Tin tức → Tin tức VUSTA

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam


 


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam
 
Ngày 15/5, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, trưởng đoàn công tác Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban văn kiện phát biểu tại buổi làm việc

 
Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đồng chí  Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Về phía Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tham dự buổi làm việc có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; TS. Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam; TS Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; TSKH Nghiêm Vũ Khải Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, lãnh đạo các Hội thành viên và các phòng, ban Liên hiệp Hội Việt Nam.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam
 
Theo báo cáo tóm tắt gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam, TS Phan Tùng Mậu, Phó bí thư Đảng đoàn, phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang phát triển mạnh cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, triển khai và thực hiện nhiều hoạt động rất thiết thực và hiệu quả. Điển hình là: giới thiệu nhiều đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa XIII, XIV và HĐND tỉnh và MTTQVN ở Trung ương và địa phương nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021; Tích cực tham gia xây dựng, góp ý dự thảo các văn kiện, đề án có liên quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương; Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn như: Tư vấn phản biện và giám định xã hội, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH&CN, phổ biến kiến thức, tổ chức giải thưởng, hội thi, tôn vinh trí thức, PTCĐ và xóa đói giảm nghèo, hợp tác quốc tế về KH&CN. Ngoài ra, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có “Diễn đàn khoa học dành cho trí thức”, mặc dầu đang thí điểm, nhưng đã tạo môi trường mở để thu hút trí thức, phù hợp với tâm lý của trí thức về tự do, dân chủ và thể hiện quan điểm trong sàng tạo.
Sau khi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW, TS Phan Tùng Mậu cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức KH&CN với 150 hội thành viên trong đó có 87 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố, 482 tổ chức KH&CN trực thuộc; 112 cơ quan báo chí trong toàn hệ thống; tập hợp trên 2,8 triệu hội viên, trong đó 1,5 triệu hội viên là trí thức; công tác tổ chức ngày càng được củng cố và phát triển.
TS Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam
 
Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương gồm có 55 chi bộ trực thuộc với gần 700 đảng viên; Công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 15 cơ sở với tên 1.000 đoàn viên và hội viên; Đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gồm 10 chi đoàn, TS Mậu cho biết thêm.
Tuy nhiên, Liên hiệp Hội Việt Nam có một số đề nghị như Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thế chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 42-CT/TW năm 2010 của Bộ Chính trị thành các cơ chế, chính sách cụ thể, đảm bảo hành lang pháp lý để các hội trí thức có đủ điều kiện tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức, góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, xã hội góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò của Đảng đoàn các hội trí thức ở Trung ương và các địa phương trong mối quan hệ với các ban cán sự đảng, đảng đoàn có liên quan để phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác vận động trí thức.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

 
Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến như hiện nay chảy máu chất xám trong trí thức đang là vấn đề nghiêm trọng, không chỉ từ trong nước ra nước ngoài mà còn từ khu vực công sang khu vực tư, ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả của các cơ quan khoa học của nhà nước. Đội ngũ cán bộ KH&CN của Việt Nam được đánh giá không thua kém các nước khác cả về số lượng và trình độ, nhưng chưa có nhiều sản phẩm KH&CN xứng tầm, nguyên nhân chính là chính sách thu hút và trọng dụng cán bộ KH&CN còn bất cập, người làm kho học chịu nhiều bất công và thiệt thòi so với lĩnh vực khác, chưa có điều kiện làm việc tốt trong môi trường học thuật thuận lợi.
Sau khi nghe báo cáo của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và ý kiến của đại biểu tham dự, đồng chí Trương Thị Mai đã phát biểu và nêu rõ; Trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng đoàn đã lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và đã đạt được những kết quả tích cực trong việc quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; nâng cao vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam. Liên hiệp Hội đã có bước phát triển cả về tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện vai trò cầu nối giữa tri thức của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho những chủ trương lớn của đất nước về KHCN góp phần phát triển đất nước; thực hiện ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn chức năng tư vấn – phản biển và giám định xã hội đối với các dự thảo về cơ chế, chính sách, đề án phát tiển của Đảng và Nhà nước.
Đồng chí Trương Thị Mai cũng chỉ ra những vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo của Đảng đoàn và hoạt động của Liên hiệp Hội; đồng thời gợi mở những vấn đề cần tập trung đổi mới; để Liên hiệp Hội thật sự đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, phát huy sức sáng tạo, xây dựng đội ngũ tri thức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước góp phần quan trọng làm cho KH&CN thực sự là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò then chốt, quyết định đưa đất nước phát tiển theo chiều sâu, nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những kiến nghị của Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
                                                                                                                                   Theo vusta.vn
 

Số lần đọc : 1290   Cập nhật lần cuối: 21/05/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11063038

Số người Onlne: 19