Nghiên cứu → Đa chiều

Liên hiệp Hội Sơn La triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X


 
 
 
LIÊN HIỆP HỘI SƠN LA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 93-KL/TW NGÀY 20/11/2020 CỦA
BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 42-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X
 
                                                                             Phạm Thị Hà
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La
 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đại diện cho lực lượng trí thức khoa học và công nghệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò, vị trí và uy tín trong xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngày càng được nâng cao. Ngày 16 tháng 4 năm 2010, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị), sau 10 năm thực hiện, Bộ Chính trị đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và ngày 20/11/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 93-KL/TW, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa Xvề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Kết luận số 93-KL/W của Ban Bí thư)đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng đối với hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các cấp trong giai đoạn hiện nay.
Đối với tỉnh Sơn La, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La  đã có bước phát triển cả về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động, với những hoạt động phong phú, thiết thực và sáng tạo đã góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đến nay tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội Sơn La gồm bộ phận Thường trực là công chức và cán bộ hưu hoạt động chuyên trách, bộ phận tham mưu gồm:  Ban Tư vấn phản biện và Khoa học công nghệ và Văn phòng, với tổng số 10 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trong đó có 01 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ. Liên hiệp Hội có tổ chức Đảng đoàn, Chi bộ và Công đoàn cơ sở. Hiện nay có 15 hội thành viên.
Trong những năm qua, Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp với các hội thành viên tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức trong tỉnh nghiên cứu, đề xuất, tổ chức tư vấn, phản biện được 38 vấn đề bằng nhiều hình thức (tổ chức hội thảo, hội nghị tư vấn, viết bài nghiên cứu trao đổi gửi tới các cơ quan dự thảo các văn bản cần tư vấn, phản biện); Liên hiệp hội và các hội thành viên đã nghiên cứu 22 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh, hàng trăm đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức trên 30 cuộc hội thảo khoa học... Các hội thành viên của Liên hiệp Hội tổ chức hoạt động có hiệu quả, một số hội thuộc tốp dẫn đầu trong hệ thống Hội ngành toàn quốc (Hội Khuyến học, Hội Khoa học Lịch sử...). Nhiều hội được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban nhân dân tỉnh khối các tổ chức hội. Liên hiệp Hội đã có trên 100 bài nghiên cứu trao đổi mang tính chất tham vấn, tư vấn, có một số bài trực tiếp gửi cho lãnh đạo tỉnh để tham khảo.
Thông qua kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả các giải pháp Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đạt giải cao, có hiệu quả của các trí thức khoa học - công nghệ, Liên hiệp hội đã thu hút, tập hợp một số trí thức tham gia phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 Liên hiệp Hội đã xuất bản và phát hành 40 số Bản tin Trí thức với Khoa học và Công nghệ, đăng tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là những văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, giới thiệu các mô hình ứng dựng tiến bộ kỹ thuật đã được hội viên và nhân dân áp dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả cao để nhiều người tham khảo, nhân rộng. Trang Thông tin điện tử Susta.vn đi vào hoạt động từ tháng 8/2012 đảm bảo duy trì ổn định, giao diện khá thân thiện, việc truy cập thuận lợi, được đông đảo bạn đọc hưởng ứng truy cập nghiên cứu, ứng dụng và đánh giá cao, đến nay đã có 10.899.000 lượt truy cập.
Được UBND tỉnh giao, Liên hiệp Hội đã chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan tổ chức các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi); Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh (Cuộc thi), đạt kết quả khả quan: Qua 07 lần tổ chức Hội thi, đã có157 giải pháp của gần 400 tác giả và đồng tác giả tham gia thi, trong đó có 97 giải pháp đạt giải; có04 Giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, gồm: 01 giải pháp đạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 năm 2020; 01 giải pháp đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 năm 2017, 02 giải pháp đạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2015) và 13 (2016). Nhiều giải pháp của trí thức khoa học và công nghệ có ứng dụng hiệu quả cao, phục vụ đời sống và sản xuất.
Qua 04 lần tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh có 143/517 mô hình, sản phẩm đạt giải; trong 06 lần tham dự cuộc thi toàn quốc cả 6 lần đều đạt giải, trong đó có 01 giải nhất và Huy chương vàng (năm 2018), 03 giải nhì và Huy chương bạc, 01 giải ba và Huy chương đồng, 07 giải khuyến khích.
Từ năm 2014 đến nay, Liên hiệp Hội đã tham mưu tổ chức 07 kỳ tôn vinh 560 lượt trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ, gồm: 02 trí thức đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật; 5 Anh hùng Lao động; 01 Nhà giáo Nhân dân; 01 Nghệ sĩ Nhân dân; 08 Phó Giáo sư; 01 trí thức được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 20 trí thức được tặng Huân chương lao động hạng Nhì; 86 trí thức được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 19 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 39 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo; 112 Tiến sỹ; 27 Nhà giáo Ưu tú; 33 Thầy thuốc Ưu tú; 45 Bác sĩ chuyên khoa II ; 13 Nghệ sĩ Ưu tú;  27 Nghệ nhân Ưu tú; 04 Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc; 03 Thầy thuốc trẻ tiêu biểu; 107 cá nhân có các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, khu vực; 04 trí thức đạt giải thưởng Trí thức vì sự nghiệp nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam; 02 trí thức khoa học và công nghệ được vinh danh nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu; 01 trí thức khoa học và công nghệ được vinh danh "Nhà khoa học của Nhà nông"; 01 trí thức đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 5 và đạt giải Ba Hội thi toàn quốc; 02 chủ nhiệm công trình  được công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam;01 đại biểu trí thức được Liên hiệp hội Việt Nam tôn vinh "Trí thức KH&CN tiêu biểu".
