Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tư vấn, phản biện


 Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tư vấn, phản biện
 
 
          Vừa qua, đoàn cán bộ của Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tỉnh Sơn La (gọi chung là hội đồng tư vấn) đã đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác với Mặt trận tổ quốc tỉnh hai tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Thành phần đoàn gồm Trưởng đoàn là đại diện thường trực UBMTTQ tỉnh và các ủy viên UBMT là lãnh đạo Ban đại diện người cao tuổi, Liên hiệp các hội KH&KT, Hội Khoa học kinh tế, Hội luật gia và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
          MTTQ Tỉnh Hà Tĩnh thành lập 02 hội đồng tư vấn là Hội đồng tư vấn các vấn đề Kinh tế -Xã hội và Hội đồng tư vấn về các vấn đề Dân chủ và Pháp luật. MTTQ tỉnh Thanh Hóa thành lập 4 Hội đồng tư vấn về 4 lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội, Dân chủ - Pháp luật, Dân tộc - Tôn giáo; Quốc phòng - Anh ninh. Các thành viên từng Hội đồng đều chủ yếu là những đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các sở ban ngành tỉnh. Các hội đồng đều có quy chế làm việc.
          Hai tỉnh đều có quy định danh mục đề án, dự thảo văn bản cần lấy ý kiến tư vấn phản biện của MTTQ, nếu không có ý kiến phản biện của Mặt trận thì tỉnh chưa xem xét, thông qua. Các đề án, dự thảo văn bản gửi lấy ý kiến của Mặt trận không bảo đảm hồ sơ, thời gian thì Mặt trận không tư vấn phản biện. Ngoài ra, Mặt trận hai tỉnh đều chủ động phát hiện các vấn đề nóng, phức tạp để tổ chức giám sát việc thực hiện. Phản biện và giám sát của Mặt trận đặc biệt quan tâm về dư luận, tâm tư, phản ứng của bộ phận nhân dân chịu sự tác động lớn của chủ trương, cơ chế, chính sách và quan tâm dự báo tác động của đề án, dự án sẽ triển khai.

 

                                                                                                          Trung Hiếu
 
 

Số lần đọc : 2008   Cập nhật lần cuối: 30/12/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867190

Số người Onlne: 51