Nghiên cứu → Doanh nghiệp - Sáng tạo

Spin-off trường đại học - Khởi nghiệp từ môi trường học thuật (Phần I)


 

 
 
SPIN-OFF TRƯỜNG ĐẠI HỌC - KHỞI NGHIỆP TỪ MÔI TRƯỜNG HỌC THUẬT (PHẦN I)
  
Trong những thập kỷ gần đây, tinh thần khởi nghiệp kinh doanh trong địa hạt học thuật đang dần trở nên rõ nét và các trường đại học cũng được coi là nơi kiến tạo nên các công ty công nghệ cao.
Tại các nước có thế mạnh về khoa học công nghệ, các công ty spin-off của trường đại học không chỉ góp phần tạo ra khối tài sản lớn cho trường, mà còn giúp trường đại học thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo của mình tốt hơn, xúc tiến chuyển giao kiến thức và công nghệ của trường đại học hiệu quả hơn và đồng thời thúc đẩy động lực nghiên cứu khoa học trong trường. Spin-off trường đại học có thể giữ vai trò là nhà tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học của trường và thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ từ các trường đại học tới thị trường nhanh hơn, vì thế góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Quan trọng hơn, spin-off trường đại học tạo ra việc làm cho nhân lực giỏi, góp phần ngăn chặn thất thoát và lãng phí nhân tài. Chính vì những ý nghĩa tích cực đó, spin-off trường đại học đang ngày càng được tích cực thúc đẩy hình thành trong các trường đại học.
Với xu hướng ngày càng chú trọng tới mối liên kết giữa khoa học, công nghệ với các spin-off trong trường, trường đại học đang chuyển từ vai trò truyền thống là nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến kiến thức sang một vai trò nâng cao hơn là tạo ra các spin-off và thúc đẩy tinh thần kinh doanh trong trường đại học.
Spin-off trường đại học là gì?
Theo học giả Pirnay và cộng sự (2003), "spin-off" là một khái niệm mơ hồ và chung chung bao gồm nhiều loại hình công ty khởi nghiệp trong đó spin-off trường đại học chỉ đại diện cho một loại cụ thể. Spin­off trường đại học có thể bao gồm những đặc điểm nổi bật sau đây:
1. Tổ chức mẹ nơi sinh ra đổi mới sáng tạo đó phải là một trường đại học hoặc tổ chức học thuật,
2. Spin-off của trường đại học phải có đầu ra dưới dạng là một thực thể có tư cách pháp nhân riêng biệt chứ không phải là một cơ quan mở rộng hay được kiểm soát của trường đại học,
3. Thực thể mới này phải khai thác tri thức được tạo ra từ các hoạt động học thuật hoặc các mục đích theo đuổi học thuật,
4. Spin-off nên nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận và thương mại hóa công nghệ.
Vai trò của Spin-off trường đại học
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, mặc dù hiện tại trên thế giới spin-off trường đại học vẫn chưa được phổ biến lắm, nhưng chúng rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, thương mại hóa công nghệ của trường và giúp các trường nâng cao sứ mệnh thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy của mình. Dưới đây là một số lợi ích tiềm năng của spin­off trường đại học:
Thúc đẩy phát triển kinh tế
Spin-off trường đại học đóng góp phát triển kinh tế của địa phương. Thứ nhất, chúng tạo các cơ hội kinh doanh bằng cách chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành công nghệ khả thi dẫn đến tạo ra các giải pháp thị trường. Thứ hai, spin-off thường tiến hành hầu hết các các hoạt động cơ bản của họ tại địa phương (ví dụ: thuê, tìm nguồn cung ứng, sản xuất) và do đó tạo hiệu ứng cấp số nhân đáng kể lên hoạt động kinh tế địa phương. Các spin-off thường xuyên đóng vai trò là chất xúc tác đối với việc hình thành về mặt địa lý các cụm công ty mới ở các công nghệ cụ thể.
Thương mại hóa công nghệ trường đại học
Các spin-off trường đại học thường tận dụng các công nghệ của trường, những công nghệ mà trong hoàn cảnh khác có lẽ đã không được phát triển. Các nhà nghiên cứu đã xác định được hai cách mà spin­off nâng cao sự phát triển của công nghệ:
1. Spin-off mang lại một cơ chế để các công ty thương mại hóa các phát minh có độ không chắc chắn cao, vốn không thu hút được sự quan tâm từ các tổ chức lớn hơn khác,
2. Spin-off mang lại một cách thức để đảm bảo sự tham gia của nhà phát minh vào việc phát triển tiếp theo các công nghệ trường đại học, điều này rất quan trọng khi công nghệ dựa trên kiến thức ngầm.
 
