Hội thành viên → Hội Khoa học Kinh tế

Hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển Hợp tác xã kiểu mới tỉnh Sơn La


 
HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TỈNH SƠN LA
 
          Ngày 16/8/2016 tại khách sạn Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn Sơn La Hội Khoa học Kinh tế phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh đồng tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển Hợp tác xã (HTX) kiểu mới tỉnh Sơn La. Tham dự Hội thảo có đại diện của các sở, ngành, tổ chức, Hội đồng tư vấn giám định và phản biện xã hội và một số các HTX trên địa bàn tỉnh. Thường trực Hội Khoa học kinh tế và Liên minh HTX đồng chủ trì Hội thảo.
 
 
Thường trực Hội Khoa học kinh tế và Liên minh HTX đồng chủ trì Hội thảo
 
          Theo Liên minh HTX tỉnh, tính đến ngày 15/6/2016 toàn tỉnh có 235 HTX đang hoạt động. Trong đó HTX: nông nghiệp – dịch vụ nông nghiệp 143; thủy sản 15; xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng 15; dịch vụ thương mại và chợ 36; tiểu thủ công nghiệp 18; dịch vụ vận tải 2; quỹ tín dụng nhân dân 6. Với 24.110 thành viên. Tới nay đã có 40 HTX chuyển đổi xong theo mô hình HTX kiểu mới theo luật HTX năm 2012. Mô hình HTX mới hoạt động theo luật HTX năm 2012 ra đời và phát triển với 07 tiêu chí: (1) Tự nguyện, tự giúp đõ lẫn nhau; (2) Kết nạp rộng rãi thành viên; (3) Bình đẳng; (4) Tự chủ, tự chịu trách nhiệm; (5) Thực hiện cam kết hợp đồng dịch vụ; (6) Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; (7) Hợp tác và chăm lo phát triển bền vững cộng đồng. Đây là một tất yếu trong sự phát triển của lĩnh vực kinh tế HTX phù hợp với sự phát triển chung của địa phương, góp phần đưa sự nghiệp phát triển HTX của cả nước hòa nhập với sự phát triển chung của thế giới.
 
 
Toàn cảnh Hội thảo Khoa học
 
          Các ý tham luận, thảo luận của các đại biểu đã đề cập tới một số vấn đề đang vướng mắc hiện nay, đó là:
          Hoạt động của các HTX hiện nay đang gặp nhiều khó khăn về vốn, khoa học kỹ thuật, địa bàn... Đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm; qui mô các HTX còn nhỏ lẻ, ít có sự liên kết với nhau. Vì vậy cần phải liên kết tiến hành xây dựng một chuỗi ngành hàng cụ thể như: rau, củ, quả; thịt gia cầm, trứng; đại gia súc; thủy sản… theo tiêu chuẩn VIETGAP với các tập đoàn, siêu thị, các đại lý trong và ngoài tỉnh.
          Bên cạnh đó đề nghị cần có sự đa dạng về các loại hình HTX, hoạt động trong nhiều lĩnh vực xây dựng, tín dụng, nông lâm nghiệp, dịch vụ, môi trường, y tế, giáo dục…
          Trước mắt cần hết sức coi trọng kinh tế hộ gia đình, bằng mọi cách tạo điều kiện để cho kinh tế hộ phát triển, đến một giai đoạn phát triển tất yếu sẽ chuyển sang HTX là rất thuận lợi và có chiều sâu cả về số lượng, chất lượng. Kinh tế hộ gia đình là tiền đề của kinh tế tập thể, mà gần nhất là HTX. Và cũng không nên đặt chỉ tiêu về thành lập HTX mà cần phải đi sâu vào chất lượng, hiệu quả hoạt động.
          Đề nghị tỉnh xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo hướng hỗ trợ về: quản trị; xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm; lãi suất vốn vay; đất đai; xây dựng mô hình ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ…
          Nêu cao trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu ở các địa phương về HTX; đề cao vai trò của tổ chức Liên minh HTX tỉnh, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể.
          Ban tổ chức Hội thảo nghiên cứu tổng hợp các ý kiến đại biểu đã thảo luận, tham gia để tổng hợp báo cáo với tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, hướng tới sự đa dạng hóa loại hình HTX, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm thương mại.
                                                                           Hữu Đức
LHH Sơn La
 

Số lần đọc : 3046   Cập nhật lần cuối: 17/08/2016

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10923909

Số người Onlne: 55