Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Định hướng phát triển du lịch Sơn La theo Kết luận 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh


 

 

 

Định hướng phát triển du lịch Sơn La theo Kết luận 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh

 

Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 tại tỉnh Sơn La. Triển khai đồng bộ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đồng thời đáp ứng yêu cầu, điều kiện phát triển du lịch tỉnh Sơn La trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Phấn đấu đưa du lịch Sơn La trở thành điểm đến an toàn hấp dẫn vùng Tây Bắc, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế. Phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận năm 2025 trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Định hướng phát triển du lịch lòng hồ Thủy điện Sơn La trở thành khu du lịch Quốc gia... Tỉnh Sơn La đã đề ra các định hướng trọng tâm để phát triển du lịch, trong đó ưu tiên rà soát, xây dựng cơ chế chính sách phù họp, ưu đãi có tính đột phá thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Tập trung mọi lực xây dựng phát triển khu du lịch Quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025. Xây dựng vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch cấp tỉnh, đưa vào danh mục khu du lịch quốc gia. Trong đó có chính sách ưu đãi, ưu tiên, tập trung thu hút đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy (các cảng, bến thủy nội địa), đáp ứng nhu cầu kết nối đồng bộ giữa hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ với du lịch đường thủy vùng lòng hồ.

Tập trung xây dựng loại hình sản phẩm du lịch trọng tâm, đặc thù của từng địa phương gắn với tiềm năng, cảnh quan, tạo sự liên kết giữa các loại hình du lịch để phát triển sản phẩm du lịch Sơn La độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế. Xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, an toàn, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch; có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia.

Đổi mới công tác quảng bá xúc tiến, áp dụng công nghệ 4.0, phát triển du lịch thông minh; hình thành các tour du lịch mới, phát triển thị trường trong nước và quốc tế; tổ chức các sự kiện du lịch giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa và sản vật địa phương thu hút khách du lịch.

Riêng năm 2022, tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức lập và triển khai thực hiện các Đề án, Đồ án như Đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025; Đồ án định hướng phát triển vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia, giai đoạn 2021-2030; Đề án phát triển Du lịch huyện Quỳnh Nhai trở thành Khu du lịch cấp tỉnh, giai đoạn 2021-2030; Đồ án phát triển Du lịch huyện Bắc Yên trở thành Khu du lịch cấp tỉnh, giai đoạn 2022-2030; Đề án phát triển sản phẩm Du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025 định hường đến năm 2030; Đồ án phát triển du lịch Pha Đin huyện Thuận Châu trở thành thành Khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2022-2030, định hướng năm 2045; Đề án phát triển mô hình du lịch nông thôn giai đoạn 2021-2025; Lập Đề án Phát triển du lịch thông minh tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025...;

Xây dựng dự thâo Nghị quyết của HĐND về một số chính sách đặc thu hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La; sơ kết Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triên du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và một năm triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh. Khảo sát đánh giá thực trạng, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận từ 3-5 khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức các sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” lần thứ III tại Hà Nội; sự kiện du lịch “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Băng” tại tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào; cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” lần thứ III năm 2022; cuộc thi video clip tuyên truyền quảng bá du lịch Sơn La; cuộc thi sản phẩm quà tặng Khăn Piêu đẹp lần thứ nhất, cuộc thi “Tinh hoa ẩm thực món ngon Sơn La” lần thứ nhất.

Phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực du lịch: chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm, du lịch hoàn thiện sản phẩm độc đáo, khác biệt; tổ chức các đợt học tập kinh nghiệm về công tác quản lý, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch...; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân nguồn nhân lực du lịch.

Phối hợp triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh theo chương trình đã cam kết và kế hoạch hoạt động năm 2022./.

 
                                                                                                 Giới thiệu: Phạm Văn Tuấn
 
 

 

Số lần đọc : 419   Cập nhật lần cuối: 16/06/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13172760

Số người Onlne: 45

Thông tin doanh nghiệp