Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông sản hàng hóa của tỉnh.


 

          Ngày 01/9/2013, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Kết luận số 948-KL/TU về một số chủ trương lãnh đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông sản hàng hóa của tỉnh. Nội dung chính, như sau:
          1. Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực UBND tỉnh tổ chức rà soát toàn bộ các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh đã ban hành về cơ chế, chính sách cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; đề xuất việc bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản mới theo hướng tập trung hỗ trợ cho công tác quy hoạch sản xuất, đánh giá hiệu quả của các cây trồng và con nuôi chính; chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu, kiểm soát chất lượng, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản hàng hóa.
          2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai các nội dung:
          2.1. Về quy hoạch sản xuất
          Tập trung rà soát quy hoạch, đánh giá hiệu quả các cây trồng và con nuôi chính hiện có của tỉnh để tạo ra các vùng chuyên canh nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp chế biến nông sản (cả lợi thế đầu ra, nhất là sản phẩm xuất khẩu); trên cơ sở đó bổ sung quy hoạch phát triển (chú ý nhiều về yếu tố tự nhiên mang tính đặc thù của vùng).
          2.2. Về hỗ trợ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa
          - Hỗ trợ đầu tư các cơ sở chế biến và kiểm soát chất lượng để nâng cao giá trị, ổn định tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản; chú trọng liên kết giữa doanh nghiệp với hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình trong chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ hàng hóa nông sản.
          - Triển khai việc xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý của từng loại nông sản hàng hóa chính. Có chính sách phù hợp để hỗ trợ phát triển nhất là hỗ trợ khâu xây dựng thương hiệu sản phẩm để tiêu thụ bền vững. Nghiên cứu ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối nông sản tại các vùng có đủ điều kiện.
          - Xây dựng chính sách hỗ trợ và tăng cường quản lý nhà nước về khâu giống để đảm bảo cho những cây trồng chính đang phát triển bền vững.
          - Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất một số loại rau sạch, thực phẩm thiết yếu để phục vụ trực tiếp cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh (tỉnh có lợi thế sản xuất; đang phải chuyển từ các tỉnh về để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội tỉnh).
          2.3. Về phát triển các cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao
          Ban hành quy định về quy trình thử nghiệm các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và đánh giá về hiệu quả, khả năng thị trường tiêu thụ trước khi mở rộng diện thực hiện; khuyến khích mạnh các tổ chức, các nhân tìm kiếm các loại giống cây, con phù hợp về nuôi trồng thử nghiệm thep kế hoạch và có sự quản lý của Nhà nước ngay từ đầu.
          2.4. Về hỗ trợ doanh nghiệp
          - Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp ngành nông nghiệp đang phát triển tốt, có khả năng ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để được thuê đất theo phương án được phê duyệt; kinh phí ứng trước được tỉnh hoàn trả bằng hình thức trừ toàn bộ số tiền đã ứng trước tiền thuê đất phải nộp của doanh nghiệp; trường hợp số tiền ứng trước vượt quá tiền thuê đất, số còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án (theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).
          - Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đào tạo đội ngũ khuyến nông, khuyến công của các doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đào tạo nghề cho nông dân.
          - Rà soát lại nợ của tỉnh đối với các doanh nghiệp khi thực hiện các nghị quyết, quyết định về cơ chế và chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; đề xuất nguồn vốn để giải quyết dứt điểm.
          2.5. Tổ chức nghiên cứu thực tiễn và triển khai chính sách thu hút đầu tư nông nghiệp
          - Tổ chức hội nghị định kỳ để đánh giá sâu và trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp về liên kết “4 nhà” trong tổ chức sản xuất nông sản hàng hóa, trọng tâm là các vùng sản xuất tập trung như chè, cà phê, mía đường, cao su … để tiếp tục mở diện thực hiện.
          - Tổ chức hội nghị thu hút đầu tư và xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và tập trung cho chế biến nông lâm sản.
          - Tổ chức đoàn cán bộ của tỉnh học tập kinh nghiệm tại Thái Lan, trọng tâm nghiên cứu về cơ chế chính sách, hệ thống khuyến nông, nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái; xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép ký kết hợp tác về kinh tế nông nghiệp với một tỉnh của Thái Lan có điều kiện tương đồng với Sơn La về tự nhiên và định hướng phát kinh tế.
          2.6. Về hỗ trợ nông dân
          - Có cơ chế để khuyến khích người dân tham gia mua cổ phần của các doanh nghiệp, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp để trở thành cổ đông, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện để giải quyết vấn đề an sinh xã hội.
          - Xây dựng các giải pháp cụ thể, hiệu quả về đào tạo nghề trong nông dân, không ngừng nâng cao chất lượng lao động trong sản xuất ngông nghiệp.
          2.7. Phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đề xuất với Ban thường vụ tỉnh ủy về hợp đồng giữa Công ty cổ phần cao su Sơn La với các hộ dân góp đất trồng cây cao su; sơ kết chủ trương của ban thường vụ tỉnh ủy về ban hành Quy trình tạm thời chính sách bảo vệ và phát triển rừng dọc tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 – 2015, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành chính sách chính thức thực hiện./.
                   Nguồn: Ban tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La.

Số lần đọc : 3042   Cập nhật lần cuối: 30/11/2013

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867152

Số người Onlne: 74