Nghiên cứu → Lịch sử

Mấy vấn đề về biên soạn lịch sử đảng bộ cấp xã ở Sơn La


 


Mấy vấn đề về biên soạn lịch sử đảng bộ cấp xã ở Sơn La

 

          Không khó để nhận thấy tầm quan trọng của lịch sử đối với cuộc sống. Nhưng, để có một công trình lịch sử, nhất là lịch sử địa phương mang đầy đủ giá trị sẽ cần rất nhiều kinh nghiệm và công sức. Có thể thấy trong số hàng trăm cuốn lịch sử đảng bộ xã được xuất bản trong thời gian qua có không ít cuốn khiến người đọc phải hoài nghi về giá trị của lịch sử đối với thực tiễn. Để trao đổi kinh nghiệm cùng những người làm công tác chuyên môn, xin được nêu ra mấy vấn đề trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ cấp xã ở Sơn La hiện nay.

 

Bà Vương Ngọc Oanh, Chủ tịch Hội Sử học Sơn La phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu Lịch sử Đảng bộ xã Làng Chếu năm 2018

 

          Trước hết phải thấy rằng việc thực hiện chủ trương biên soạn lịch sử đảng bộ xã ở Sơn La trong thời gian qua đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Tính đến hết năm 2019 toàn tỉnh đã có 174/204 xã biên soạn xong lịch sử đảng bộ. Hoạt động nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ của các xã luôn bảo đảm tính đảng, tính khoa học, khách quan, trung thực. Các bước triển khai sưu tầm tư liệu, biên soạn, hội thảo, thẩm định được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Phần lớn các cuốn sách lịch sử đã xuất bản, phát hành đều có chất lượng, phản ánh khá sinh động, toàn diện quá trình xây dựng và trưởng thành của các đảng bộ xã và những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong quá trình vận động cách mạng giành chính quyền, trong các cuộc kháng chiến kiến quốc và công cuộc đổi mới. Nhiều cuốn lịch sử đã tổng kết được kinh nghiệm lãnh đạo của các đảng bộ xã và phong trào cách mạng của nhân dân qua các thời kỳ lịch sử để áp dụng trong thực tiễn hiện nay; đồng thời góp phần quan trọng vào giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp tình cảm cách mạng, lòng tự hào và lòng tin của nhân dân với Đảng.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít những cuốn lịch sử đảng bộ xã có chất lượng chưa tương xứng với khả năng thực tế.Có thể thấy khá nhiều cuốn sửmặc dù được thiết kế rất bắt mắt với bìa cứng, giấy đẹp và phụ lục ảnh đa dạng nhưng bố cục và phần lớn nội dung đều na ná giống nhau, chỉ khác về địa danh và số liệu. Nhiều nội dung cần đi sâu và phân tích rõ như điều kiện tự nhiên - xã hội, quá trình đấu tranh giành chính quyền, các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, bài học kinh nghiệm... thì lại được trình bày một cách rập khuôn, máy móc, chưa thể hiện được những nét riêng, đặc thù của từng địa phương. Điều này khó có cách lý giải nào hợp lý hơn là sự cẩu thả, tùy tiện trong nghiên cứu, biên soạn. Nhiều cuốn sử có kinh phí rất cao nhưng chất lượng còn chưa tương xứngvới những lợi thế về địa bàn thuận lợi, nguồn tư liệu phong phú, có điều kiệnkinh tế – xã hội cũng như các nguồn lực khác tốt hơn so với các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, nhất là những giai đoạn gần đây, người biên soạn đôi khi còn chưa vượt qua được lối mòn về trích dẫn, sao chép báo cáo, tài liệu đểđi sâu vào phân tích, đối chiếu, đánh giá. Đó là điểm yếu thường thấy khi đọc các cuốn lịch sử đảng bộ khiến nhiều người dường như bị hoa mắt vì lạc vào ma trận của những số liệu, ngày tháng, số hiệu văn bản… vốn dĩ đã rất khô khan.Các khâu hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến còn chưa tận dụng hết được khả năng, trí tuệ của tập thể để khai thác thêm tư liệu, đi sâu vào phân tích, đánh giá các sự kiện, nhân vật, tổng kết các giai đoạn lịch sử. Khâu hội thảo, tham gia ý kiến vào các cuốn lịch sử đảng bộ xã nhiều khi cũng vắng bóng các cơ quan chuyên môn đủ khả năng thẩm định, đánh giá nội dung bản thảo một cách khách quan. Những hạn chế đó đã ảnh hưởng không ít đến công tác tuyên truyền, phổ biến, phát huy giá trị các cuốn lịch sử đảng bộ xã sau khi xuất bản, nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Thực tế đã có nhiều cuốn lịch sử đảng bộ xã xuất bản xong nhưng rất ít khi được khai thác, sử dụng trong nghiên cứu, học tập.

