Tin tức → Tin tức SUSTA

Hội thảo tham vấn xây dựng dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả rừng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”


 

 

 

HỘI THẢO THAM VẤN XÂY DỰNG DỰ ÁN
Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La

 

Ngày 27/4/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La (Liên hiệp Hội) phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Tỉnh (Quỹ BV&PTR), Văn phòng Điều phối dự án Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”.  

 

Bà Phạm Thị Hà, Chủ tịch LHH và Ông Lê Trọng Bình – Giám đốc Quỹ BVPTR chủ trì Hội thảo

 

Dự Hội thảo có Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Điều phối viên Quốc gia Văn phòng GEF SGP, Ông Lê Công Lương – Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, PGS.TS Trịnh Văn Tùng – Trưởng khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; lãnh đạo các sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Kiểm lâm Tỉnh, Trung tâm nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc; đại diện lãnh đạo 04 huyện Mường La, Thuận Châu, Vân Hồ, Mộc Châu và 04 xã vùng dự án và lãnh đạo các Hội thành viên của Liên hiệp Hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Điều phối viên Quốc gia Văn phòng GEF SGP phát biểu tại Hội thảo

 

Dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La” được đề xuất thực hiện tại 04 xã: Ngọc Chiến (huyện Mường La); Suối Bàng (huyện Vân Hồ); Long Hẹ (huyện Thuận Châu); Mường Sang (huyện Mộc Châu) nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng ở các xã vùng dự án về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học; Xây dựng bộ quy ước quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng cho quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao sinh kế cho người dân; Thúc đẩy cộng đồng quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng và lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng liên quan đến bảo vệ rừng và văn hóa dân tộc thiểu số. Thông qua 4 nhóm hoạt động chính, gồm:

Nhóm hoạt động 1: Nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng bản ở 04 xã: Ngọc Chiến (huyện Mường La); Suối Bàng (huyện Vân Hồ); Long Hẹ (huyện Thuận Châu); Mường Sang (huyện Mộc Châu) về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học;

Nhóm hoạt động 2:  Xây dựng bộ quy ước quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng cho quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao đời sống người dân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Nhóm hoạt động 3: Thúc đẩy cộng đồng tham gia bảo tồn rừng và lưu giữ các tập tục, tập quán, tín ngưỡng lễ hội của cộng đồng liên quan đến bảo vệ rừng gắn liền với đời sống, văn hóa dân tộc và kết nối với các chương trình du lịch của tỉnh và các doanh nghiệp du lịch.

Nhóm hoạt động 4: Xây dựng mạng lưới học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cộng đồng có các khu rừng cộng đồng tại Sơn La; quảng bá các sản phẩm nông nghiệp...  sản phẩm OCOP gắn với du lịch; lan toả, nhân rộng sáng kiến trong Tỉnh và chia sẻ với các tỉnh trong mạng lưới Khu bảo tồn rừng cộng đồng quốc gia. Hỗ trợ chứng nhận OCOP du lịch.

Ông Lê Công Lương – Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

PGS.TS Trịnh Văn Tùng – Trưởng khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu đã thông tin các đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên – xã hội, thuận lợi, khó khăn và tiềm năng phát triển của các vùng dự án dự định triển khai, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa, các mục tiêu và hoạt động đa dạng của dự án gắn với bảo vệ rừng và phát huy giá trị văn hóa dân tộc và góp ý kiến bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện dự án như: về thời gian triển khai dự án, bổ sung khu vực bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn, phát huy nghi lễ, phục dựng làng nghề gắn với phát triển du lịch, sưu tầm những tập tục, quy ước, hương ước của cộng đồng đối với rừng cộng đồng và đề nghị Ban Quản lý dự án sớm triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Tân Phong – PGĐ sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội thảo

 

Ông Nguyễn Duy Hoàng – PGĐ Sở KH&CN phát biểu tại hội thảo

 

Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La phát biểu tại Hội thảo

 

Ông Hoàng Chí Thức – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tỉnh phát biểu tại hội thảo

 

Ông Đỗ Văn Ánh – PGĐ Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh phát biểu tại hội thảo

 

Ông Mùi Văn Mân – PCT UBND xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ phát biểu tại Hội thảo

 

Ông Vàng A Dủa - PCT UBND xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu phát biểu tại Hội thảo

 

Kết luận Hội thảo Ban tổ chức đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu, giao Ban điều hành dự án xây dựng hoàn thiện dự án sát với tình hình thực tế của từng vùng, nhằm đảm bảo nội dung và tiến độ triển khai dự án đạt hiệu quả cao với mục tiêu rừng được bảo vệ, nguồn lực được sử dụng hợp lý và người dân được thụ hưởng.

    Tin: Hải Thành, ảnh: Tuấn Đạt 

 

 

Số lần đọc : 585   Cập nhật lần cuối: 27/04/2022

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13130961

Số người Onlne: 45