Tư vấn, phản biện → Quy chế tư vấn phản biện

LHH Sơn La tổ chức Hội thảo về tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và GĐXH


 LIÊN HIỆP HỘI SƠN LA:

Tổ chức Hội thảo về tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La

 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam và Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 21/4/2015 tại thành phố Sơn La, Liên hiệp hội Sơn La đã tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến về tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La.

Ông Trần Đình Yến - CT Liên hiệp Hội chủ trì Hội thảo

Dự và tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo của Ban tuyên giáo, Ban dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở: Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và Thường trực các hội thành viên Liên hiệp hội. Ông Trần Đình Yến, Chủ tịch LHH Sơn La, chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, Liên hiệp hội Sơn La đã trình bày đề án dự thảo “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La” và có những phát biểu gợi ý một số vấn đề, vướng mắc khi tổ chức thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sơn La để các đại biểu thảo luận.

Ông Phan Đức Ngữ - PCT Liên hiệp Hội phát biểu tại Hội thảo

Với sự quan tâm đặc biệt, các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận và có nhiều ý kiến tham gia khách quan với tinh thần trách nhiệm cao. Có ba nhóm ý kiến chủ yếu được các các đại biểu nêu ra:

Nhóm ý kiến thứ nhất:

Bản dự thảo “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La” do Liên hiệp hội chuẩn bị khá đầy đủ và tương đối cụ thể. Nội dung đã bám sát theo tinh thần quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên cần xem xét và cụ thể phần các đề án cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc Ban hành Quy định này là cần thiết để hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội dần đi vào nề nếp và ngày càng có hiệu quả. Vấn đề đặt ra là đơn vị nào sẽ là đơn vị trình UBND tỉnh (lý do: trong quy định đề cập tới các lĩnh vực thuộc sự quản lý nhà nước của nhiều ngành như: khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ trí thức …), và trước khi trình phải có thẩm định của Sở Tư pháp vì đây là văn bản quy phạm pháp luật. Liên hiệp hội không phải là cơ quan tham mưu chuyên môn của tỉnh, nên không phải là cơ quan trình UBND tỉnh ban hành quy định này.

Nhóm ý kiến thứ hai:

Nội dung quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính đã quy định khá rõ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam và Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành. Như vậy có thể không cần phải ban hành quy định ở cấp tỉnh, mà thực hiện ngay theo đúng nội dung của quyết định và thông tư hướng dẫn. Nhưng có thể sẽ gặp một số vướng mắc khi thực hiện.

Nhóm ý kiến thứ ba:

Nội dung quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam và Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên khi thực hiện ở tỉnh sẽ có những vướng mắc, đặc biệt là trong việc xác định các đề án cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và cơ chế xây dựng, thu, chi tài chính khi thực hiện hoạt động này. Vì vậy, UBND tỉnh cần có kế hoạch triển khai thực hiện thống nhất, hoặc các ngành hữu quan cần có hướng dẫn thực hiện quyết định số 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Sơn La để có tính thống nhất và hiệu quả. Hướng dẫn được giao cho một cơ quan của tỉnh chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng ban hành dưới hình thức liên ngành.

Ban tổ chức Hội thảo đã tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại Hội thảo, Liên hiệp hội sẽ chủ động chỉnh sửa, bổ sung theo hướng xây dựng kế hoạch hoặc hướng dẫn để cụ thể hóa việc thực hiện quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Sơn La; đồng thời trao đổi với một số sở, ngành liên quan và đề nghị UBND tỉnh để tỉnh về việc tổ chức thực hiện quyết định số 14/QĐ-TTg trên địa bàn của tỉnh./.

                                                                  Tin: Hữu Đức, Ảnh: Tuấn Đạt.

 

Số lần đọc : 2939   Cập nhật lần cuối: 23/04/2015

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

    Các tin bài cùng thể loại

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13131061

Số người Onlne: 43