Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

Đề án KHCN phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La


 Đề án KHCN phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La


Sáng ngày 6/5/2020, tại hội trường Sở KH&CN tỉnh, Hội đồng tư vấn cấp tỉnh đã họp tuyển chọn đơn vị chủ trì Đề án KHCN cấp tỉnh về “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn la giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 và tầm nhín đến 2045”. Đây là đề án KHCN do UBND tỉnh đặt hàng; Đơn vị đăng ký chủ trì là Viện Khoa học Lao động và Xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Tiến sĩ Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng làm chủ nhiệm. Nhóm nghiên cứu gồm 2 Tiến sĩ, 5 thạc sĩ và 3 cử nhân.
Hội đồng Tư vấn tuyển chọn do ông Phan Đức Ngữ, CVCC, PCT Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh làm Chủ tịch. haiphanr biện là PGS, TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT, ông Trần Bình Minh, PGĐ Sở Nội vụ. Các ủy viên gồm đại diện Sở LĐTBXH, Sở KH&ĐT, Ban tổ chức tỉnh ủy, Trường cao đẳng Sơn La, lãnh đạo và chuyên viên Sở KH&CN.

 

 
Hội đồng nghe thuyết minh đề án
 
 
Bản thuyết trình của đơn vị đăng ký chủ trì nghiên cứu gồm:
I. Thông tin chung về Đề án. Gồm Mục tiêu của đề án; Tổng quan các công trình, đề án, chương trình... đã nghiên cứu và thực hiện liên quan đến đề án; Sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án mới do tỉnh đặt hàng.
Thời gian  nghiên cứu xây dựng đề án 12 tháng kể từ khi hợp đồng thực hiện.
II. Nội dung nghiên cứu: Gồm cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đề án; thực trạng phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020;  KInh nghiệm quốc tế và một số tỉnh của Việt |nam về phát triển nguồn nhân lực; Dự báo phát triển nguồn nhân lực Tỉnh Sơn la giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nội dung đề án phát triển nguồn nhân lực Tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045( gồm quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách); Kinh phí thực hiện đề án; Các chương trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển nguồn nhân lực.
III. Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp khai thác, sử dụng tư liệu, số liệu đã có của các nguồn với điều tra, khảo sát thực tế, hội thảo khoa học, lấy ý kiến của các chuyên gia, tham khảo kinh nghiệm của các tỉnh; Cách tiếp cận gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, với thị trường lao động và việc làm...
IV. Sản phẩm nghiên cứu: Các báo cáo chuyên đề, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, dự thảo đề án, bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Lao động-Xã hội.
Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ thuyết minh đầy đủ theo quy định, nội dung thuyết minh tương đối tốt, mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, nội dung và sản phẩm do tỉnh đặt hàng; Cơ quan chủ trì và đội ngũ nghiên cứu có trình độ, năng lực, thành tựu và kinh nghiệm nghiên cứu các vấn đề trực tiếp liên quan đến đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Sơn La. Hội đồng tham gia cần cụ thể hóa các chỉ tiêu đánh giá thực trạng, có so sánh với mặt bằng chung của cả nước và khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; Cụ thể hóa các chỉ số dự báo, các chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực theo từng giai đoạn; lãm rõ phương pháp lựa chọn mẫu các đối tượng điều tra khảo sát và các chỉ tiêu điều tra khảo sát phải bảo đảm đại diện; Tất cả đều phải gắn với thực tế thị trường và xu hướng phát triển của thị trường lao động và việc làm trong tỉnh, trong cả nước và hội nhập quốc tế. Kết quả nghiên cứu không chỉ phải được hội đồng KHCN nghiệm thu, mà sản phẩm chủ yếu là bản dự thảo đề án phải bảo đảm chất lượng, có căn cứ khoa học và thực tiễn, để ngành chức năng của tỉnh có thể sử dụng chuyển thể sang đề án tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền của Tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện.
Với hồ sơ hồ sơ thuyết minh đạt 82/100 điểm, Hội đồng đã nhất trí bỏ biếu Viện Khoa học Lao động và Xã hội trúng tuyển đơn vị chủ trì đề án. Hội đồng yêu cầu cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề án tiếp thu ý kiến hội đồng để hoàn thiện bản thuyết minh. Kinh phí cần dự toán chi tiết, cân đối giữa các mục chi theo quy định để thông qua tổ tư vấn của sở KH&CN, cùng sở tài chính thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt đơn vị trúng tuyển.

 

                                                                                                                Đức Trung
 
 
 

Số lần đọc : 1298   Cập nhật lần cuối: 07/05/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862241

Số người Onlne: 32