Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2010- 2015


          Trong không khí phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Sơn La ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mừng thắng lợi của công tác di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La.

          Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, ngày 15.5.2010 tại Hội trường Tỉnh uỷ, Thành phố Sơn La, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La đã long trọng tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015.
          Chủ đề của Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La là “Đoàn kết - Trí tuệ - Phát triển”.
          Đến dự Đại hội có 63/82 đại biểu chính thức được triệu tập và 42 đại biểu khách mời là đại biểu của Liên hiệp hội KHKT Việt Nam, đại diện Liên hiệp hội của các tỉnh Lào Cai, Hoà Bình, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.
          Đại hội đã vinh dự đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Chất - Phó bí thư Thường trực tỉnh uỷ;
          Đại hội đã được nghe Dự thảo Báo cáo về tình hình các hội, hiệp hội chuyên ngành KH&KT trên địa bàn tỉnh và quá trình vận động tiến tới thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Phương hướng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2010-2015; Dự thảo Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT Sơn La.
          Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của GS TS Nguyễn Hữu Tăng, Phó Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp hội KH & KT Việt Nam;
          Đại hội nghe tham luận của các đại biểu đại diện cho các Hội, Hiệp hội thành viên của Liên hiệp hội.
          Với mong muốn được đóng góp sức lực và trí tuệ nhỏ bé của mình vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà, xây dựng quê hương Sơn La trở thành một tỉnh giầu đẹp và văn minh, Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tự nguyện, xây dựng, dân chủ, cởi mở, Đại hội đã nhất trí:
 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Nhất trí lấy ngày 13 tháng 01 năm 2010 (ngày UBND tỉnh Sơn La đã ra Quyết định cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật tỉnh) là ngày Thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La.  
Các Hội thành viên đầu tiên đã đặt nền móng, tạo tiền đề để thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật tỉnh Sơn La là các Hội: Hội khoa học kinh tế, Hội ngành nghề nông nghiệp và nông thôn, Hội khuyến học, Hội kiến trúc sư, Hội Cầu đường, Hội Dược học, Hội Điều dưỡng, Hội Sử học, Hội Khoa học về đất, Hiệp hội các Doanh nghiệp Sơn La.
2. Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2010-2015.
Tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp hội Sơn La là tập hợp, vận động, giúp đỡ giới trí thức khoa học công nghệ trong tỉnh phát huy trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của giới trí thức khoa học công nghệ; hoạt động của Liên hiệp hội bảo đảm theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Đại hội giao cho Ban Chấp hành tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện Điều lệ và trình UBND tỉnh phê chuẩn cho ban hành chính thức để làm căn cứ cho hoạt động của Liên hiệp hội.
3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình về các hội, hiệp hội chuyên ngành và qúa trình vận động tiến tới thành lập Liên hiệp hội Sơn La; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Liên hiệp hội Sơn la, nhiệm kỳ 2010 -2015.
Mục tiêu tổng quát  
Trong nhiệm kỳ 2010-2015 củaLiên hiệp hội là hình thành, cũng cố tổ chức chính trị - xã hội của giới trí thức khoa học công nghệ; Hoàn thiện một bước bộ máy, từng bước triển khai và mở rộng hoạt động chuyên môn; Tăng cường thu hút, tập hợp, vận động giới trí thức khoa học và công nghệ phát huy sự cống hiến góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tạo lập được các điều kiện để Liên hiệp hội phát triển mạnh hơn trong giai đoạn tiếp theo.
 

          Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

 

Hình thành tổ chức Liên hiệp hội, xây dựng và hoàn thiện bộ máy Liên hiệp hội cả về tổ chức, biên chế, quy chế làm việc, trụ sở, phương tiện làm việc;
Cũng cố các Hội chuyên ngành đã có, duy trì và nâng cao được chất lượng hoạt động. Phát triển mới ít nhất 5 hội, 10-15 chi hội ở các ngành và huyện, thành phố;
Duy trì và phát triển thêm 5-10% hội viên. Riêng hội viên là trí thức khoa học và công nghệ, gấp 1,5- 2 lần hiện nay;
Từng bước triển khai đi vào nề nếp các hoạt động chuyên môn: Tư vấn, phản biện và  giám định xã hội; Tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, các hội thi chuyên đề; Xuất bản được tập san và trang Website điện tử của Liên Hiệp hội, tạo tiền đề tiến tới xuất bản tạp chí của Liên hiệp hội; Đề xuất, đăng ký chủ trì một số đề tài, dự án khoa học công nghệ và chuyển giao một số tiến bộ khoa học công nghệ; Tổ chức hội thảo khoa học; Tuyên truyền phổ biến kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đại hội giao cho Ban Chấp hành tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo. Hàng năm có chương trình, kế hoạch cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ và có biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với từng thời gian.
4. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên hiệp hội khoá I, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 23 đồng chí, bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn.
Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Liên Hiệp hội, bầu chủ nhiệm và các uỷ viên Ban kiểm tra.
Đồng chí Trần Đình Yến - UV BTV tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban Dân vận tỉnh uỷ giữ chức vụ Chủ tich Liên hiệp Hội
Đồng chí Phan Đức Ngữ - Phó giám đốc Sở KH & CN giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội.
Các Phó chủ tịch: Đổng chí Trần Luyến, Chủ tịch Hội khuyến học. Đồng chí Trần Minh Dũng, Phó chủ tịch Hội khoa học kinh tế.
Tổng thư ký chuyên trách: Đồng chí Đào Xuân Hoà, Trưởng phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ.
Các Ủy viên Ban Thường vụ: Đồng chí Lường Văn Chựa - Giám đốc Sở Tư pháp, chủ nhiệm Ban Kiểm tra Liên Hiệp hội; Đồng chí Lò Minh Hiến - Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ;
Đại hội giao cho Ban Chấp hành xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, phân công cụ thể để từng uỷ viên phát huy tốt trách nhiệm.
5. Đại hội trân trọng đón nhận tình cảm, sự quan tâm và tiếp thu ý kiến  phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội Trung ương. Trân trọng sự hiện diện và đóng góp ý kiến của Liên hiệp hội tỉnh bạn, của đại diện các ban ngành đoàn thể, huyện, thành phố trong tỉnh.
Đại hội giao cho Ban chấp hành sớm làm thủ tục để Liên hiệp hội trở thành thành thành viên chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và trở thành thành viên chính thức của Liên hiệp hội KH & KT Việt Nam. Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên hiệp hội Trung ương và tích cực hợp tác với các Liên hiệp hội tỉnh bạn, nhất là trong khu vực Tây Bắc;
6. Đại hội bày tỏ sự quyết tâm xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy trong công tác trí vận của Cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương; đóng góp xứng đáng để xây dựng ngôi nhà chung của trí thức khoa học và công nghệ Việt nam, góp phần trực tiếp nâng cao tầm trí tuệ của dân tộc.
Đại hội kêu gọi các hội viên, các hội, hiệp hội cùng với giới trí thức khoa học công nghệ trong toàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng Liên hiệp hội để Liên hiệp hội thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội của giới trí thức khoa học công nghệ tỉnh Sơn La, đồng thời ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp công sức cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giầu đẹp và văn minh./.

Số lần đọc : 3233   Cập nhật lần cuối: 19/06/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867008

Số người Onlne: 46