Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

Sơn La tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường trong lĩnh vực công thương


 

 

 

Sơn La tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường trong lĩnh vực công thương
 
 
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề lớn, đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng lớn, mang tính quyết định tới sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) thông qua ngày 3-6-2013. Nội dung này cũng được Quốc hội khóa 14 cụ thể bằng việc ban hành Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17/11/2020 và các văn bản dưới luật nhắm tới mục tiêu đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương, nhằm duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.
          Thực hiện kế hoạch hoạt động, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm công nghệ Mỏ và Môi Trường thuộc trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường thuộc lĩnh vực công thương (Ngày 23/11/2021) cho Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn liên quan đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp các huyện, thành phố; Lãnh đạo và cán bộ quản lý các doanh nghiệp, chủ cơ sở, người lao động trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp.
 

           

Đồng chí Nguyễn Đình Phong - Phó Giám đốc Sở Công Thương Phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Hội nghị được tổ chức bằng hai hình thức đồng thời, trực tiếp và online đảm bảo an toàn trong tình hình dịch Covid-19. Tại Hội nghị, Tiến sỹ Đỗ Hoàn - Trung tâm công nghệ Mỏ và Môi trường thuộc trường Đại học Mỏ - Địa chất đã truyền đạt tới các học viên những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực ngày 1-1-2022 với nhiều điểm mới rất quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước;
 
 
Tiến sỹ Đỗ Hoàn truyền tải tới các đại biểu dự Hội nghị những nội dung cơ bản nhất về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương
 
Đặc biệt, giảng viên đã triển khai những quy định về công tác quản lý bảo vệ môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án: Công tác quản lý bảo vệ môi trường giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư; Công tác quản lý bảo vệ môi trường giai đoạn triển khai thi công xây dựng; Công tác quản lý bảo vệ môi trường giai đoạn hoạt động và các vấn đề pháp lý liên quan tới quan trắc, xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường… Giảng viên cũng đã có những chia sẻ về thực tiễn công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương ở các địa phương trong cả nước cũng như một số nước trên thế giới; giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của đại biểu dự Hội nghị.
Thông qua Hội nghị, Sở Công Thương đã tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, hạn chế tác động xấu đến môi trường.

 

                                                                                                        Hồng Hạnh
 
 

 

Số lần đọc : 594   Cập nhật lần cuối: 09/12/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867551

Số người Onlne: 58