Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Thay đổi cách xếp lương giáo viên từ Mầm non đến Trung học cơ sở công lập; giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học


 

 

 

Thay đổi cách xếp lương giáo viên từ Mầm non đến Trung học cơ sở công lập; giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
 
Ngày 02 tháng 02 năm 2021 bộ giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số 01/2021- BGDĐT, quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021-BGDĐT, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021-BGDĐT, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư số 04/2021-BGDĐT, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. Các Thông tư này thay thế  Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành năm 2015và có hiệu lực thi hành từ tháng 20/3/2021, cụ thể:
 
1. Từ ngày 20/3/2021 cách xếp lương cho giáo viên từ mần non đến trung học cơ sở công lập theo chức danh nghề nghiệp được áp dụng như sau.
- Giáo viên mầm non áp dụng hệ số từ 2,1 - 6,38 (Mức hiện nay đang áp dụng hệ số lương cho đối tượng này từ 1,86- 4,98).
https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2021/02/24/luong-giao-vien-mam-non_2402101256.png
 
 
- Giáo viên tiểu học áp dụng từ 2,34 – 6,78 (Mức hiện nay đang áp dụng hệ số cho đối tượng này 1,86- 4,98).
https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2021/02/24/luong-giao-vien-tieu-hoc_2402101256.png
 
 
- Giáo viên trung học cơ sở áp dụng hệ số lương từ 2,34 - 6,78 (Mức đang áp dụng hệ số cho đối tượng này 2,1- 6,38).

 https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Images/Original/2021/02/24/luong-giao-vien-cap02_2402101255.png

 
2. Từ ngày 20/3/2021 giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Trước đây theo các quy định cũ, giáo viên các cấp học, các hạng chức danh nghề nghiệp, ở các vùng miền khác nhau đều phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 đến bậc 3 và yêu cầu về trình độ tin học ở mức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Đối với cấp học phổ thông, giáo viên dạy ngoại ngữ được yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai tương ứng như trình độ ngoại ngữ của các giáo viên khác.
Theo các thông tư số 01,02,03.04/2021-BGDĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục & đào tạo, trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên chỉ yêu cầu:có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao”.

 

Như vậy, khi 04 thông thông tư có hiệu lực, người được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập sẽ không bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 
                                                                                         Phạm Hà (Biên tập - Giới thiệu)
 

CT LHH

Số lần đọc : 1001   Cập nhật lần cuối: 11/06/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12639757

Số người Onlne: 27