Nghiên cứu → Lịch sử

Năm hợi với những sự kiện trọng đại của Bác Hồ và Đảng ta


 

 

 

NĂM HỢI VỚI NHỮNG SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA BÁC HỒ VÀ ĐẢNG TA


                                                                                           Nguyễn Văn Thanh

 

Suốt thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, nhiều sự kiện trọng đại trong cuộc đời Bác Hồ và trong cách mạng do Đảng ta tổ chức, lãnh đạo diễn ra vào năm Hợi. Năm Tân Hợi 1911, tháng 6/1911, Người bắt đầu đi ra tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng. Suốt 30 năm hoạt động, Người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm Quý Hợi 1923, Người tham gia nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa, Người tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa; Sử dụng báo chí Pháp tấn công chủ nghĩa thực dân - đáng chú ý Người là Chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Le Paria (Người cùng khổ). Ngày 30/6/1923, Người đến Liên Xô và bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, về chế độ xã hội chủ nghĩa ngay trên đất nước Lênin vĩ đại. Tại Đại hội lần thứ I Quốc tế Nông dân (10/1923), Người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân. Năm Ất Hợi 1935, Đại Hội Đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương. Diễn ra từ ngày 27 đến 31-3-1935 tại phố Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự có 13 đại biểu chính thức thay mặt cho 500 Đảng viên trong nước và các đảng bộ ở nước ngoài. Năm Đinh Hợi 1947, đêm 13 tháng 1 năm 1947, tức là ngày 23 tháng Chạp, đúng ngày ông Táo lên chầu trời, Bác Hồ bí mật lặng lẽ rời xã Xuyên Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (cũ), chuyển đến xã Cầu Kiệm, huyện Quốc Oai tỉnh Sơn Tây (nay là huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội), tiếp tục chặng đường trường kỳ kháng chiến. Cuối năm Đinh Hợi 1947 với chiến thắng thu đông, đánh bại chiến lược phản công của thực dân Pháp, quân ta mở rộng hậu phương, xây dựng lực lượng chuẩn bị làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Năm Kỷ Hợi 1959, là năm có nhiều sự kiện lịch sử nhất: 1-Tháng 01 năm 1959, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 khóa II đã ra Nghị quyết về đường lối cách mạng Miền Nam, nghị quyết khẳng định “Con đường cơ bản của cách mạng Miền Nam ở Việt Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, con đường đó là sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc, phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”. Có thể nói, sự ra đời của Nghị quyết là một bước ngoặc lịch sử của cách mạng Miền Nam, là nguyện vọng, sự trông chờ suốt nhiều năm của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Miền Nam nói riêng. 2- Tuyến vận tải quân sự chiến lược 559 (sau này là đường mòn Hồ Chí Minh) được thành lập với nhiệm vụ vận chuyển cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo cơ động lực và đưa đón cán bộ vào ra giữa bốn chiến trường A, B, C, K. 3-Ngày 9 tháng 5 năm 1959: “Quốc hội” của chính quyền Ngô Đình Diệm đưa ra đạo luật số 10 năm 1959 đem máy chém đi khắp miền Nam để tăng cường tàn sát những người cách mạng. Năm Tân Hợi 1971, Mỹ-Ngụy mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 ở đường 9-Nam Làò (Địa bàn chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào có chiều dài khoảng 90km (từ Đông Hà, Quảng Trị đến Sê-pôn, Xa-va-na-khẹt), rộng khoảng 60km (từ Mường Trương đến Mường Noòng), chủ yếu là rừng, đồi, núi trống trải). Sau 43 ngày đêm chiến đấu, quân ta đánh bại cuộc hành quân này, giáng một đòn quyết định vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Ních-Xơn. Năm Ất Hợi 1995, là năm cuối cùng thục hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 1991-1995 do Đại Hội VII đề ra. Đảng ta nhận định: Sau mười năm thực hiện đường lối đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, đất nước đã vượt qua giai đoạn thử thách gay go. Công cuộc đổi mới thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra cho 5 năm 1991 - 1995 được hoàn thành về cơ bản. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế -xã hội.Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị những tiền đề cho CNH đã cơ bản hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. Năm Đinh Hợi 2007, nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua (8,5%), tạo khả năng hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. Ngày 16 tháng 10 năm 2007, Việt Nam đã được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 với số phiếu tín nhiệm cao. Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của đất nước ta, khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế của Đảng và nhà nước ta, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm Kỷ Hợi 2019, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/20190). Năm 2018 tăng trưởng GDP đạt 6,8%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát. Những kết quả đó đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016-2020.

Tài liệu tham khảo: Đảng Cộng sản Việt Nam -Chặng đường qua hai thế kỷ, NXB, CTQG, HN, 2006. 

 

 

Số lần đọc : 1786   Cập nhật lần cuối: 06/02/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867593

Số người Onlne: 48