Liên hiệp Hội đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và sự tạo điều kiện của UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ và đặc biệt sự đoàn kết, thống nhất và cống hiến của các thế hệ cán bộ Liên hiệp Hội Sơn La đã có nhiều đổi mới trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, có thể thấy vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội đang từng bước được khẳng định trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tại địa phương.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư  “về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Liên hiệp Hội Sơn La đã tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 17/02/2021, thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số số 115/KH-UBND ngày 28.4.2021, thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La. Kế hoạch xác định có 9 nhiệm vụ thường xuyên và 04 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:
Về nhiệm vụ thực hiện thường xuyên: Œ Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X; Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 17/02/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật;  Các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố tăng cường tuyên truyền, quán triệt về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ŽCủng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chất lượng, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đổi mới và hội nhập; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ và sinh viên. Tạo điều kiện để đội ngũ trí thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học, tích cực đi đầu trong việc truyền bá những tri thức khoa học, công nghệ tiến bộ, áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống, cộng đồng dân cư, góp phần thiết thực nâng cao dân trí;  Thực hiện việc lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đối với các chương trình, dự án lớn, công trình quan trọng của tỉnh; chương trình, dự án lớn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của tỉnh; các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của các huyện, thành phố liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức. Các vấn đề khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ngành, các huyện đặt hàng hoặc do Liên hiệp hội chủ động đề xuất và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền; ‘Tham gia các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học, Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án theo các lĩnh vực có liên quan; ’ Thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ, các hoạt động biểu dương, tôn vinh đội ngũ trí thức của tỉnh hàng năm, nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; “Bố trí hợp lý nguồn ngân sách nhà nước hàng năm để đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức; Huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ”Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức. Huy động sự tham gia của các lực lượng trong xã hội, nhất là của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong việc tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.
Về nhiệm vụ trọng tâm: ŒCác sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng cơ chế, đặt hàng, giao nhiệm vụ hằng năm với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chương trình, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng của tỉnh, của ngành, huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị; Xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; ŽLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với các hội thành viên, các sở, ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của hàng năm của tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật để hỗ trợ tổ chức Hội thi, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật và các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; hỗ trợ đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ,…
Trong năm 2021 Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 17 tháng 2 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 28.4.2021 của UBND tỉnh tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Đề án thành lập Quỹ xã hội về Phát triển khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ về tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; chủ động đề xuất tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh gắn với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất với Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh lựa chọn những đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách lớn để tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến; các đề án, dự án phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ.Đổi mới công tác tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức: Chú trọng các hoạt động: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống; xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các hội thành viên; các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh./.
 
Tài liệu tham khảo:
1. Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 17/02/2021 thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
2. Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 28.4.2021 của UBND thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 17/02/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

 

3. Các báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hằng năm.
 
 
 
 

Số lần đọc : 270   Cập nhật lần cuối: 10/05/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11387371

Số người Onlne: 10