Tin tức → Sơn La - Tây Bắc

Hội thảo khoa học xin ý kiến chuyên gia về báo cáo “Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”


 
 
 
Hội thảo khoa học xin ý kiến chuyên gia về báo cáo “Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
 
 
Ngày 16/7/2021, trong khuôn khổ hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Sơn La năm 2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học xin ý kiến chuyên gia về báo cáo “Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ”. Tiến sỹ Trịnh Thu Nga - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Phó Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo khoa học có Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, đại diện các trường đại học, cao đẳng và một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 
 
Ảnh TS.Trịnh Thu Nga, Phó Viện trưởng Viện Viện Khoa học Lao động và Xã hội,
Phó Chủ nhiệm Đề án khai mạc Hội thảo.
 
 
Hội thảo được tổ chức với mục đích trao đổi, thảo luận, xin ý kiến chuyên gia đóng góp nhằm hoàn thiện dự thảo của Đề án, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và hiện trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 nhằm chỉ ra những thành tựu, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Xác định cơ hội, thách thức và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La trong bối cảnh mới; Đề xuất các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp khả thi trong phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xác định nguồn lực, cơ chế tài chính và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án.
Tại Hội thảo Ban Chủ nhiệm Đề án đã trình bầy dự thảo báo cáo đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các nội dung: (1) Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020; (2) Xác định nhu cầu, đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm: chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chất lượng giáo dục - đào tạo; lực lượng lao động trong các ngành kinh tế thuộc 03 lĩnh vực (nông, lâm và ngư nghiệp; công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ), trong đó chú ý đến những lĩnh vực có vai trò lớn và có tính đột phá đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhóm nhân lực đặc biệt và đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh.
 
 
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án
 
 
Quá trình triển khai nghiên cứu đề tài, Ban Chủ nhiệm Đề án đã cung cấp luận cứ khoa học góp phần tư vấn với sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình tham mưu xây dựng và ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Tại Hội thảo Ban Chủ nhiệm Đề án đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện đề án về: cơ cấu, bố cục; bổ sung đánh giá thực trạng, đề xuất kiến nghị, tầm nhìn 2045 và các phụ lục trích dẫn luận cứ khoa học; cập nhật chỉnh lý số liệu, các nội dung mới có liên quan đến nguồn nhân lực của tỉnh và các ngành đến thời điểm hiện tại; xác định nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Kế hoạch số 85/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU để Đề án đạt kết quả cao và có thể ứng dụng tốt nhất vào công tác quản lý, xây dựng và hoạch định các chủ chương, chính sách của tỉnh trong phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
                                                                                                        Hải Thành
 
 

Số lần đọc : 1011   Cập nhật lần cuối: 16/07/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867111

Số người Onlne: 98