Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Những sai phạm khó tưởng tượng trong đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học


 

 

 

Những sai phạm khó tưởng tượng trong đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học

 

Mới đây, ngày 01 tháng 5 năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về sai phạm tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Học viện khoa học xã hội (Đơn vị trực thuộc) trong 5 năm 2015-2019.  

Theo đó, hai đơn vị đã có nhiều sai phạm thật khó tưởng tượng, nhất là trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

1. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trụ sở chính Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Số 1, Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

 

Viện Hàn lâm  là nơi  tập trung tinh hoa nghiên cứu của quốc gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với gần 40 đơn vị trực thuộc (Viện, Học viện, Trung tâm), với 2000 người, trong đó hơn 700 cán bộ có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ.

Viện Hàn lâm có nhiều sai phạm về nghiên cứu khoa học. Cụ thể: 

Trong 5 năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (bao gồm gần 40 viện, học viện  và Trung tâm nghiên cứu) đã tổ chức thực hiện được 3.000 đề tài nhiệm vụ, trong đó có 500 đề tài khoa học cấp bộ, cấp Nhà nước, chiếm 16,7%, còn lại chủ yếu là đề tài cấp cơ sở, chiếm 83,3%.

Viện Hàn lâm đã ban hành các quy chế quản lý khoa học nhưng nội dung còn nhiều bất cập, không hợp lý, dẫn đến các đơn vị cấp dưới không tiếp thu kịp thời, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Quy trình thực hiện nhiều đề tài không đúng quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, quy chế quản lý khoa học.

Nhiều đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài sử dụng lại một phần, có đề tài sử dụng lại nhiều nội dung của đề tài, nhiệm vụ đã được nghiên cứu trước (cùng chủ nhiệm) không đúng quy chế quản lý khoa học, xảy ra ở phần lớn các đơn vị được thanh tra"

Chất lượng nghiên cứu nhiều đề tài không đảm bảo. Có 3 đề tài, nhiệm vụ không có đóng góp về khoa học cho xã hội; có 7 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Viện Hàn lâm nhưng được phê duyệt dưới dạng đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và bố trí kinh phí để thực hiện không hợp lý; 37 đề tài, nhiệm vụ cấp bộ do Văn phòng chủ trì chưa được tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở trước khi nghiệm thu cấp bộ; 18 đề tài, nhiệm vụ cấp bộ nhưng không nghiệm thu cấp bộ; 29 đề tài, nhiệm vụ trùng thời gian; 30 hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ không đúng thành phần; 55 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp bộ được giao cho cá nhân ngoài đơn vị chủ trì; 191 hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở không đúng thành phần; 75 đề tài, nhiệm vụ nghiệm thu chậm tiến độ…

Nghiệm thu nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở bất thường, diễn ra trong cùng một ngày tại một số đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trong đó, tại Viện Nghiên cứu châu Âu, chỉ với một hội đồng khoa học đã nghiệm thu 18 đề tài trong ngày 06.12.2016, 18 đề tài trong ngày 12.12.2017, 16 đề tài vào ngày 05.12.2018 và 15 đề tài vào ngày 25.11.2019. Tại Viện Ngôn ngữ học, chỉ với 2 hội đồng khoa học đã nghiệm thu 13 đề tài vào ngày 17.12.2018 và 22 đề tài trong ngày 19.11.2019. Viện Sử học đã nghiệm thu 07 đề tài trong vòng 01 buổi chiều 13.01.2019 và 11 đề tài trong ngày 15.11.2019 chỉ với 2 hội đồng.

Các đề tài có sản phẩm cụ thể nhưng hoạt động chưa hiệu quả (4 đề tài của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin). Nhiều đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài sử dụng lại một phần, có đề tài sử dụng lại nhiều nội dung của đề tài, nhiệm vụ đã được nghiên cứu trước (cùng chủ nhiệm), không đúng quy chế quản lý khoa học, xảy ra ở phần lớn các đơn vị được thanh tra: Viện Xã hội học 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp cơ sở; Viện Nghiên cứu Châu Âu 01 đề tài cấp cơ sở; Viện Nghiên cứu con người 1 đề tài cấp cơ sở; Viện Sử học 4 đề tài cấp cơ sở; Viện Văn học 01 đề tài cấp cơ sở; Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 3 đề tài cấp cơ sở, 01 đề tài cấp Bộ; Viện Ngôn ngữ 03 đề tài cấp cơ sở; Viện Triết học 01 đề tài cấp cơ sở.

2. Học viện khoa học xã hội

Học viện Khoa học xã hội là cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được thành lập trên cơ sở thống nhất 17 cơ sở đào tạo trước đây thuộc các viện nghiên cứu chuyên ngành về các ngành khoa học xã hội. Học viện có 58 chuyên ngành đào tạo, trong đó có 44 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và 14 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ. Hàng năm đào tạo 200 tiến sĩ, trên 1.000 thạc sĩ.

 

Trụ sở Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

 

Học viện có nhiều sai phạm về tạo đào Thạc sĩ, Tiến sĩ. Cụ thể:

Tuyển sai quy trình, chương trình và quản lý đào tạo.

Quy trình đào tạo thạc sĩ thiếu quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện dự thi, điều kiện bảo vệ luận văn, thâm niên công tác, thiếu quy định về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn;

Không ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ thiếu quy định về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu của từng ngành đào tạo, không quy định cụ thể về thời gian làm việc chuyên môn.

Có trường hợp giảng viên không đủ điều kiện tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.

Có nghiên cứu sinh đề xuất đề tài nghiên cứu không nằm trong danh mục nghiên cứu. Sổ cấp phát văn bằng còn tẩy xóa, sửa chữa, thiếu thông tin về nghiên cứu sinh.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện một số sai phạm khác về quản lý tài chính, tài sản, đất đai tại Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và đơn vị trực thuộc. 

Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị Chính phủ xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân, chỉ đạo khắc phục sai phạm, chấn chỉnh hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện khoa học xã hội và các đơn vị trực thuộc liên quan khác.

Phan Đức Ngữ
(Nguồn: Báo chí điện tử, internet)

                                                                            

 

Số lần đọc : 505   Cập nhật lần cuối: 04/05/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12860527

Số người Onlne: 12