Nghiên cứu → Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Thứ hạng hộ nghèo và cận nghèo tỉnh Sơn La năm 2018


 

  

 

Thứ hạng hộ nghèo và cận nghèo tỉnh Sơn La năm 2018

 

  Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Bộ LĐTBXH ra quyết định số  1052/QĐ-LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

      I. KHÁI QUÁT      

· Cả nước:

    + Tổng số hộ nghèo: 1.304.001 hộ;

    Trong đó: hộ nghèo về thu nhập là 1.167.439 hộ; hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 136.562 hộ;       Số hộ thoát nghèo 424.169, chiếm 1,73%; Số hộ tái nghèo 10.087, chiếm 0,04%; số hộ nghèo phát sinh mới 75.594, chiếm 0,4%.    

+ Tỷ lệ hộ nghèo: 5,23%.  

+ Tổng số hộ cận nghèo: 1.234.465 hộ;  

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo: 4,95%.

· Tỉnh Sơn La.

      + Số hộ nghèo 71.798 hộ đứng đầu cả nước và vùng TD&MNPB.

       Số thoát nghèo 16.067, chiếm 5,78%; Số hộ tái nghèo 1345, chiếm 0,48%; số hộ nghèo phát sinh 5.260, chiếm 1,86%.

     + Tỷ lệ hộ nghèo 25, 42%, đứng thứ 4 cả nước và vùng TD&MNPB

      + Số hộ cận nghèo 31.219 hộ, đứng thứ 7 cả nước và thứ 4 vùng TD&MNPB.

      + Tỷ lệ hộ cận nghèo 11,05%, đứng thứ 10 cả nước và thứ 7 vùng TD&MNPB.

          II.TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO CẢ NƯỚC NĂM 2018    

 
 
 
 
STT
 
 
 
 
 
TỈNH/TP
 
 
 
 
 
Tổng số hộ dân
 
 
 
 
 
Số hộ nghèo
 
 
Tỷ lệ %
 
 
 
 
Số hộ cận nghèo
 
 
Tỷ lệ %
 
 
 
 
Cả nước
 
 
24.945.432
 
 
 
 
 
1.304.001
 
 
 
 
 
5,23
 
 
 
 
 
1.234.465
 
 
 
 
 
4,95
 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
Miền núi Đông Bắc
 
 
 
 
 
2.704.624
 
 
 
 
 
326.845
 
 
 
 
 
12,08
 
 
 
 
 
229.749
 
 
 
 
 
8,49
 
 
1
 
Hà Giang
 
179.938
 
56.083
 
31,17
 
22.873
 
12,71
 
2
 
Tuyên Quang
 
208.006
 
31.983
 
15,38
 
27.654
 
13,29
 
3
 
Cao Bằng
 
126.529
 
38.987
 
30,81
 
17.125
 
13,53
 
4
 
Lạng Sơn
 
193.147
 
30.583
 
15,83
 
21.267
 
11,01
 
5
 
Thái Nguyên
 
323.933
 
20.705
 
6,39
 
24.818
 
7,66
 
6
 
Bắc Giang
 
454.733
 
33.156
 
7,29
 
32.100
 
7,06
 
7
 
Lào Cai
 
168.326
 
27.364
 
16,26
 
19.680
 
11,69
 
8
 
Yên Bái
 
212.889
 
37.634
 
17,68
 
20.157
 
9,47
 
9
 
Phú Thọ
 
404.432
 
28.667
 
7,09
 
26.134
 
6,46
 
10
 
Quảng Ninh
 
353.014
 
4.248
 
1,20
 
8.526
 
2,42
 
11
 
Bắc Kạn
 
79.677
 
17.435
 
21,88
 
9.415
 
11,82
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
Miền núi Tây Bắc
 
 
 
 
 
722.671
 
 
 
 
 
175.121
 
 
 
 
 
24,23
 
 
 
 
 
84.985
 
 
 
 
 
11,76
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
Sơn La
 
 
 
 
 
282.427
 
 
 
 
 
71.798
 
 
 
 
 
25,42
 
 
 
 
 
31.219
 
 
 
 
 
11,05
 
13
 
Điện Biên
 
127.667
 
47.336
 
37,08
 
12.483
 
9,78
 
14
 
Lai Châu
 
96.851
 
24.195
 
24,98
 
10.771
 
11,12
 
15
 
Hòa Bình
 
215.726
 
31.792
 
14,74
 
30.512
 
14,14
 
 
 
 
III
 
 
 
 
 
Đồng bằng sông Hồng
 
 
 
 
 
6.081.988
 
 
 
 
 
110.804
 
 
 
 
 
1,82
 
 
 
 
 
155.510
 
 
 
 
 
2,56
 
 
16
 
Bắc Ninh
 
344.358
 
5.593
 
1,62
 
7.468
 
2,17
 
17
 
Vĩnh Phúc
 
327.315
 
6.921
 
2,11
 
9.804
 
3,00
 
18
 
Hà Nội
 
2.009.649
 
11.901
 
0,59
 
7.528
 
0,37
 
19
 
Hải Phòng
 
582.746
 
8.223
 
1,41
 
14.902
 
2,56
 
20
 
Nam Định
 
610.597
 
13.106
 
2,15
 
38.898
 
6,37
 
21
 
Hà Nam
 
275.908
 
7.540
 
2,73
 
11.595
 
4,20
 
22
 
Hải Dương
 
602.836
 
15.255
 
2,53
 
19.292
 
3,20
 
23
 
Hưng Yên
 
390.336
 
9.953
 
2,55
 
10.766
 
2,76
 
24
 
Thái Bình
 
636.946
 
21.361
 
3,35
 
20.151
 
3,16
 
25
 
Ninh Bình
 
301.297
 
10.951
 
3,63
 
15.106
 
5,01
 
 
 
