Văn bản → Văn bản Trung ương

Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương


 

 

 

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI

Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương

 
Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đã đưa ra lộ trình điều chỉnh lương đối với cán bộ, công chức, viên chức… thuộc khu vực công như sau:
- Đến năm 2021: 
+ Thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; 
+ Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
- Đến năm 2025:
+ Thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; 
+ Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
- Đến năm 2030: 
+ Thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước;
+ Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.
Nghị quyết 107/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 16/8/2018.   (Xem chi tiết tại đây)

 

 

Số lần đọc : 6673   Cập nhật lần cuối: 13/09/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10923626

Số người Onlne: 46