No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La Lần thứ 6, năm 2023
Lượt xem: 400

THỂ LỆ

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La

Lần thứ 6, năm 2023

 

          Điều 1. Mục đích, yêu cầu

         Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6, năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

          Điều 2: Cơ quan tổ chức và phối hợp

          1. Cơ quan tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

          2. Cơ quan Thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

         3. Các cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Khuyến học tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La.

          Điều 3. Đối tượng dự thi

         Các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh từ 6 tuổi đến 18 tuổi (cụ thể các em có ngày sinh từ 31/7/2005  đến 31/7/2017). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc ít người tham gia.

          Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực sau:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

          Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi

          1. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

          2. Mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tiễn.

          3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại; là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

          4. Mô hình, sản phẩm dự thi bắt buộc phải có 02 bản thuyết minh kèm theo hình ảnh mô tả quá trình tạo ra và sản phẩm hoàn chỉnh của mô hình, sản phẩm. Bản thuyết minh phải nêu rõ: ý tưởng sáng tạo; phương pháp; vật liệu chế tạo; quá trình tạo ra mô hình, sản phẩm; cách sử dụng vận hành; thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng của mô hình, sản phẩm dự thi.

          5. Tất cả các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi phải có video clip thể hiện rõ quá trình sản xuất các bộ phận, quá trình lắp ráp, vận hành của mô hình, sản phẩm dự thi (quay tổng thể mô hình, sản phẩm và cận cảnh từng chi tiết, bộ phận, thuyết minh rõ cách thức lắp ráp, lắp đặt, nguyên lý vận hành, hoạt động của mô hình, sản phẩm).

          Video clip yêu cầu gửi về địa chỉ Email: cuocthistttnndsonla@gmail.com (hoặc gửi kèm theo hồ sơ dự thi video clip ghi trong USB).

          6. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m chiều dài x 0,5m chiều rộng x 0,5m chiều cao và nặng dưới 10kg phải gửi cho Ban Tổ chức; nếu kích thước của mô hình, sản phẩm lớn hơn quy định trên thì không bắt buộc phải gửi mô hình, sản phẩm.

         7. Mô hình, sản phẩm đã từng dự thi tại các Cuộc thi khác được phép tham dự Cuộc thi này, nhưng phải có sự cải tiến hơn và phải thuyết minh rõ tính mới, tính sáng tạo của mô hình, sản phẩm dự thi.

          Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

          1. Người dự thi có độ tuổi theo quy định tại Điều 3 của Thể lệ này;

        2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia thì chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 03 tác giả có tỉ lệ % đóng góp nhiều nhất).

          3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác hỗ trợ làm mô hình, sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học) và phải tự trình bày về mô hình, sản phẩm dự thi (nếu Ban Tổ chức yêu cầu).

           4. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học:

          - Nếu là website hoặc hệ thống mạng riêng phải triển khai trước và Hội đồng Giám khảo có quyền truy cập vào được (ghi trong bản thuyết minh).

          - Nếu là các phần mềm chạy độc lập trên máy tính phải đóng gói sản phẩm đầy đủ các thành phần dưới dạng bộ cài đặt.

          - Nếu là các ứng dụng trên nền tảng android, ios phải kèm theo phiên bản chạy được trên phần mềm giả lập trên máy tính hoặc có video giới thiệu.

          - Nếu sản phẩm sử dụng các thư viện có sẵn (miễn phí hoặc có phí) của bên thứ 3 thì phải có bản quyền và kê khai đầy đủ trong bản thuyết minh dự thi.

           5. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu kèm theo Thể lệ này).

          6. Người dự thi có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều mô hình, sản phẩm dự thi (yêu cầu có hồ sơ dự thi riêng cho từng mô hình, sản phẩm).

           7. Người dự thi có thể nhận lại mô hình, sản phẩm sau khi kết thúc Cuộc thi (trừ những mô hình, sản phẩm được Ban Tổ chức lựa chọn tham dự Cuộc thi toàn quốc). Nếu quá thời hạn 30 ngày không nhận lại, Ban Tổ chức được quyền hủy mô hình, sản phẩm. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ lưu lại Phiếu đăng ký, Bản thuyết minh, hình ảnh, video, clip.

