No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La Lần thứ 6, năm 2023
Lượt xem: 503

THỂ LỆ

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La

Lần thứ 6, năm 2023

 

          Điều 1. Mục đích, yêu cầu

         Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6, năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

          Điều 2: Cơ quan tổ chức và phối hợp

          1. Cơ quan tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

          2. Cơ quan Thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

         3. Các cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Khuyến học tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La.

          Điều 3. Đối tượng dự thi

         Các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh từ 6 tuổi đến 18 tuổi (cụ thể các em có ngày sinh từ 31/7/2005  đến 31/7/2017). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc ít người tham gia.

          Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực sau:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

          Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi

          1. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

          2. Mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tiễn.

          3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại; là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

          4. Mô hình, sản phẩm dự thi bắt buộc phải có 02 bản thuyết minh kèm theo hình ảnh mô tả quá trình tạo ra và sản phẩm hoàn chỉnh của mô hình, sản phẩm. Bản thuyết minh phải nêu rõ: ý tưởng sáng tạo; phương pháp; vật liệu chế tạo; quá trình tạo ra mô hình, sản phẩm; cách sử dụng vận hành; thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng của mô hình, sản phẩm dự thi.

          5. Tất cả các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi phải có video clip thể hiện rõ quá trình sản xuất các bộ phận, quá trình lắp ráp, vận hành của mô hình, sản phẩm dự thi (quay tổng thể mô hình, sản phẩm và cận cảnh từng chi tiết, bộ phận, thuyết minh rõ cách thức lắp ráp, lắp đặt, nguyên lý vận hành, hoạt động của mô hình, sản phẩm).

          Video clip yêu cầu gửi về địa chỉ Email: cuocthistttnndsonla@gmail.com (hoặc gửi kèm theo hồ sơ dự thi video clip ghi trong USB).

          6. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m chiều dài x 0,5m chiều rộng x 0,5m chiều cao và nặng dưới 10kg phải gửi cho Ban Tổ chức; nếu kích thước của mô hình, sản phẩm lớn hơn quy định trên thì không bắt buộc phải gửi mô hình, sản phẩm.

         7. Mô hình, sản phẩm đã từng dự thi tại các Cuộc thi khác được phép tham dự Cuộc thi này, nhưng phải có sự cải tiến hơn và phải thuyết minh rõ tính mới, tính sáng tạo của mô hình, sản phẩm dự thi.

          Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

          1. Người dự thi có độ tuổi theo quy định tại Điều 3 của Thể lệ này;

        2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia thì chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 03 tác giả có tỉ lệ % đóng góp nhiều nhất).

          3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác hỗ trợ làm mô hình, sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học) và phải tự trình bày về mô hình, sản phẩm dự thi (nếu Ban Tổ chức yêu cầu).

           4. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học:

          - Nếu là website hoặc hệ thống mạng riêng phải triển khai trước và Hội đồng Giám khảo có quyền truy cập vào được (ghi trong bản thuyết minh).

          - Nếu là các phần mềm chạy độc lập trên máy tính phải đóng gói sản phẩm đầy đủ các thành phần dưới dạng bộ cài đặt.

          - Nếu là các ứng dụng trên nền tảng android, ios phải kèm theo phiên bản chạy được trên phần mềm giả lập trên máy tính hoặc có video giới thiệu.

          - Nếu sản phẩm sử dụng các thư viện có sẵn (miễn phí hoặc có phí) của bên thứ 3 thì phải có bản quyền và kê khai đầy đủ trong bản thuyết minh dự thi.

           5. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu kèm theo Thể lệ này).

          6. Người dự thi có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều mô hình, sản phẩm dự thi (yêu cầu có hồ sơ dự thi riêng cho từng mô hình, sản phẩm).

           7. Người dự thi có thể nhận lại mô hình, sản phẩm sau khi kết thúc Cuộc thi (trừ những mô hình, sản phẩm được Ban Tổ chức lựa chọn tham dự Cuộc thi toàn quốc). Nếu quá thời hạn 30 ngày không nhận lại, Ban Tổ chức được quyền hủy mô hình, sản phẩm. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ lưu lại Phiếu đăng ký, Bản thuyết minh, hình ảnh, video, clip.

          Điều 7. Hồ sơ dự thi

          Hồ sơ gồm có:

          1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu);

          2. Mô hình, sản phẩm, video dự thi;

          3. 02 Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại điểm 4 Điều 5;

          4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 3 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau;

          5. Bản sao Giấy khai sinh của người dự thi.

          Điều 8. Giải thưởng

          1. Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải gồm:

          - 05 giải Nhất, mỗi giải trị giá: 7.500.000 đồng và Huy chương vàng;

          - 05 giải Nhì, mỗi giải trị giá:   5.000.000 đồng và Huy chương bạc;

          - 05 giải Ba , mỗi giải trị giá:   4.000.000 đồng và Huy chương đồng;

          - 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:  2.500.000 đồng.

          Các giải thưởng bao gồm: tiền thưởng, Giấy Chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức; Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.

           2. Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền điều chỉnh cơ cấu và số lượng giải giữa các lĩnh vực.

          3. Giải Nhất được Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Giải Nhì được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn. Ngoài ra Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh căn cứ vào kết quả Cuộc thi xem xét, quyết định trao giấy khen cho các tác giả theo tiêu chí của từng đơn vị.

          - Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn các mô hình, sản phẩm đoạt giải tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19, năm 2023.

          4. Ban Tổ chức tặng Giấy khen cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

           Điều 9. Thời gian tổ chức

1. Thời gian: từ tháng 01/2023 đến tháng 11/2023;

2. Phát động Cuộc thi: tháng 01/2023;

3. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện);

4. Tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải: Tháng 11/2023.

Điều 10. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123.755068; 02123.856958;

Email: cuocthistttnndsonla@gmail.com; Website: susta.vn

           2. Sở Giáo dục và Đào tạo

          Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường Trung học phổ thông tiếp nhận hồ sơ dự thi và nộp về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La trước ngày 30/6/2023.

          3. Các đơn vị, cá nhân có thể nộp trực tiếp hồ sơ, mô hình, sản phẩm về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

          Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

          Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,…) theo đúng quy định hiện hành khi các tác giả có mô hình, sản phẩm dự thi đoạt giải cao có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

          Điều 12. Tổ chức thực hiện

          Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện:

          1. Tuyên truyền vận động, hướng dẫn thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi;

            2. Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm;

        3. Tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định khen thưởng và đề nghị các ngành, đơn vị khen thưởng;

            4. Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng;

           5. Lập hồ sơ, lựa chọn mô hình, sản phẩm xuất sắc gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 (năm 2023).

          Điều 13. Điều khoản thi hành

          1. Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

           2. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan thường trực Cuộc thi) để tổng hợp trình Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

 

* Các tài liệu về Cuộc thi 2023:

1) Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi 2023:  Tải về

 

2) Thể lệ Cuộc thi 2023:  Tải về

 

3) Mẫu phiếu đăng kí dự thi:  Tải về

 

Thông tin doanh nghiệp
 • những kỷ lục chưa dễ vượt qua của làng báo việt
 • Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 683
  • Trong tuần: 10 862
  • Tất cả: 14127196
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này