Tin tức → Tin tức SUSTA

Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2021


 

 

 

Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2021
 

Ngày 25/11/2021, tại Khách sạn Hoa Ban Trắng, thành phố Sơn La, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) đã chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình Gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2021 (Chương trình Gặp mặt tôn vinh). Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, tôn vinh và trân trọng của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo.

Đến dự và chỉ đạo Chương trình Gặp mặt tôn vinh có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Lê Duy Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Tiến Việt, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Đồng chí Lò Hải Phan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Lường Minh Xuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.       
                        
Lễ tôn vinh trí thức và điển hình lao động sáng tạo tỉnh năm 2021
 
           Hiện nay, đội ngũ trí thức toàn tỉnh có khoảng 57.680 người; trong đó: Trí thức là cán bộ, công chức và viên chức 34.708 (Chiếm 60,1%), Trí thức làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức ngoài Nhà nước khoảng 22.972 người (Chiếm 39,9%). Toàn tỉnh có khoảng 34.630 trí thức có trình độ đại học và trên đại học; trong đó: Phó Giáo sư 05 người (tăng 01 so với năm 2020), tiến sỹ 129 người (tăng 17 người so với năm 2020); Bác sỹ chuyên khoa II là 46 người (tăng 01 so với năm 2020); thạc sỹ khoảng 1.330 người; chuyên khoa I khoảng 270 người. Đội ngũ trí thức giữ các cương vị lãnh đạo đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo các bước đột phá về nhiều mặt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ, tích cực tham mưu và thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Đội ngũ trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) thường xuyên quan tâm học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
 
 
Toàn cảnh buổi Lễ
 
Đội ngũ trí thức làm nòng cốt chủ trì các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực, phục vụ chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã tập trung xây dựng luận cứ khoa học cho các nghị quyết của các cấp ủy đảng, cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề ra các chủ trương, chính sách và điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều đóng góp quan trong trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 Hằng năm đội ngũ trí thức đã tích cực nghiên cứu đóng góp cho tỉnh hàng trăm ý tưởng, sáng kiến, đề tài được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội tốt. Tính từ tháng 10/2020 đến nay đội ngũ trí thức tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 55 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 47 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2020 sang, 08 nhiệm vụ mới; có thêm03 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nâng tổng số sản phẩm được bảo hộ là 24; có 51 công trình, giải pháp được công nhận sáng kiến cấp. Các sáng kiến đã trực tiếp góp phần cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, trong công tác quản lý, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, tăng năng suất lao động sản xuất và đời sống nhân dân.
Trong 7 năm qua, tỉnh Sơn La đã tôn vinh đã tôn vinh 560 lượt trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ. Năm nay có 58 cá nhân được tôn vinh với các thành tích, trong đó có: 1 Huân chương Độc lập hạng ba, 1 Huân chương lao động hạng nhất, 7 Nhà giáo ưu tú, 17 Thầy thuốc ưu tú, 2 Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 7 Bằng lao động sáng tạo, 2 chủ nhiệm công trình trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021, 1 nhà khoa học của nhà nông, 1 nông dân Việt Nam xuất sắc, 1 Giải thưởng Lý Tự Trọng, 1 giải thưởng Lương Định Của, 1 người thợ giỏi toàn quốc, 4 nhà giáo trẻ tiêu biểu và 12 học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia.        
Phát biểu tại Lễ tôn vinh, đồng chí Đặng Ngọc Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những thành tích của các trí thức tiêu biểu và những đóng góp của đội ngũ trí thức trong công cuộc kiến thiết và xây dựng tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xác định khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; quán triệt sâu sắc Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các phong trào trí thức, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tỉnh Sơn La phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu, tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến trong hoạch định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển của tỉnh. Đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật có hiệu quả vào thực tiễn...
           

Đ/c Đặng Ngọc Hậu - PCT UBND tỉnh và Ông Lê Duy Tiến trao cúp tôn vinh cho các trí thức được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhất.
 

Đ/c Đặng Ngọc Hậu - PCT UBND tỉnh và Ông Lê Duy Tiến trao cúp tôn vinh cho các trí thức được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và danh hiệu Thầy thuốc ưu tú
           
 
 
Đ/c Đặng Ngọc Hậu - PCT UBND tỉnh và Ông Lê Duy Tiến trao cúp tôn vinh cho các trí thức được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và danh hiệu Nhà giáo ưu tú
 

Đ/c Đặng Ngọc Hậu - PCT UBND tỉnh và Ông Lê Duy Tiến trao cúp tôn vinh cho các trí thức được tặng Bằng lao động sáng tạo và các giải thưởng khác
 
 
 Đ/c Đặng Ngọc Hậu - PCT UBND tỉnh và Ông Lê Duy Tiến trao cúp tôn vinh cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu, đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia.
 
           
Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quyết định tặng Bằng khen cho 25 cá nhân và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân nhằm khích lệ động viên đội ngũ trí thức, điển hình Lao động sáng tạo và tài năng trẻ của tỉnh tiếp tục phát huy phong trào học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo và cống hiến trong công cuộc kiến thiết xây dựng tỉnh Sơn La, góp phần nâng cao ý thức và truyền thống tôn vinh trí thức, lao động sáng tạo của toàn xã hội.
 
 
 
Đ/c Lò Hải Phan – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các trí thức tiêu biểu
 
 
Đ/c Lường Minh Xuấn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
trao Bằn khen của Liên đoàn lao động tỉnh cho các trí thức tiêu biểu
 

 

                                                        Tin Hữu Đức, ảnh Tuấn Đạt
 
 
 

Số lần đọc : 879   Cập nhật lần cuối: 26/11/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13152912

Số người Onlne: 30

Thông tin doanh nghiệp