Các spin-off trường đại học cũng mang lại các cơ chế hiệu quả để lôi kéo người phát minh ra công nghệ tham gia vào quá trình thương mại hóa, vốn là điều kiện cần để phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ từ công nghệ của trường đại học. Spin-off trường đại học thu hút được sự tham gia của nhà phát minh bởi vì nhiều nhà khoa học nhận thấy rằng spin-off là nơi làm việc tốt hơn so với các công ty trưởng thành, nơi các dự án có thể kém thu hút hoặc mang tính thách thức hơn. Kết quả là, các nhà phát minh có xu hướng làm việc với các công ty mới đang tìm cách thương mại hóa các phát minh ở trường đại học của họ hơn là làm việc với các công ty trưởng thành tìm cách thương mại hóa sáng chế của họ.
Bên cạnh đó, các công ty khởi nghiệp thường tập trung vào phát triển công nghệ còn các nhà nghiên cứu trường đại học có xu hướng quan đến phát triển công nghệ nhiều hơn là các khía cạnh khác trong kinh doanh. Ngoài ra, cổ phần sở hữu cũng là một công cụ hấp dẫn để lôi cuốn nhà phát minh tham gia vào các spin-off hơn so với các hình thức thưởng khác. Spin-off có thể mang lại cho các nhà phát minh cổ phần dễ dàng hơn so với các công ty trưởng thành.
 
 
 
Các công ty spin-off có sức sống mạnh mẽ
So với các công ty khác, spin-off trường đại học có tỷ lệ sống sót cao hơn, có nghĩa là chúng có thể cung cấp việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra của cải xã hội nhiều hơn. Một cuộc khảo sát trên 3.376 spin-off trường đại học, được thành lập từ năm 1980 đến 2000 ở Mỹ, cho thấy 68% trong số này có thể hoạt động đến năm 2001.
Các spin-off trường đại học có tỷ lệ thành công cao hơn chủ yếu là do các yếu tố sau. Thứ nhất, các học giả trường đại học phải chịu mất mát lớn khi từ bỏ công việc mang tính học thuật, vì vậy họ bắt buộc phải lập các kế hoạch kinh doanh hợp lý cho spin-off của mình. Thứ hai, các spin-off trường đại học có lợi thế về kỹ thuật, bởi vì chúng sở hữu các đổi mới công nghệ đang được bảo hộ sáng chế hoặc ở trong giai đoạn tri thức ngầm. Ví dụ, từ năm 1980 đến 1996 MIT đã thành lập 134 spin-off, trong đó đợt IPO của 24 công ty cao hơn 257 lần so với các công ty mới trung bình. Các spin-off trường đại học bình thường cũng phát hành cổ phiếu sớm hơn so với các công ty thông thường. Nghiên cứu cho thấy hơn 8% spin-off trường đại học Mỹ là các công ty niêm yết. Thứ ba, các spin-off trường đại học có thể nhận được hỗ trợ của các vườn ươm doanh nghiệp của trường. Ví dụ, ở Canada, Đại học Saskatchewan cung cấp tới 25.000 USD tài trợ khởi nghiệp ban đầu cho mỗi dự án phát triển công nghệ. Tỷ lệ sống sót cao của các spin-off đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của các doanh nhân xuất thân từ trường đại học, cải thiện tỷ lệ khởi nghiệp thành công của các trường và chứng minh tiềm năng to lớn của các thành tựu nghiên cứu khoa học của các trường đại học.
- Spin-off của trường đại học và sứ mệnh nghiên cứu và giảng dạy
Thu hút và giữ chân giảng viên chuyên môn khoa học, kỹ thuật giỏi có thể là một thách thức lớn và spin-off trường đại học có thể góp phần giải quyết hai vấn đề này. Bằng cách cho phép giảng viên có thêm thu nhập từ cổ phần sở hữu trong các công ty của họ, trường đại học đã đưa ra một cơ chế tài chính để giữ chân và tuyển dụng giảng viên, đặc biệt là trong các lĩnh vực y sinh, nơi mà cách tiếp cận này tương tự như việc sử dụng các kế hoạch thực hành phổ biến với các giảng viên lâm sàng ở các trường y khoa. Ở ngành khoa học sinh học, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng cho phép giảng viên thành lập spin-off sẽ làm giảm số lượng giảng viên rời trường đại học để nhận những công việc được trả lương cao hơn trong doanh nghiệp.
Spin-off trường đại học là công cụ hiệu quả để chuyển giao công nghệ của trường, góp phần không chỉ trực tiếp tạo ra nguồn tài chính cho trường, cải thiện tầm nhìn của trường đại học, mà còn cung cấp các khóa học bổ sung nâng cao và các cơ hội hoạt động thực hành để thu hút những sinh viên giỏi nhất và đem lại cho giáo viên cơ hội tăng thu nhập để thu hút và giữ chân những giáo viên sáng tạo nhất. Spin-off trường đại học cũng có thể tạo việc làm cho những người có trình độ học vấn, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước./.
 
Theo Phương Anh - Bản tinKhởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 37.2021 
 

 

 

Số lần đọc : 100   Cập nhật lần cuối: 24/11/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11669112

Số người Onlne: 25