Giải thưởng-Hội thi → Các Giải thưởng khác

Sơn La có 10 cá nhân được Hội đồng cấp Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2021


 

Sơn La có 10 cá nhân được Hội đồng cấp Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2021

 

Ngày 15/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 1986/BVHTTDL-TĐKT về việc đăng danh sách cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh sách “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Văn bản nêu rõ thực hiện quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin đăng danh sách 71 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 600 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, trình Hội đồng cấp Nhà nước lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 05/7/2021 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Theo danh sách lần này, tỉnh Sơn La có 02 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 08 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể gồm:

 

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

 
STT
 
Họ và tên nghệ nhân
 
Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ
1
NNƯT Điêu Văn Minh
Nghệ thuật trình diễn dân gian.
2
NNƯT Lò Văn Lả (Lò Văn Muôn)
Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian
 

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

 
STT
 
Họ và tên nghệ nhân
 
Loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ
1
Bà Lừ Thị Pe
Nghệ thuật trình diễn dân gian.
2
Ông Lừ Văn Chiến (Lừ Chiến)
Tiếng nói, chữ viết.
3
Ông Lường Văn Kít (Lường Văn Hoạt)
Tiếng nói, chữ viết.
4
Ông Đặng Văn Mình
Tiếng nói, chữ viết.
5
Ông Lò Văn Thụn
Nghệ thuật trình diễn dân gian.
6
Ông Hoàng Văn Quyết
Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng.
7

Ông Quàng Văn Tói

Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

8

Ông Quàng Văn Dỉnh

Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

 

Hải Thành

 

 

Số lần đọc : 848   Cập nhật lần cuối: 23/06/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13172703

Số người Onlne: 48

Thông tin doanh nghiệp