Có hạn những chế này, trước hết phải nói rằng việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử, nhất là lịch sử đảng bộ xã chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, mà nó luôn đòi hỏi sự nghiêm túc, cần mẫn của một nhà khoa học. Khó khăn trên cũng bắt nguồn từ một số nguyên nhân khách quan như: Phần lớn các xã trên địa bàn Sơn La trải qua quá trình sáp nhập, chia tách phức tạp nên có nhiều xáo trộn về địa danh, nhân sự và các nguồn tư liệu; công tác lưu trữ văn bản ở cấp xã trong nhiều năm chưa được quan tâm đúng mức; các nhân chứng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhiều người đã mất, một số người thì tuổi cao, sức yếu, trí nhớ hạn chế, nên việc khai thác tư liệu lịch sử từ nguồn này gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử ở cơ sở không đồng đều, nhiều người chưa được đào tạo về chuyên môn, lại thường xuyên thay đổi công tác nên khi triển khai còn nhiều lúng túng, vướng mắc. Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan và khách quan trên, một nguyên nhân cũng góp phần đưa đến việc xuất bản những cuốn lịch sử đảng bộ có giá trị chưa cao là một số công ty tư nhân, cá nhân ở tỉnh khác, không am hiểu về lịch sử địa phương cũng tham gia viết lịch sử theo kiểu chiến dịch, đi từng huyện, tới từng xã đặt vấn đề biên soạn lịch sử đảng bộ và thực hiện một cách đồng loạt. Đi cùng những lời mời chào hấp dẫn nhiều khi lànhững cuốn sử xa rời thực tế, sao chép và khuân mẫu với mức chi phí quá cao, nhiều khi vượt quá khả năng chi trả của địa phương.

Để tiếp tục nâng cao công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ cấp xã, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn thể cần nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng của việc biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương; quan tâm quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, đặc biệt quan tâm đến công tác lưu trữ, số hóa tài liệu, nhất là các tư liệu lịch sử phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên soạn; chú trọng tư liệu của cấp ủy, chính quyền các cấp, sổ tay, bút ký, hồi ký,… của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng.

Các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện và tỉnh là nơi thẩm định nội dung của các cuốn lịch sử đảng bộ xã cần quan tâm hơn đến chất lượng nội dung; bố trí cán bộ có chuyên môn tham gia phụ trách công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ trên địa bàn; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; tăng cường phối hợp với các đơn vị, cá nhân có chuyên môn để làm tốt công tác thẩm định, đánh giá chất lượng nội dung. Ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện cần thành lập một hội đồng phản biện để tập trung đánh giá, thẩm định chất lượng bản thảo trước khi xuất bản các cuốn lịch sử đảng bộ.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác tuyên giáo và xây dựng Đảng, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ đảng viên và quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng. Do đó, các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng theo hướng chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề nghiệp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo các điều kiện để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ cấp xã và lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử các ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

                                                                                #HSL

 

 

 

 

Số lần đọc : 1078   Cập nhật lần cuối: 11/09/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862014

Số người Onlne: 39