Nghiên cứu → Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Những phát hiện mới về thằn lằn ở tỉnh Sơn La


 

 

 

 Những phát hiện mới về thằn lằn ở tỉnh Sơn La

 


                                             TS. Phạm Văn Anh

                                           
Đại học Tây Bắc

 


Sơn La là một trong các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, Việt Nam, khu vực này được đánh giá là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của cả nước (Sterling et al., 2006). Trong năm năm gần đây, các nhà khoa học của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Vườn thú Cologne (Đức) đã nghiên cứu các loài lưỡng cư, bò sát ở tỉnh Sơn La và phát hiện tới 11 loài thằn lằn cho tỉnh này.
Đáng chú ý có hai loài mới cho khoa học là Cyrtodactylus sonlaensis mô tả vào năm 2017 và Cyrtodactylus taybacensis mô tả năm 2019. Kết quả này đã được chúng tôi công bố trên tạp chí khoa học Zootaxa (SCIE), số 4341 (2017) và 4544 (2019).

  

Thằn lằn ngón sơn la, Cyrtodactylus sonlaensis, ảnh Phạm Văn Anh

 

 

Thằn lằn ngón tây bắc, Cyrtodactylus taybacensis, ảnh Phạm Văn Anh

 


Ba loài lần đầu tiên phát hiện có tại vùng Tây Bắc Việt Nam, với các mẫu thu tại tỉnh Sơn La, đó là loài Thằn lằn bóng đốm - Eutropis macularia, Thằn lằn phê nô yên tử - Scincella devorator và Thằn lằn cổ đỏ - Scincella ochracea (Pham et al., 2015). Kết quả này đã được chúng tôi công bố trên tạp chí khoa học Biodiversity Data Journal (SCIE), năm 2015.

 

 

Thằn lằn bóng đốm - Eutropis macularius, ảnh Phạm Văn Anh

 

 Thằn lằn phê nô yên tử - Scincella devorator, ảnh Phạm Văn Anh

 

 Thằn lằn cổ thân đỏ - Scincella ochracea, ảnh Phạm Văn Anh

 


Bên cạnh đó năm 2018 nhóm tác giả tiếp tục phát hiện năm loài thằn lằn mới cho tỉnh Sơn La, gồm: Nhông việt nam - Pseudocalotes brevipes, Tắc kè chân vịt – Gekko palmatus, Thạch sùng đuôi dẹp - Hemidactylus garnotii, Thằn lằn chân ngắn trung quốc - Ateuchosaurus chinensis và Thằn lằn phê nô tai ẩn - Sphenomorphus cryptotis. Kết quả này đã được chúng tôi công bố trên tạp chí khoa học Herpetology Notes (Scopus), tập 11 (2018).

 

 

Nhông việt nam - Pseudocalotes brevipes, ảnh Phạm Văn Anh

  

Tắc kè chân vịt – Gekko palmatus, ảnh Phạm Văn Anh

  

Thạch sùng đuôi dẹp - Hemidactylus garnotii, ảnh Phạm Văn Anh

  

Thằn lằn chân ngắn trung quốc - Ateuchosaurus chinensis, ảnh Phạm Văn Anh

  

Thằn lằn phê nô tai ẩn - Sphenomorphus cryptotis, ảnh Phạm Văn Anh

 


Ngoài ra nhóm nghiên cứu còn phát hiện một loài thằn lằn ngón khác mới cho Sơn La, đó loài loài Thằn lằn ngón ô ta - Cyrtodactylus otai. Kết quả này đã được chúng tôi công bố trên tạp chí khoa học Zootaxa (SCIE), số 4341 (2017).

 


Thằn lằn ngón ô ta Cyrtodactylus otai, ảnh Sồng Bả Nênh 

 

 

Số lần đọc : 16703   Cập nhật lần cuối: 05/03/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867406

Số người Onlne: 58