Văn bản → Văn bản Trung ương

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên


 

 

 

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN
 
Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. Ngày 18/01/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, hướng dẫn cụ thể 5 nội dung sau:
(1) Các thủ tục và quy trình kết nạp đảng viên;
(2) Công tác quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên và giới thiệu sinh hoạt đảng viên;
(3) Công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên;
(4) Một số vấn đề liên quan đến đảng viên như: miễn sinh hoạt đảng, phân công công tác cho đảng viên;
(5) Tài liệu, phương tiện thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên và hệ thống phụ lục kèm theo.

 

Ban Biên tập xin trong trong giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW: Tải về
 
 

Số lần đọc : 325   Cập nhật lần cuối: 03/03/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12652030

Số người Onlne: 40