Tin tức → Tin tức SUSTA

Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025


 

 

 

ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA

 

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
 
Trong hai ngày 21, 22 tháng 12 năm 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí  Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng 172 đại biểu dự Đại hội.
 
 
 
Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) có 19 hội thành viên, với gần 35 vạn hội viên; trong đó, trên 2,5 vạn hội viên là trí thức. Nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp Hội đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, vận động đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực tham gia các hội đồng tư vấn, phản biện tại các cuộc tọa đàm, hội thảo, nghiên cứu các chuyên đề chuyên sâu về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, đã tham gia đề xuất ý kiến, tư vấn và phản biện 22 vấn đề, như: (1) góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Sơn La lần thứ XIX (2) Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Sơn La đến năm 2020; (3) Đề án “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020”; (4) Tư vấn Nâng cao chất lượng việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng của tỉnh; Một số tình hình về số liệu kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La (5) Tư vấn vào dự thảo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Quy định quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La. (6) Nghiên cứu, xây dựng Đề tài tư vấn xác định tiêu chí trí thức, trí trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực của tỉnh. (7)Xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”và Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước (8) Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với phát triển doanh nghiệp; Hội thảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật với Khởi nghiệp sáng tạo (9) Tham gia ý kiến trực tiếp và bằng văn bản hơn 15 dự án Luật (có 02 dự án luật được Đoàn đại biểu quốc hội hợp đồng đặt hàng). 

Hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo được tổ chức trang trọng, trong nhiệm kỳ đã có 329 lượt đại biểu trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo được tôn vinh trong 5 kỳ gặp mặt, tôn vinh tôn. 

Đồng thời, tổ chức thành công 3 kỳ Hội thi sáng tạo kỹ thuật vào các năm 2016, 2018, 2020 đã thu hút 108 giải pháp của 210 tác giả, nhóm tác giả tham dự trong đó 53 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh và 02 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (Giải Nhì năm 2019 và Giải Ba năm 2017).  02 Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng năm 2017, 2019 đã có 280 mô hình, sản phẩm dự thi của 546 học sinh trong toàn tỉnh. Trong đó, có 123 mô hình và sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh và 7 mô hình, sản phẩm đoạt giải cấp quốc gia,01 mô hình tham gia Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ (IEYI) năm 2019 tại Inđônêxia đạt Huy Chương bạc và giải Hữu nghị do Ma-Cao trao tặng.

 

 
Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy và đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Liên hiệp Hội đã phối hợp đề cử với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ công trình 03 công trình được ghi danh Sách vàng Sáng tạo Việt Nam các năm 2017, 2019, 2020 và 02 trí thức được tôn vinh  Nhà khoa học của Nhà nông các năm 2018, 2019.
Hoạt động Thông tin, phổ biến kiến thức được Liên hiệp Hội và các Hội thành viên quan tâm, trú trọng. Các ấn phẩm của Liên hiệp hội luôn bám sát tình hình chính trị, kinh tế - xã hội địa phương, cập nhật nội dung tin tức tuyên truyền phong phú, đa dạng; đồng thời có nhiều bài nghiên cứu trao đổi đa chiều mang tính chất tư vấn, phản biện. Trang thông tin điện tử Susta.vn thường xuyên cập nhất các tin, bài, video-clip phổ biến kiến thức, hướng dẫn tham gia hội thi, cuộc thi, giải thưởng khoa học công nghệ, cập nhật nhiều thông tin phục vụ nhu cầu nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức và người lao động trong và ngoài tỉnh. Đội ngũ cộng tác viên được duy trì và mở rộng, hiện có gần 50 cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tổ chức 01 hội nghị tập huấn về công tác viết tin, bài theo tiêu chí của Liên hiệp hội cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Liên hiệp hội, các hội thành viên và đội ngũ cộng tác viên; 02 lớp tập huấn: (1) Tập huấn kỹ thuật ghép cải tạo, thay thế giống Nhãn (2) Tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại cây Xoài tại tỉnh Sơn La tại huyện Mai Sơn. (02 nhiệm vụ phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ do Liên hiệp hội Việt Nam giao). Trong 5 năm, các hội thành viên đã có trên 500 tin bài phổ biến kiến thức, hàng trăm bài nghiên cứu trao đổi, tư vấn, phản biện, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động xã hội, phát triển tổ chức, vận động hội viên...Các hội thành viên mở trên 300 lớp tập huấn cho hàng chục ngàn lượt hội viên về các vấn đề chăm lo bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tư vấn pháp luật, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nuôi ong, chăm sóc cây cảnh...
 
PGS.Ts Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
tặng Bức trướng cho Liên hiệp Hội Sơn La
 
Bên cạnh đó, đối với công tác xã hội, Liên hiệp Hội đã chủ động đóng góp tiền, quần áo ủng hộ bà con vùng lũ, vùng đặc biệt khó khăn. Phối hợp với Quỹ Hướng về cộng đồng trao 5 xuất học bổng chắp cánh cho 5 cháu học sinh nghèo tại huyện Vân Hồ (mỗi năm 3.600.000/1 cháu, hiện đã trao được 03 năm); tặng chăn màn, quần áo ấm và tủ sách với trên 80 đầu sách cho 05 trường tiểu học và THCS của huyện Vân Hồ. Tổ chức trao và chuyển trao quà của Ban Bí thư trung ương Đảng theo Kết luận số 59-KL/TW tới 01 trí thức tiêu biểu đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (Ông Hoàng Trần Nghịch, nguyên PCT Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh), đến nay đã tổ chức chuyển trao được 03 năm.
 
 
 
Đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bức trướng của UBND tỉnh cho Liên hiệp Hội 
 
Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp hội đã nhận được 03 cờ thi đua (01 Cờ thi đua của UBND tỉnh, 01 Cờ thi đua của Liên hiệp hội Việt Nam; 01 Cờ thi đua về công tác tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của Quỹ VIFOTEC); 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 02 Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam; 02 năm đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
Cá nhân: 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 cá nhân đạt Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 02 cá nhân được tôn vinh Trí thức khoa học công nghệ của Liên hiệp hội Việt Nam; 01 cá nhân là một trong 2 đại diện của các hội thành viên trong toàn quốc được Liên hiệp Hội Việt Nam đề cử tham dự gặp mặt trí thức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc doVăn phòng trung ương Đảng chủ trì, 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp hội Việt Nam.
Trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển trở thành tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”, Liên hiệp hội Sơn La, các hội thành viên và đội ngũ trí thức phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh, có vị thế và uy tín trong xã hội, đủ sức tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của trí thức khoa học công nghệ, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới, góp phần cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV.
 
 
 
Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
 

 

 

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Sơn La, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Thường vụ Liên hiệp Hội khóa III gồm 9 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Sơn La, khóa III.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lò Minh Hùng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ II, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khoa học, kỹ thuật nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghệ bảo vệ môi trường; Tổ chức hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học; tôn vinh trí thức, điển hình lao động sáng tạo của tỉnh.
 
 
Đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội
 
 
PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội
 
PGS.Ts Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Liên hiệp hội
 

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam đã tặng Bức trướng cho Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Sơn La; tặng Bằng khen 5 cá nhân và tặng 7 Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội. UBND tỉnh tặng Liên hiệp Hội Bức trướng và tặng Bằng khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

 

                                                                       Hải Thành
 
 

 

Số lần đọc : 478   Cập nhật lần cuối: 24/12/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10923749

Số người Onlne: 47