 
IV
 
 
 
 
 
Bắc Trung Bộ
 
 
 
 
 
3.018.780
 
 
 
 
 
182.181
 
 
 
 
 
6,03
 
 
 
 
 
250.245
 
 
 
 
 
8,29
 
 
26
 
Thanh Hóa
 
982.243
 
54.918
 
5,59
 
94.175
 
9,59
 
27
 
Nghệ An
 
936.975
 
51.949
 
5,54
 
81.669
 
8,72
 
28
 
Hà Tĩnh
 
377.787
 
26.140
 
6,92
 
24.833
 
6,57
 
29
 
Quảng Bình
 
247.658
 
17.298
 
6,98
 
23.392
 
9,45
 
30
 
Quảng Trị
 
172.804
 
16.723
 
9,68
 
11.316
 
6,55
 
31
 
Thừa Thiên Huế
 
301.313
 
15.153
 
5,03
 
14.860
 
4,93
 
 
 
 
V
 
 
 
 
 
Duyên hải miền Trung
 
 
 
 
 
2.189.830
 
 
 
 
 
142.139
 
 
 
 
 
6,49
 
 
 
 
 
128.822
 
 
 
 
 
5,88
 
 
32
 
TP. Đà Nằng
 
254.125
 
2.578
 
1,01
 
1.156
 
0,45
 
33
 
Quảng Nam
 
416.624
 
31.537
 
7,57
 
13.841
 
3,32
 
34
 
Quảng Ngãi
 
355.412
 
33.381
 
9,39
 
27.843
 
7,83
 
35
 
Bình Định
 
428.705
 
30.067
 
7,01
 
26.191
 
6,11
 
36
 
Phú Yên
 
258.863
 
15.150
 
5,85
 
23.378
 
9,03
 
37
 
Khánh Hòa
 
303.597
 
15.035
 
4,95
 
20.587
 
6,78
 
38
 
Ninh Thuận
 
172.504
 
14.391
 
8,34
 
15.826
 
9,17
 
VI
 
Tây Nguyên
 
1.399.574
 
145.020
 
10,36
 
110.751
 
7,91
 
39
 
Gia Lai
 
347.372
 
34.873
 
10,04
 
34.956
 
10,06
 
40
 
Đắk Lắk
 
446.297
 
57.180
 
12,81
 
43.376
 
9,72
 
41
 
Đắk Nông
 
156.010
 
21.070
 
13,51
 
9.715
 
6,23
 
42
 
Kon Tum
 
132.187
 
22.851
 
17,29
 
8.700
 
6,58
 
43
 
Lâm Đồng
 
317.708
 
9.046
 
2,85
 
14.004
 
4,41
 
 
 
 
VII
 
 
 
 
 
Đông Nam Bộ
 
 
 
 
 
4.220.542
 
 
 
 
 
24.681
 
 
 
 
 
0,58
 
 
 
 
 
30.241
 
 
 
 
 
0,72
 
 
44
 
TP. Hồ Chí Minh
 
1.995.882
 
0
 
0,00
 
0
 
0,00
 
45
 
Bình Thuận
 
304.886
 
8.289
 
2,72
 
15.343
 
5,03
 
46
 
Tây Ninh
 
299.691
 
2.976
 
0,99
 
4.633
 
1,55
 
47
 
Bình Phước
 
242.513
 
8.614
 
3,55
 
6.617
 
2,73
 
48
 
Bình Dương
 
294.573
 
0
 
0,00
 
0
 
0,00
 
49
 
Đồng Nai
 
808.961
 
3.150
 
0,39
 
1.397
 
0,17
 
50
 
Bà Rịa - Vũng Tàu
 
274.036
 
1.652
 
0,60
 
2.251
 
0,82
 
 
 
 
VIII
 
 
 
 
 
Đồng bằng Sông Cửu Long
 
 
 
 
 
4.607.423
 
 
 
 
 
197.210
 
 
 
 
 
4,28
 
 
 
 
 
244.162
 
 
 
 
 
5,30
 
 
51
 
Long An
 
410.318
 
9.108
 
2,22
 
13.998
 
3,41
 
52
 
Đồng Tháp
 
445.396
 
19.077
 
4,28
 
27.156
 
6,10
 
53
 
An Giang
 
544.625
 
19.989
 
3,67
 
31.690
 
5,82
 
54
 
Tiền Giang
 
472.571
 
16.097
 
3,41
 
18.024
 
3,81
 
55
 
Bến Tre
 
386.306
 
23.470
 
6,08
 
17.695
 
4,58
 
56
 
Vĩnh Long
 
279.672
 
7.363
 
2,63
 
12.549
 
4,49
 
57
 
Trà Vinh
 
275.817
 
16.414
 
5,95
 
23.046
 
8,36
 
58
 
Hậu Giang
 
201.846
 
14.489
 
7,18
 
10.123
 
5,02
 
59
 
Cần Thơ
 
323.712
 
4.951
 
1,53
 
11.421
 
3,53
 
60
 
Sóc Trăng
 
323.415
 
27.154
 
8,40
 
38.401
 
11,87
 
61
 
Kiên Giang
 
440.442
 
18.252
 
4,14
 
20.597
 
4,68
 
62
 
Bạc Liêu
 
205.228
 
8.818
 
4,30
 
11.458
 
5,58
 
63
 
Cà Mau
 
298.075
 
12.028
 
4,04
 
8.004
 
2,69
 

                                                                              Phan Đức (tổng hợp, phân tích) 
 

 

                                                                  Nguồn: Quyết định 1052/QĐ-BLĐTBH.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần đọc : 2238   Cập nhật lần cuối: 05/08/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12861899

Số người Onlne: 40