0,0073

23

15

5

3

6

Lào Cai

0,0000

0,0105

0, 0000

0,0042

29

47

6

9

7

Tuyên Quang

0,0000

0,0000

0,0079

0,0016

40

59

7

13

8

Yên Bái

0,0000

0,0000

0,0071

0,0014

46

32

8

6

9

Điện Biên

0,0000

0,0000

0,0052

0,0010

48

59

9

13

10

Cao bằng

0,0000

0,0022

0,0004

0,0009

49

52

10

10

11

Bắc Cạn

0,0000

0,0005

0,0004

0,0003

54

55

11

12

12

Lai Châu

0,0000

0,0001

0,0010

0,0003

55

43

12

8

13

Sơn La

0,0000

0,0000

0,0009

0,0002

59

54

13

11

14

Hà Giang

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

63

41

14

7

 

            Qua biểu trên cho thấy, về chỉ số ICT, thì chỉ số hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng nhân lực của Sơn La ở mức trung bình (thứ 31- 42), nhưng UD CNTT và dịch vụ công trực tuyến của Sơn La ở mức thấp, đều đứng thứ 62, dẫn đến chỉ số chung thấp và tụt hạng, đứng thứ 55 trong cả nước và thứ 11 trong vùng TD&MNPB. Về Công nghiệp CNTT thì mới phát triển hoạt động kinh doanh phân phối, còn sản xuất và dịch vụ còn hạn chế, thứ hạng còn thấp, chỉ số chung đứng thứ 59 trong cả nước và thứ 13 trong vùng. Tỉnh Sơn La phát triển trong khi các tỉnh cũng cạnh tranh phát triển nên  thứ hạng của Sơn La bị tụt bậc.

          Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh cũng như quy hoạch phát triển tỉnh Sơn La thời  kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số đạt 10% GRDP, đến năm 2030 đạt 15-20% GRDP. Để đạt được mục tiêu này, Sơn La phải cải thiện  mạnh hơn về chỉ số ICT và công nghiệp công nghệ thông tin./.

                                                                                                         Phan Đức Ngữ

(Nguồn Báo cáo Việt Nam ICT Index  năm 2020 và 2022, https://mic.gov.vn)

 

                                                    

Thông tin doanh nghiệp
 • những kỷ lục chưa dễ vượt qua của làng báo việt
 • Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1035
  • Trong tuần: 11 214
  • Tất cả: 14127548
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này