Văn bản → Văn bản Trung ương

Những điểm mới của Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi và Luật viên chức sửa đổi


 Những điểm mới của Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi  và Luật viên chức sửa đổi
 
 
Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi:
  
1. Không còn chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Theo dự thảo, công chức không bao gồm những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội như định nghĩa nêu tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008.
2. Không khống chế ngạch công chức như hiện tại
Khoản 1 Điều 34 của Luật Cán bộ, công chức hiện nay phân loại công chức thành 04 loại theo các ngạch tương ứng: Ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; Ngạch chuyên viên hoặc tương đương; Ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên…
Dự thảo đề xuất bỏ cách phân loại nêu trên, các ngạch công chức, thứ bậc của từng ngạch công chức gắn với vị trí việc làm và tiền lương sẽ do Chính phủ quy định cụ thể.
 3. Thêm 2 trường hợp được tuyển dụng thông qua xét tuyển
Trước đây, Luật Cán bộ, công chức quy định chỉ có 01 trường hợp công chức được tuyển dụng thông qua xét tuyển là người đủ điều kiện, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.
Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung thêm 02 trường hợp khác.
- Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
- Người có tài năng.
4. Nhiều đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức
Ngoài thi tuyển và xét tuyển, dự thảo còn quy định người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có thể tiếp nhận vào làm công chức đối với một số trường hợp như:
- Viên chức đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập
- Cán bộ, công chức cấp xã
- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu…
Đây là nội dung không được đề cập đến trong Luật Cán bộ, công chức hiện hành.
5. Bỏ hình thức kỷ luật giáng chức
Điều 79 của Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định 6 hình thức kỷ luật đối với công chức, gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức và Buộc thôi việc.
Dự thảo đã sửa đổi lại Điều 79 nêu trên, theo đó bỏ hình thức kỷ luật Giáng chức, chỉ giữ lại 05 hình thức kỷ luật còn lại.
Riêng hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.
 Bổ sung quy định kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, bảo đảm đồng bộ với kỷ luật đảng nhằm mục đích xử lý nghiêm những người có sai phạm
6. Kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật công chức
Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.
Dự thảo Luật sửa đổi quy định thời hiệu là 60 tháng; trong khi đó Luật hiện nay chỉ quy định là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.
 

Dự thảo Luật Viên chức sửa đổi:

 
1.Dự thảo sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 7 về vị trí việc làm, theo đó xác định rõ vị trí việc làm là căn cứ để xác định biên chế, thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương đối với viên chức.
2.Sửa đổi, bổ sung các điều 25, 28, 29 về các loại hợp đồng làm việc để thể chế hóa chủ trương thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới và để giải quyết vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 41 về nội dung đánh giá viên chức bảo đảm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, dân chủ, khách quan, phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực.
3. Đồng thời bổ sung khoản 5 vào Điều 52 quy định kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đã chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, bảo đảm tương thích với kỷ luật đảng nhằm mục đích xử lý nghiêm những người có sai phạm.
                                                                                          Phan Đức (Tổng hợp từ nguồn internet)

 

 

Số lần đọc : 15127   Cập nhật lần cuối: 21/05/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10923678

Số người Onlne: 51