Văn bản → Thông báo

Thông báo số 2053-TB/TU về việc xin ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
 
 
 
 
TỈNH UỶ SƠN LA
*
Số 2053-TB/TU 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
về việc xin ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
 
-----
  
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ tỉnh ủy trân trọng xin ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 (có dự thảo Báo cáo chính trị kèm theo). 
- Thời gian xin ý kiến: từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 25/8/2020.
- Ý kiến góp ý xin gửi về Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ; địa chỉ: Tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La để tổng hợp theo Kết luận số 895-KL/TU ngày 19/02/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Hướng dẫn số 05-HD/VPTU ngày 19/02/2020 của Văn phòng tỉnh ủy.
(Địa chỉ liên hệ: đồng chí Mai Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, số điện thoại: 02123.852.057; di động: 0904.201.968).
Ban Thường vụ tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.
 
Nơi nhận:  
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ, 
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ,  
- Các huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc,  
- Báo Sơn La; Đài PT-TH tỉnh,   
- Trung tâm thông tin Văn phòng UBND tỉnh, 
- Tiểu ban Văn kiện Đại hội XV, 
- Lưu.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
 
PHÓ BÍ THƯ
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Đắc Quỳnh
 
 
 
 
* Dự thảo Báo cáo chính trị BCH khóa XIV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV
(Kèm theo Thông báo số 2053-TB/TU):
 

 

Số lần đọc : 1531   Cập nhật lần cuối: 12/08/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13177014

Số người Onlne: 32

Thông tin doanh nghiệp