Tư vấn, phản biện → Bài viết Tư vấn, phản biện

Liên hiệp hội tổ chức Hội thảo “ Tư vấn, phản biện bổ sung một số nội dung Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh đến năm 2020”


Hội thảo “ Tư vấn, phản biện bổ sung một số nội dung Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh đến năm 2020”

Ngày 14/4/2016, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật chủ trì, phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “ Tư vấn, phản biện bổ sung một số nội dung Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh đến năm 2020”.

 

 

Bà Lường Thị Loan – Chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo đề dẫn Hội thảo

Bà Lường Thị Loan – Chủ tịch Liên hiệp Hội và bà Lường Thị Hân – Phó giám đốc sở Khoa học và công nghệ chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện của các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, Lãnh đạo các Hội thành viên, và các phóng viên báo đài đến dự đưa tin.


 

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – PCT Thường trực Liên hiệp Hội báo cáo tại Hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe trình bầy báo cáo đề dẫn, 02 báo cáo chính ( Báo cáo tư vấn phản biện về báo cáo số 43 của sở KH&CN sơ kết 3 năm thực hiện Chiến lược; Báo cáo tư vấn phản biện về nội dung tờ trình của sở KH&CN trình UBND tỉnh điều chỉnh Chiến lược đến năm 2020) và một số bài tham luận tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung các vấn đề liên quan đến Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược và  chỉnh sửa, bổ sung chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh.


 

Ông Phan Đức Ngữ - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo tại Hội thảo

Trong đó vấn đề được các đại biểu quan tâm nhất là việc cần sửa đổi bổ sung Chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh sao cho phù hợp với giai đoạn hiện nay, đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi cao.  Chiến lược cũ và dự thảo sửa đổi bổ sung chiến lược do sở KH&CN soạn thảo trình UBND tỉnh có nhiều vấn đề thật sự cần được bổ sung, điều chỉnh.

Các nội dung về quan điểm cần được địa phương hóa, và bổ sung 2 quan điểm đã được nêu trong Nghị quyết 20/TW về KHCN, Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng (phần về KHCN) và trong chiến lược KHCN quốc gia.


 

Ông Trần Minh Dũng – Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế phát biểu tham luận

Về mục tiêu cần điều chỉnh ngắn gọn, rõ ràng, bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước, có căn cứ khoa học cụ thể, và theo các chỉ tiêu đã được quy định trong Thông tư 05/2009/TT-BKHCN. Để có đủ căn cứ đánh giá Sơn la so với các địa phương khác khi tổng kết chiến lược.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cần biên tập lại rõ ràng không lẫn lộn giữa các mục như hiện nay.

Về danh mục các chương trình dự án, đề án KH&Cn trọng điểm thực hiện giai đoạn 2016-2020 cần điều chỉnh bám sát các chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó Liên hiệp Hội tư vấn:

-         Nhóm dự án tăng cường tiềm lực: giữ 5 dự án đã được đưa Bộ Kế hoạch và đầu tư  duyệt vào kế hoạch trung hạn. Bỏ 1 dự án (không được duyệt); chuyển 1 dự án sang nhóm năng suất, chất lượng.

-         Nhóm chương trình, dự án năng suất, chất lượng: giữ 01 dự án, Bổ sung 01 đề án đã được UBND tỉnh ghi trong kế hoạch 40/KH-UBND.

-         Nhóm chương trình, dự án Công nghệ thông tin: Bỏ 02 dự án trùng lặp. Bổ sung 01 chương trình, 01 kế hoạch mới đã được UBND tỉnh phê duyệt

-         Nhóm chương trình, đề án,KHCN ngành, lĩnh vực: Bỏ 12 đề tài dự án cụ thể mang tính chất nhiệm vụ KHCN thường xuyên được đề xuất, tuyển chọn hàng năm. Bổ sung 10 chương trình đã được ghi trong chiến lược cũ và trong kế hoạch 40/KH-UBND của UBND tỉnh. Bổ sung 3 đề án mới.

-         Nhóm chương trình, đề án của Trung ương, Sơn La phối hợp tham gia thực hiện trên địa bàn: Bổ sung 01 đề án, 05 chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt và được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch 40/KH- UBND.

Nhìn chung trong nội dung Chiến lược cần điều chỉnh bổ sung nhiều, do có nhiều văn bản mới của Đảng, Nhà nước được ban hành, cần phải điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Các đại biểu đa số đồng tình với việc ban hành lại chiến lược mới, và nếu có thể thì Chiến lược nên có tầm nhìn đến năm 2030. Và đề nghị sơ kết thực hiện Chiến lược giai đoạn 2012 - 2015 ở cấp tỉnh.

Sau Hội thảo Hội đồng tư vấn phản biện của Liên hiệp các Hội KH&KT sẽ thông qua báo cáo tổng hợp làm căn cứ để Liên hiệp Hội trình UBND tỉnh.

Tin, ảnh Hải Thành

 

Số lần đọc : 2376   Cập nhật lần cuối: 15/04/2016

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867659

Số người Onlne: 55