Tin tức → Tin tức VUSTA

Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025


 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
 
 
 * Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 
 
Ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2020, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.
 

 

Ảnh: Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII 

 
 
Đại hội có 910 đại biểu tham dự (trong đó có gần 150 vị là Giáo sư, Tiến sĩ). Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đại diện một số tỉnh ủy, thành ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hội ngành toàn quốc.
Đại hội bầu Hội Trung ương khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 192 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam khóa VIII Hội đồng Trung ương đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 27 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên. Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và  Môi trường của Quốc hội được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; GS.TSKH Đặng Vũ Minh được Đại hội suy tôn bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên được bầu là Phó chủ tịch; đồng chí Nguyễn Quyết Chiến được bầu là Tổng thư ký; đồng chí Phạm Quang Thao được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.
 

 

Ảnh: Quang cảnh Đại hội

 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn cho đất nước của đội ngũ trí thức, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là ghi nhận những đóng góp của Giáo sư Đặng Vũ Minh đối với Liên hiệp Hội Việt Nam trong những năm qua. Bên cạnh những thành tựu, còn có những hạn chế, song đồng chí Thủ tướng Chính phủ luôntin tưởng vào con đường đi lên rất xán lạn của Việt Nam, con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình, con đường để trở thành đất nước thịnh vượng và dân tộc hùng cường vào năm 2045 chỉ có thể là con đường của tri thức và chất xám, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo liên tục và không ngừng. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam:
Một là, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, an ninh.
Hai là, Liên hiệp hội là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân, trí thức.
Ba là, tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Liên hiệp Hội phải là địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với tri thức khoa học, và cả trong công tác vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ trí thức.
Bốn là, phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống. Tiếp tục hoàn thành bộ máy của Liên hiệp hội Việt Nam từ trung ương tới địa phương.
Năm là, cấp uỷ và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với tinh thần: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội lần thứ VIII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ truyền đi một tinh thần mới, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng trong mỗi hội viên, trí thức cả nước, tương xứng với truyền thống vẻ vang gần 40 năm xây dựng và phát triển.  
                                                                                                      Minh Nguyệt 
 
 

 

Số lần đọc : 928   Cập nhật lần cuối: 28/12/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12651944

Số người Onlne: 34