          Điều 7. Hồ sơ dự thi

          Hồ sơ gồm có:

          1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu);

          2. Mô hình, sản phẩm, video dự thi;

          3. 02 Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại điểm 4 Điều 5;

          4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 3 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau;

          5. Bản sao Giấy khai sinh của người dự thi.

          Điều 8. Giải thưởng

          1. Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải gồm:

          - 05 giải Nhất, mỗi giải trị giá: 7.500.000 đồng và Huy chương vàng;

          - 05 giải Nhì, mỗi giải trị giá:   5.000.000 đồng và Huy chương bạc;

          - 05 giải Ba , mỗi giải trị giá:   4.000.000 đồng và Huy chương đồng;

          - 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:  2.500.000 đồng.

          Các giải thưởng bao gồm: tiền thưởng, Giấy Chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức; Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.

           2. Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền điều chỉnh cơ cấu và số lượng giải giữa các lĩnh vực.

          3. Giải Nhất được Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Giải Nhì được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn. Ngoài ra Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh căn cứ vào kết quả Cuộc thi xem xét, quyết định trao giấy khen cho các tác giả theo tiêu chí của từng đơn vị.

          - Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn các mô hình, sản phẩm đoạt giải tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19, năm 2023.

          4. Ban Tổ chức tặng Giấy khen cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

           Điều 9. Thời gian tổ chức

1. Thời gian: từ tháng 01/2023 đến tháng 11/2023;

2. Phát động Cuộc thi: tháng 01/2023;

3. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện);

4. Tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải: Tháng 11/2023.

Điều 10. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123.755068; 02123.856958;

Email: cuocthistttnndsonla@gmail.com; Website: susta.vn

           2. Sở Giáo dục và Đào tạo

          Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường Trung học phổ thông tiếp nhận hồ sơ dự thi và nộp về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La trước ngày 30/6/2023.

          3. Các đơn vị, cá nhân có thể nộp trực tiếp hồ sơ, mô hình, sản phẩm về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

          Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

          Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,…) theo đúng quy định hiện hành khi các tác giả có mô hình, sản phẩm dự thi đoạt giải cao có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

          Điều 12. Tổ chức thực hiện

          Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện:

          1. Tuyên truyền vận động, hướng dẫn thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi;

            2. Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm;

        3. Tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định khen thưởng và đề nghị các ngành, đơn vị khen thưởng;

            4. Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng;

           5. Lập hồ sơ, lựa chọn mô hình, sản phẩm xuất sắc gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 (năm 2023).

          Điều 13. Điều khoản thi hành

          1. Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

           2. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan thường trực Cuộc thi) để tổng hợp trình Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

 

* Các tài liệu về Cuộc thi 2023:

1) Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi 2023:  Tải về

 

2) Thể lệ Cuộc thi 2023:  Tải về

 

3) Mẫu phiếu đăng kí dự thi:  Tải về

 

Thông tin doanh nghiệp
 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
 • Khởi nghiệp từ mô hình trải nghiệm nông trại
 • 4 mô hình xây dựng đơn vị đổi mới sáng tạo ở khu vực nhà nước
 • Loài nhái cây mới được mô tả ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên
 • Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ: Thúc đẩy tăng trưởng khởi nghiệp trong khu vực
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau”
 • Hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến phong trào nuôi ong mật tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2023
 • Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài Đánh giá tác động của các chính sách về phát triển cây ăn quả tỉnh Sơn La
 • RYNAN - Hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp 4.0
 • Ứng dụng thương mại điện tử trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả cho một số doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Triển khai cơ chế thử nghiệm cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo có tiềm năng tạo bứt phá cho nền kinh tế”
 • Đổi mới hoạt động của Cụm thi đua số 3 góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 • Tài liệu Hội thảo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số 3
 • Tài liệu Hội thảo PBKT Ứng dụng TMĐT trogn DN&HTX cây ăn quả
 • Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6, năm 2023
 • Hội thảo tư vấn Báo cáo kết quả thực hiện đề tài tư vấn, phản biện Đánh giá về tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Sơn La từ năm 2017 đến nay
 • Những người thầy giáo của của Bác Hồ
 • Tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Một số nội dung cần nghiên cứu, bổ sung trong dự thảo “Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”
 • Xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2023
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1585
  • Trong tuần: 13 362
  • Tất cả: 13689236
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này