Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

Tập huấn công tác khoa giáo năm 2022


 

 

 

TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2022

 

Ngày 09 và 10 tháng 5 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác khoa giáo năm 2022 cho lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trong khối khoa giáo, cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh và các huyện, thành phố. Các nội dung tập huấn do Tiến sĩ Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề - Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Lê Đức Hoàng - Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực tiếp giảng dạy.

 

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

          Chương trình tập huấn gồm 04 chuyên đề: (1) Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, (2) Những nội dung cơ bản trong việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của ngành tuyên giáo địa phương trong công tác khoa giáo, (3) Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo và các sở, ngành, đơn vị trong khối khoa giáo, (4) Định hướng hoạt động Khoa học công nghệ trong công tác tuyên giáo ở địa phương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm của công tác khoa giáo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế phát triển của thế giới trong giai đoạn hiện nay, các đại biểu dự hội nghị được chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về công tác khoa giáo; nội dung, phương pháp của công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo với các sở, ngành, đơn vị trong khối khoa giáo và định hướng một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp.

          Trong lĩnh Giáo dục - Đào tạo bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04.11.2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong thời gian tới, công tác khoa giáo cần nghiên cứu quan điểm chỉ đạo của Đảng về việc phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của khoa học công nghệ mới; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Đối với hoạt động khoa học - công nghệ trong công tác tuyên giáo ở địa phương, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo là nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV để tham mưu cho Tỉnh ủy định hướng hoạt động khoa học - công nghệ; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo chất lượng công tác tham mưu có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, khách quan, trung thực đúng các quy định hiện hành của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị lần này là cơ hội để các cán bộ làm công tác tuyên giáo trong tỉnh học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động khoa giáo, các nội dung phối hợp giữa các ngành trong và ngoài khối khoa giáo, góp phần đưa công tác khoa giáo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Minh Nguyệt

 

Số lần đọc : 298   Cập nhật lần cuối: 11/05/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12860536

Số người Onlne: 18