Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

Nghiệm thu hai đề tài khoa học cấp tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp


  

Nghiệm thu hai đề tài khoa học cấp tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp          Cuối tháng 12 năm 2019 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài KHCN do tỉnh đặt hàng trong lĩnh vực nông nghiệp.
1. Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại tỉnh Sơn La” do Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì, ThSNguyễn Việt Cường, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm chủ nhiệm. Cộng sự là các các bộ, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh và Viện chính sách thuộc Bộ NNPTNT. Chủ tịch Hội đồng là Ông Phan Đức Ngữ, Chuyên viên cao cấp (CVCC), PCT Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh. Hai phản biện là TS Hoàng Công Thức, Khoa Kinh tế Trường Đại học Tây Bắc và Cử nhân Nguyễn Văn Luận, PCT Hội Ngành nghề Nông nghiệp Nông thôn. Các ủy viên là lãnh đạo, chuyên viên sở KHCN, sở NN&PTNT, Liên minh HTX...
 

                                                                                
Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại tỉnh Sơn La”.
Ảnh: Ánh Nguyệt
 
Hội đồng đánh giá đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo hợp đồng về lý luận, học tập kinh nghiệm các tỉnh, khảo sát thực tế, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại tỉnh Sơn La. Các sản phẩm chính (Báo cáo khoa học, báo cáo tóm tắt, các báo cáo chuyên đề, biểu bảng, số liệu), đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Đề tài cũng còn một số hạn chế: (1) Đối tượng và chủ đề nghiên cứu là giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại có phần hẹp và khó thực hiện hơn là giải pháp phát triển kinh tế trang trại; (2) Cách tiếp cận trang trại còn hẹp, thiên về trang trại hộ nông dân,vừa chủ đất, vừa chủ trang trại, trong khi thực tế phong phú, đa dạng hơn, chủ trang trại bao gồm hộ nông dân, hộ phi nông nghiệp, Doanh nghiệp, chủ trang trại có cả chủ đất và người đi thuê đất; (3). Đối tượng khảo sát (Doanh nghiệp, HTX, doanh nghiệp, cán bộ quản lý các cấp) chưa được làm rõ phương pháp chọn mẫu để bảo đảm tính đại diện; (4) Mới khảo sát các trang trại và các đối tượng liên quan trong các ngành hàng cây ăn quả, cà phê, rau-củ quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, còn trang trại phổ biến và thành công nhất là ngành bò sữa chưa được khảo sát; ngành nuôi ong mật có nhiều chủ trại có thu nhập cao (Doanh thu hàng năm trên 500 triệu, 700 triệu và trên 01 tỷ đồng ), chưa được coi là trang trại và cũng chưa khảo sát; (5) Chưa đề xuất vận dụng tiêu chí phù hợp cho trang trại công nghệ cao và trang trại ngành nuôi ong mật; (6) Đề xuất giải pháp mang tính hệ thống, nhưng khung vẫn còn rộng, việc đề xuất cơ chế chính sách đặc thù còn hạn chế (Vượt quá khả năng trong khuôn khổ của đề tài); (7) Thiếu bài báo khoa học như đã ký kết hợp đồng; (8). Đề tài không vi phạm quy định về quản lý, nhưng phải xin phép gia hạn gấp đôi thời gian đăng ký; (9) Thể thức báo cáo khoa học còn một số điểm chưa đúng quy định.
Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp đề tài đạt yêu cầu. Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của hội đồng để hoàn thiện các sản phẩm và báo cáo khoa học; Sở KHCN chuyên giao kết quả nghiên cứu cho các cấp, các ngành, đơn vị liên quan để khai thác, sử dụng; Ngành NN&PTNT quan tâm khai thác để xây dựng đề án phát triển kinh tế trang trại trình cấp có thẩm quyền xem xét.
2. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tỉnh Sơn La”
Đề tài do Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế - Trường Đại học Tây Bắc chủ trì, ThS. Lò Thị Huyền Trang làm chủ nhiệm. Bà Cầm Thị Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ tịch Hội đồng. Hai phản biện là Ông phan Đức Ngữ, CVCC, PTC Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, ông Nguyễn Đình Phong, PGĐ sở Công Thương. Các ủy viên sở KHCN, Văn phòng sở |NN&PTNT, Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Trường Cao đẳng Sơn La...
Hội đồng đánh giá đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo hợp đồng về lý luận, học tập kinh nghiệm các tỉnh, khảo sát thực tế các ngành hàng, đề xuất 5 chuỗi liên kết (Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn; chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả; chuỗi cà phê và chè; chuỗi cá lồng; chuỗi sản phẩm gia súc) và lựa chọn 02 chuỗi để thử nghiệm vận hành, đề xuất giải pháp phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế các chuỗi liên kết. Các sản phẩm chính (Báo cáo khoa học, báo cáo tóm tắt, các báo cáo chuyên đề, biểu bảng, số liệu, bài báo khoa học), đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu.
 

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tỉnh Sơn La”.
Ảnh: Phan Dương
 
 
Đề tài còn một số hạn chế: (1) Nghiên cứu lý luận còn thiên về hàn lâm, chưa cập nhật đầy đủ các công trình nghiên cứu trong ước, trong tỉnh liên quan đến đề tài; (2) Cách tiếp cận thiên về chuỗi giá trị liên kết ở phạm vi hẹp, mang tính chất kỹ thuật, chưa tiếp cận ở phạm vi chuỗi mang đẳng cấp thương hiệu quy mô tập đoàn kinh tế, quốc gia, quốc tế mà thực tế đang phát triển; (3) Chưa lý giải rõ phướng pháp chọn mẫu khảo sát (Doanh nghiệp, HTX, Hộ gia đình) để bảo đảm tính đại diện; (4) Mới khảo sát và đề xuất chuỗi sản phẩm 5 ngành hàng dưới hình thức liên kết cung ứng nông sản an toàn (Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn; chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả; chuỗi cà phê và chè; chuỗi cá lồng; chuỗi sản phẩm gia súc), chưa khảo sát ngành hàng bò sữa, mía đường (Là hai ngành hàng có thâm niên phát triển chuỗi khá hoàn thiện và tương đối ổn định); (5) Khung đề xuất giải pháp còn quá rộng, khó áp dụng; (6) Nội dung kết luận thiên về hành chính, chưa mang tính chất kết luận khoa học; (7) Thể thức báo cáo khoa học có một số điểm chưa đúng quy định.
Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu. Đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết đề tài.
Cả hai Hội đồng đều lưu ý và đề nghị sở KHCN, các ban, ngành, các hội đồng tư vấn  tham mưu nâng cao chất lượng đặt hàng của tỉnh, xác định chuẩn xác, cụ thể phạm vi, mục tiêu, nội dung, sản phẩm đề tài để khi nghiệm thu dễ đánh giá số lượng và chất lượng kết quả nghiên cứu hơn.
 
                                                                                                        Phan Đức

 

 

Số lần đọc : 3631   Cập nhật lần cuối: 03/01/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862161

Số người Onlne: 24